Virtual Machine Manager-tjänsten kraschar när du lägger till en virtuell dator värd som har mer än 16 logiska processorer i VMM 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 976639
Symptom
Föreställ dig följande:
 • Du försöker lägga till en virtuell dator värd till Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008 R2.
 • Värd för virtuella datorer har mer än 16 logiska enheter. Värd för virtuella datorer har till exempel fyra 6-core-processorer.
I det här fallet kraschar tjänsten Virtual Machine Manager (Vmmservice.exe) på den dator där VMM 2008 R2.

Om du ställer in en spårning för det här problemet kan spårningsloggen ange att följande undantagsfel uppstod:
09435 00009433 273.19396973 [5684] 1634.16A4::07/22-20:50:29.545#26:VmRefresher.cs(182): System.InvalidOperationException: null-objekt måste ha ett värde.
09436 00009434 273.19396973 [5684] vid System.Nullable'1.get_Value()
09437 00009435 273.19396973 [5684] vid Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.GetProcessorData()
09438 00009436 273.19396973 [5684] vid Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.PopulateProperties()
Dessutom loggas följande händelser i loggen VM Manager.

Händelse-ID 19999

Loggnamnet: VM Manager
Källa: Virtual Machine Manager
Datum: Date_and_Time
Händelse-ID: 19999
Uppgift kategori: ingen
Nivå: fel
Nyckelord: klassiska
Användare: saknas
Dator: Datornamn
Beskrivning: Virtual Machine Manager (vmmservice:2516) har påträffat ett fel och som behövs för att avsluta processen. Windows genereras en felrapport med följande parametrar:
Händelse: VMM20
P1 (appName): vmmservice
P2 (appVersion):2.0.3444.0
P3 (assemblyName):E.Adhc.Operations
P4 (assemblyVer):2.0.3454.0
P5 (methodName):M.V.E.A.WindowsHostDataProperties.GetProcessorData
P6 (exceptionType):System.InvalidOperationException
P7 (callstackHash): e9f1


Händelse-ID 1

Loggnamnet: VM Manager
Källa: Virtual Machine Manager
Datum: Date_and_Time
Händelse-ID: 1
Uppgift kategori: ingen
Nivå: fel
Nyckelord: klassiska
Användare: saknas
Dator: Datornamn
Beskrivning:
System.InvalidOperationException: Null-objekt måste ha ett värde.
vid System.Nullable'1.get_Value()
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.GetProcessorData()
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.PopulateProperties()
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostAbstractionLayer.GetHostProperties (HostData oldHostData)
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.HostRefresher.GatherAllInformation (värddator, agentRefreshSyncObj objekt, Guid taskID)
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.HostRefresher.RefreshLockedHost (värddator, Guid taskID)
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostToResponding (kan ha värdet null ' 1 & prevState)
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostState ([IVMComputerSystemSummary] & vmComputers, kan ha värdet null ' 1 & prevState)
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.RunLightRefresher()
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostandVMs (VMRefresherType refresherType, Guid, vmObjectId, VM-tempVm)
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VmLightRefresher.RefreshData (HostReference hostRef)
vid Microsoft.VirtualManager.Engine.RefreshDriver'1.RefreshThreadFunction(Object obj) 2146233079

Obs! Händelse-ID 19999 och spårningsloggen visar både att följande problem har uppstått:
 • Ett funktionsanrop för WindowsHostDataProperties.GetProcessorData
 • Ett undantag System.InvalidOperationException visas
 • Ett objekt kan ha värdet null ' 1
Workaround

Lösning 1

Undvik det här problemet genom att begränsa antalet processorer som används i operativsystemet till 16. Gör så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Msconfig, och tryck sedan på RETUR.
 2. Klicka på Avancerade alternativpå fliken Start .
 3. Markera antalet processorer och välj 16 eller ett mindre värde.
 4. Klicka på OK.
 5. Starta om datorn.

Lösning 2

Undvik det här problemet i BIOS, ange inställningen Kluster teknik till fysisk. Standardvärdet för den här inställningen är logiskt.

Lösning 3

Undvik det här problemet genom att tvinga operativsystemet till att använda det fysiska avancerad programmerbar avbrottshanterare (APIC). Gör så här:
 1. Öppna en kommandotolk med administratörsrättigheter.
 2. Skriv följande kommando vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR:
  BCDEdit/set USEPHYSICALDESTINATION Ja
 3. Starta om datorn.
Obs! Lösning 2 och 3 i lösningen kan du använda upp till 24 processorer. Den här funktionen är bara tillgänglig om du har installerat uppdatering 956710.

För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
956710 En Hyper-V-uppdatering är tillgänglig för att öka antalet logiska processorer och virtuella maskiner på en dator med Windows Server 2008 x 64

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 976639 – senaste granskning 06/16/2015 17:19:00 – revision: 1.0

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Workgroup Edition

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB976639 KbMtsv
Feedback