Beskrivning av säkerhetsuppdatering 11.5.6 för Microsoft Office 2004 för Mac

INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinerna MS09-067 och MS09-068 med all relevant information om säkerhetsuppdateringarna för Microsoft Office 2004 för Mac. Säkerhetsbulletinerna i sin helhet finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Säkerheten har förbättrats för alla Microsoft Office 2004 för Mac-program. Uppdateringen Office 2004 för Mac 11.5.6 åtgärdar säkerhetsproblem i Office 2004 som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med skadlig kod. Mer information finns i säkerhetsbulletinerna ovan.

Förutsättningar

Innan du installerar uppdatering 11.5.6 för Office 2004 för Mac, kontrollerar du att Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.

Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Uppdatering 11.5.5 för Microsoft Office 2004 för Mac måste dessutom installeras på datorn innan du installerar uppdatering 11.5.6 för Office 2004 för Mac. Så här kontrollerar du att uppdatering 11.5.5 för Microsoft Office 2004 är installerad:
  1. Klicka på Program-menyn.
  2. Öppna Microsoft Office 2004-mappen och sedan Office-mappen.
  3. Klicka på filen Microsoft Component Plugin.
  4. Klicka på Visa infoArkiv-menyn.
  5. Klicka på Allmänt. Versionsinformationen visas.

Så här hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta uppdateringspaket 11.5.6 för Microsoft Office 2004 för Mac nu.

Utgivningsdatum: 10 november 2009

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Obs! Uppdatering 11.5.6 för Office 2004 för Mac är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. Detta är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella. Om du vill använda AutoUpdate startar du först ett Microsoft Office-program. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.

Mer information om resurser för Office 2004 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:

Uppdaterade filer

Denna uppdatering lägger till eller ändrar Office-programfilerna i följande lista. När du har installerat uppdateringen kan du jämföra filernas versionsnummer, så att du vet att filerna har installerats eller uppdaterats. Du visar versionsnumret genom att markera filen i Finder och sedan klicka på Visa infoArkiv-menyn. Dessutom hittar du den fullständiga installationssökvägen till varje uppdaterad fil i mappen Microsoft Office 2004/Updater Logs på datorn.
FilVersion
Advzip.dic136.00.00.01
Microsoft Component Plugin11.5.6
Microsoft Excel11.5.6
Microsoft Word11.5.6
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE macoff2004 macoff2k4
Egenskaper

Artikel-id: 976830 – senaste granskning 11/16/2009 17:59:26 – revision: 1.0

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Office Word 2004 for Mac

  • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB976830
Feedback