Importera en dispositionsstruktur för ett projekt

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
När du importerar filer från ett annat program till Microsoft Project kan du inkludera information som gör att Microsoft Project kan skapa en projektdispositionsstruktur för den importerade filen.
Mer Information
Du kan inte importera fältet Dispositionsnummer direkt från en fil som har sparats i ett annat format än Microsoft Project-standardformatet. Men du kan importera ett annat fält som kan skapa samma dispositionsstruktur.

Microsoft Project använder ett fält med namnet "Dispositionsnivå", tillsammans med den ordning aktiviteterna importeras i, för att fastställa var aktiviteterna hamnar i en dispositionsstruktur. Aktiviteter med Dispositionsnivå=1 ligger överst i strukturen. Aktiviteter med Dispositionsnivå=2 är underordnade nivå 1-aktiviteter, nivå 3-aktiviteter är underordnade nivå 2-aktiviteter och så vidare. Exempel:

En CSV-fil (comma separated values) innehåller följande text:
  1,Sammanfattningsaktivitet 1  2,Aktivitet A  2,Aktivitet B  2,Sammanfattningsaktivitet 2  3,Aktivitet C  3,Aktivitet D  1,Sammanfattningsaktivitet 3  2,Aktivitet E  2,Aktivitet F				
Om den här filen importeras till Microsoft Project med hjälp av en aktivitetstabell med Dispositionsnivå och Namn som de två första fälten, importeras aktiviteterna med följande dispositionsstruktur:
   Dispostions-   nivå.....Namn   --------------------------     1    1 Sammanfattningsaktivitet 1     2     1.1 Aktivitet A     2     1.2 Aktivitet B     2     1.3 Sammanfattningsaktivitet 2     3       1.3.1 Aktivitet C     3       1.3.2 Aktivitet D     1    2 Sammanfattningsaktivitet 3     2     2.1 Aktivitet E     2     2.2 Aktivitet F				
OBS! Dispositionsnummer och namnindragningen visas för att tydligt illustrera strukturen.
prj2000 1.10 3.00a PRJ PRJ2002 PRJ2003 PRJ2007
Egenskaper

Artikel-id: 97831 – senaste granskning 09/18/2011 00:42:00 – revision: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 1.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 för Macintosh, Microsoft Project 4.0 för Macintosh, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010

 • kbinfo kbusage KB97831
Feedback