Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beräkningen av offsetTop-egenskapen för element som är underordnade rullade element rapporteras felaktigt i Windows Internet Explorer 8

INLEDNING
Med den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer 974455 (beskrivs i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS09-054) infördes ny logik för att beräkna egenskapsvärdet för offsetTop. I vissa situationer beräknas värdet för offsetTop-egenskapen felaktigt.
Symptom
När Internet Explorer 8 körs i standardläge beräknas värdet för offsetTop-egenskapen felaktigt under följande förutsättningar:
  • offsetTop-egenskapen används på webbsidan för att fastställa elementens övre position.
  • Elementen är absolut underordnade rullade element.
  • Den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer 974455 är installerad.
Egenskapen offsetTop används för att beräkna objektets övre position i relation till layouten eller motsvarande överordnade objekt. Mer information finns på följande Microsoft MSDN-webbsida: Om du vill veta mer om MS09-054 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
974455 MS09-054: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
Orsak
Den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer 974455 (beskrivs i säkerhetsbulletinen MS09-054) gavs ut för att åtgärda identifierade säkerhetsluckor i Internet Explorer. Som en del av den kumulativa säkerhetsuppdateringen införde Internet Explorer ytterligare logik för att beräkna värden för offsetTop-egenskapen. Den nya logiken inbegrep inte vissa scenarier där offsetTop-egenskapen begärs för element som är absolut underordnade rullade element.
Lösning
Du löser problemet genom att installera uppdatering 976749 efter att ha installerat den kumulativa säkerhetsuppdateringen 974455. Om du vill veta mer om uppdatering 976749 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976749Det finns en uppdatering för Internet Explorer som löser problem som uppstår när du har installerat säkerhetsuppdatering 974455 (MS09-054)

Viktigt! Installera inte uppdatering 976749 om du inte har installerat den kumulativa säkerhetsuppdateringen 974455. Annars kanske Internet Explorer inte fungerar som det ska. Om du ändå gjort det avinstallerar du uppdatering 976749, installerar den kumulativa säkerhetsuppdateringen 974455 och installerar om uppdatering 976749.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 976948 – senaste granskning 11/09/2009 18:07:25 – revision: 1.1

Windows Internet Explorer 8

  • kbbug kbexpertiseinter kbsecurity kbsurveynew KB976948
Feedback
>