Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativ uppdatering 7 för SQL Server 2008 Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 979065
INTRODUKTION
Kumulativ uppdatering 7 för SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) innehåller snabbkorrigeringar för Microsoft SQL Server 2008-problem som har åtgärdats sedan utgivningen av SQL Server 2008 SP1.

Obs! Den här versionen av kumulativt uppdateringspaket är också känd som bygger 10.00.2766.00.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 Service Pack 1

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2008 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 7 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2008 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

SQL Server 2008 snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa uppdatering 7 för SQL Server 2008 SP1

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
386855, 396371, 396373978791KORRIGERA: Dataförlust kan uppstå om tråden för databasspegling slutar svara under lång tid under en automatisk växling vid fel i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
401247979779KORRIGERA: Flera problem uppstå när du använder en länkad server som har skapats med SQL Native Client-provider för SQL Server 2008
388929980653SQL Server 2008 SP1 kumulativ uppdatering 7 införs spårningsflagga 4136 som kan användas för att inaktivera processen "parametern kontroll"
407273971132KORRIGERA: HTML-format i en SQL Server 2008 Reporting Services-rapport är inte kompatibel med avsnitt 1194.22 normer i Section 508-standarder
399676979925KORRIGERA: Ddl_event_notification_events anmälan har registrerats även när Service Broker är inaktiverat i SQL Server 2008
386490974006En enda spårningsflagga 4199 läggs till i SQL Server 2005 och SQL Server 2008 för att styra flera trace flaggor för Frågeoptimeringen
399522975374KORRIGERA: Fasen kontroll av WMI-tjänsten inte fungerar när du installerar SQL Server 2008-kluster
385152976412KORRIGERING: En MDX-fråga återställs till en tom fråga när du klickar på fliken Data i Business Intelligence Development Studio 2005 Report Designer
385158976754KORRIGERA: Ett kontrollfel inträffar när du kör en fråga sys.dm_broker_activated_tasks DMV i SQL Server 2005
400663977376KORRIGERA: även om Distribution agenten lägger har ett parti av misslyckade kommandon, fortfarande felmeddelande 20046 som anger att agenten Distribution misslyckades i en Transaktionsreplikering i SQL Server 2005
388345978839KORRIGERING: En säkerhetskopiering på en databas i SQL Server 2008 misslyckas om du aktiverar spårning av ändringar i den här databasen
409159|403277978947En icke-framställning kan medföra en databasspegling växling vid fel i SQL Server 2005 och SQL Server 2008
409175979042KORRIGERA: Den primära databasen återställs inte om databasen har ett stort antal virtuella loggfiler i SQL Server 2005
409179979549KORRIGERA: Data är skadad när du uppdaterar data i en LOB-kolumn i en Transaktionsreplikering i SQL Server 2005
409180979777KORRIGERING: Du får några problem när du utför en åtgärd för medlemmar av gruppering på en Excel-pivottabell vars datakälla är en kub för SSAS 2005
383583978430Uppgiften Ghost använder 100% av CPU på ett inaktivt system i SQL Server 2008
389638978894KORRIGERING: Felmeddelande när du använder Frågeverktyget för att ändra en befintlig fråga en SSRS 2008 rapport: "Query designer kan inte läsas in på grund av ett problem med den valda kuben <cube name="">"</cube>
390138978930Parametervärdet ersätts av sitt standardvärde när parametern döljs och en ögonblicksbild av en rapport i SQL Server 2008 Reporting Services
395088979379KORRIGERA: Diagram som finns i en tablix en SSRS 2008 rapport visar felaktiga data
396867979496KORRIGERA: Loggposter saknas för OnPreExecute-händelsen och händelsen OnPostExecute i SQL Server 2008 Integration Services
398654979577KORRIGERA: SQLServer 2008 klustrade resurser kan inte anslutas om du har aktiverat funktionen FILESTREAM för Transact-SQL
399677979707En distribuerad transaktion avbryts oväntat i SQL Server 2008
400232979737Rapportservern slutar svara i SQL Server 2008 Reporting Services
400627979740KORRIGERING: Felmeddelande vid utskrift renderare EMF är under stress eller när du försöker skriva ut flera rapporter på samma gång i SSRS 2008: "System.Exception: SelectClipRgn misslyckades: fel Win32: 997"
401213979774KORRIGERA: Principbaserad hantering felaktigt gäller principerna utvärderas alla måltyper av i SQL Server 2008
404074980037KORRIGERA: "användare '<User>'har inte behörighet att köra DBCC showfilestats för databasen'<Database name="">'" felmeddelande när du försöker öppna dialogrutan Egenskaper för en databas i 2008 SSMS</Database> </User>
406756980252KORRIGERING: En MDX-fråga som refererar till ett beräknat mått och en dimension som använder anpassade samlade formler returnerar ett felaktigt värde i SSAS 2008
406434980406KORRIGERING: En fråga på en ögonblicksbild av databasen för SQL Server 2008 misslyckas när källdatabasen har startats om
372423980496Logotypen certifiering problem när du kör test fall av Windows Server 2008 R2 för SQL Server 2008 Service Pack 1
414565980925Resultatet av en MDX-fråga fråga en beräknad medlem på en attributhierarki förlora formatering som du definierar på den beräknade medlemmen i SQL Server 2008 Analysis Services
414687980930KORRIGERA: Ett perspektiv visas plötsligt dimensioner och åtgärder som inte anges när du visar perspektivet i Report Builder version 1.0 eller 2.0 i SQL Server 2008
415060980949KORRIGERA: Rubrikrader för en tablix inte alltid visas överst på sidorna i en rapport för SSRS 2008
409769981037KORRIGERA: "Försök att ange värdet för en kolumn som kan för NULL null" felmeddelande när du kör en infoga...Välj uttryck som använder funktionen ISNULL() i en temporär tabell i SQL Server 2008
410840981108KORRIGERA: ".NET Runtime version 2.0.50727.3603 - Allvarligt modulfel (000006427F44AE16) (80131506)" visas när SSRS 2008 återges omfattande rapporter eller stora modeller eller SQL Server 2008 körs i CLR-objekt
405959981157Installera SQL Server 2008 misslyckas och skadar installation av SQL Server 2008 R2

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

32-bitars version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2766.088,42426-Feb-201002:41x 86
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.069,48026-Feb-201002:44x 86
Distrib.exe2007.100.2766.075,11226-Feb-201002:52x 86
DTS.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x 86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x 86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x 86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x 86
Iftsph.dll2007.100.2766.038,24826-Feb-201003:10x 86
Logread.exe2007.100.2766.0423,27226-Feb-201003:32x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x 86
Rdistcom.dll2007.100.2766.0651,11226-Feb-201003:51x 86
Repldp.dll2007.100.2766.0191,33626-Feb-201003:51x 86
Replmerg.exe2007.100.2766.0341,35226-Feb-201003:51x 86
Replsync.dll2007.100.2766.099,68826-Feb-201003:51x 86
Snapshot.exe10.0.2766.013,16026-Feb-201004:27x 86
Spresolv.dll2007.100.2766.0179,04826-Feb-201004:27x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x 86
Sqllogship.exe10.0.2766.096,10426-Feb-201004:28x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2766.0192,87226-Feb-201004:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x 86
Sqlwep100.dll2007.100.2766.089,44826-Feb-201004:28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x 86
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2766.075,62426-Feb-201002:44x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2766.042,85626-Feb-201002:44x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2766.0405,35226-Feb-201004:27x 86
Sqlagent.exe2007.100.2766.0367,46426-Feb-201004:27x 86
Sqlctr100.dll2007.100.2766.072,55226-Feb-201004:27x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2766.014,69626-Feb-201004:28x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2766.03,380,07226-Feb-201004:28x 86
Sqlservr.exe2007.100.2766.042,748,26426-Feb-201004:28x 86
Sqsrvres.dll2007.100.2766.089,96026-Feb-201004:28x 86
Xpstar.dll2007.100.2766.0300,90426-Feb-201004:31x 86
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2766.0546,66426-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:32x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x 86
Msgprox.dll2007.100.2766.0202,60026-Feb-201003:38x 86
Replisapi.dll2007.100.2766.0272,23226-Feb-201003:51x 86
Replprov.dll2007.100.2766.0575,84826-Feb-201003:51x 86
Replrec.dll2007.100.2766.0789,86426-Feb-201003:51x 86
Replsub.dll2007.100.2766.0410,98426-Feb-201003:51x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:28x 86
Xmlsub.dll2007.100.2766.0192,36026-Feb-201004:31x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2766.046,95226-Feb-201002:44x 86
DTS.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x 86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x 86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x 86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2766.03,233,64026-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2766.04,233,06426-Feb-201003:32x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2766.0333,67226-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2766.02,828,13626-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2766.03,827,56026-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2766.0563,04826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2766.083,81626-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2766.012,433,25626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.0.2766.0661,35226-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2766.0251,75226-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2766.01,570,66426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2766.0284,52026-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2766.0198,50426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2766.0149,35226-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2766.04,339,56026-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2766.02,123,62426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2766.0567,14426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2766.0104,29626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2766.0247,65626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2766.0759,65626-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x 86
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2766.01,324,90426-Feb-201003:51x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x 86
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2766.07,563,11226-Feb-201004:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x 86
Msmdpump.dll10.0.2766.06,183,78426-Feb-201003:38x 86
Msmdredir.dll10.0.2766.06,210,92026-Feb-201003:38x 86
Msmdspdm.dll10.0.2766.0178,02426-Feb-201003:38x 86
Msmdsrv.exe10.0.2766.021,982,56826-Feb-201003:38x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x 86
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x 86
DTS.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x 86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x 86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x 86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x 86
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x 86
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.2766.0567,14426-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2766.02,828,13626-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2766.0563,04826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2766.083,81626-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2766.0251,75226-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2766.01,570,66426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2766.0284,52026-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2766.0198,50426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2766.0149,35226-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2766.04,339,56026-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2766.0104,29626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2766.0247,65626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:34x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2766.01,324,90426-Feb-201003:51x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2766.01,116,52026-Feb-201003:51x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2766.01,906,53626-Feb-201003:51x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2766.01,611,62426-Feb-201003:51x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x 86
Sqlrsos.dll2007.100.2766.014,69626-Feb-201004:28x 86
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2766.088,42426-Feb-201002:41x 86
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2766.0595,81626-Feb-201002:44x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.069,48026-Feb-201002:44x 86
DTS.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x 86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x 86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x 86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2766.04,233,06426-Feb-201003:32x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2766.0333,67226-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2766.02,123,62426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2766.0759,65626-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2766.03,290,98426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2766.08,968,04026-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Objectexplorer.dll10.0.2766.03,237,73626-Feb-201003:41x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x 86
Pfclnt.dll2007.100.2766.01,098,08826-Feb-201003:41x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x 86
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x 86
Sqleditors.dll10.0.2766.01,226,60026-Feb-201004:28x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2766.07,563,11226-Feb-201004:28x 86
Sqlresolver.dll10.0.2766.038,76026-Feb-201004:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2766.046,95226-Feb-201002:44x 86
DTS.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x 86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x 86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x 86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2766.03,233,64026-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2766.0235,36826-Feb-201003:34x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.2766.01,300,32826-Feb-201003:34x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x 86
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x 86
Spresolv.dll2007.100.2766.0179,04826-Feb-201004:27x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x 86
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,681,25626-Feb-201002:42x 86
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,109,03226-Feb-201002:42x 86
Iftsph.dll2007.100.2766.038,24826-Feb-201003:10x 86
Infosoft.dll12.0.9730.0464,74426-Feb-201003:10x 86
Korwbrkr.dll12.0.9730.067,43226-Feb-201003:32x 86
Msfte.dll12.0.9732.02,430,82426-Feb-201003:38x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-201003:24x 86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0194,40826-Feb-201004:31x 86
SQL Server 2008 Native Client
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2766.013,67226-Feb-2010
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Maj 2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Maj 2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Maj 2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Maj 2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Maj 2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Maj 2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Maj 2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Maj 2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Maj 2008
Sqlncli10.dll2007.100.2766.02,556,26426-Feb-2010
Sqlnclir10.rll2007.100.1600.22229,91210-Jul-2008

x 64-baserad version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2766.0103,78426-Feb-201006:20x 64
Commanddest.dll2007.100.2766.0247,14426-Feb-201006:20x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.093,54426-Feb-201006:21x 64
Distrib.exe2007.100.2766.086,88826-Feb-201006:24x 64
DTS.dll2007.100.2766.02,204,00826-Feb-201006:24x 64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0448,36026-Feb-201006:24x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.01,086,82426-Feb-201006:24x 64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201006:24x 64
Exceldest.dll2007.100.2766.0260,45626-Feb-201006:28x 64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0279,91226-Feb-201006:28x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0414,56826-Feb-201006:30x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0424,80826-Feb-201006:30x 64
Iftsph.dll2007.100.2766.054,63226-Feb-201006:34x 64
Logread.exe2007.100.2766.0510,82426-Feb-201006:45x 64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201006:46x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0259,94426-Feb-201006:51x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0286,05626-Feb-201006:51x 64
Rdistcom.dll2007.100.2766.0789,86426-Feb-201006:56x 64
Repldp.dll2007.100.2766.0191,33626-Feb-201003:51x 86
Repldp.dll2007.100.2766.0229,73626-Feb-201006:56x 64
Replmerg.exe2007.100.2766.0408,42426-Feb-201006:56x 64
Replsync.dll2007.100.2766.0125,28826-Feb-201006:56x 64
Snapshot.exe10.0.2766.013,16026-Feb-201004:27x 86
Spresolv.dll2007.100.2766.0215,91226-Feb-201007:20x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x 64
Sqllogship.exe10.0.2766.096,10426-Feb-201007:20x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2766.0229,22426-Feb-201007:20x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0161,12826-Feb-201007:21x 64
Sqlwep100.dll2007.100.2766.0119,65626-Feb-201007:21x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0306,02426-Feb-201007:23x 64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2766.075,62426-Feb-201006:21x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2766.042,85626-Feb-201006:21x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2766.0412,00826-Feb-201007:20x 86
Sqlagent.exe2007.100.2766.0427,88026-Feb-201007:20x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2766.0108,39226-Feb-201007:20x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2766.072,55226-Feb-201004:27x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2766.015,72026-Feb-201007:21x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2766.03,379,56026-Feb-201007:21x 64
Sqlservr.exe2007.100.2766.057,908,58426-Feb-201007:21x 64
Sqsrvres.dll2007.100.2766.0105,83226-Feb-201007:21x 64
Xpstar.dll2007.100.2766.0546,66426-Feb-201007:23x 64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2766.0546,66426-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:32x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x 86
Msgprox.dll2007.100.2766.0202,60026-Feb-201003:38x 86
Msgprox.dll2007.100.2766.0246,12026-Feb-201006:48x 64
Replisapi.dll2007.100.2766.0272,23226-Feb-201003:51x 86
Replisapi.dll2007.100.2766.0377,70426-Feb-201006:56x 64
Replprov.dll2007.100.2766.0575,84826-Feb-201003:51x 86
Replprov.dll2007.100.2766.0728,42426-Feb-201006:56x 64
Replrec.dll2007.100.2766.0789,86426-Feb-201003:51x 86
Replrec.dll2007.100.2766.0977,25626-Feb-201006:56x 64
Replsub.dll2007.100.2766.0410,98426-Feb-201003:51x 86
Replsub.dll2007.100.2766.0492,39226-Feb-201006:56x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x 64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:28x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2766.0358,76026-Feb-201007:20x 64
Xmlsub.dll2007.100.2766.0192,36026-Feb-201004:31x 86
Xmlsub.dll2007.100.2766.0308,07226-Feb-201007:23x 64
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2766.046,95226-Feb-201002:44x 86
DTS.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x 86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x 86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x 86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2766.03,233,64026-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2766.04,233,06426-Feb-201003:32x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2766.0333,67226-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2766.02,828,13626-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2766.03,827,56026-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2766.0563,04826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2766.083,81626-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2766.012,433,25626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.0.2766.0661,35226-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2766.0251,75226-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2766.01,570,66426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2766.0284,52026-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2766.0198,50426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2766.0149,35226-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2766.04,339,56026-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2766.02,123,62426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2766.0567,14426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2766.0104,29626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2766.0247,65626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2766.0759,65626-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.044,463,97626-Feb-201006:48x 64
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.012,338,53626-Feb-201006:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.08,154,98426-Feb-201006:48x 64
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2766.01,324,90426-Feb-201003:51x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x 64
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2766.07,563,11226-Feb-201004:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.044,463,97626-Feb-201006:48x 64
Msmdpump.dll10.0.2766.07,431,52826-Feb-201006:48x 64
Msmdredir.dll10.0.2766.06,210,92026-Feb-201003:38x 86
Msmdspdm.dll10.0.2766.0178,02426-Feb-201006:48x 86
Msmdsrv.exe10.0.2766.043,738,47226-Feb-201006:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.012,338,53626-Feb-201006:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.08,154,98426-Feb-201006:48x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x 64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2766.0247,14426-Feb-201006:20x 64
DTS.dll2007.100.2766.02,204,00826-Feb-201006:24x 64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0448,36026-Feb-201006:24x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.01,086,82426-Feb-201006:24x 64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201006:24x 64
Exceldest.dll2007.100.2766.0260,45626-Feb-201006:28x 64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0279,91226-Feb-201006:28x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0414,56826-Feb-201006:30x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0424,80826-Feb-201006:30x 64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201006:46x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201006:46x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Msmdpp.dll10.0.2766.07,364,96826-Feb-201006:48x 64
Oledbdest.dll2007.100.2766.0259,94426-Feb-201006:51x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0286,05626-Feb-201006:51x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x 64
Sqldest.dll2007.100.2766.0264,55226-Feb-201007:20x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0161,12826-Feb-201007:21x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0306,02426-Feb-201007:23x 64
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0478,05626-Feb-201007:23x 64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.2766.0567,14426-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2766.02,828,13626-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2766.0563,04826-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2766.083,81626-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2766.0251,75226-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2766.01,570,66426-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2766.0284,52026-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2766.0198,50426-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2766.0149,35226-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2766.04,339,56026-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2766.0104,29626-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2766.0247,65626-Feb-201006:45x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201006:45x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.012,338,53626-Feb-201006:48x 64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2766.01,324,90426-Feb-201006:56x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2766.02,081,12826-Feb-201006:56x 64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2766.01,906,53626-Feb-201006:56x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2766.01,611,62426-Feb-201006:56x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x 64
Sqlrsos.dll2007.100.2766.015,20826-Feb-201007:21x 64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2766.0103,78426-Feb-201006:20x 64
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2766.0595,81626-Feb-201002:44x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.069,48026-Feb-201002:44x 86
DTS.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x 86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x 86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x 86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2766.04,233,06426-Feb-201003:32x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2766.0333,67226-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2766.02,123,62426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2766.0759,65626-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2766.03,290,98426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2766.08,968,04026-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Objectexplorer.dll10.0.2766.03,237,73626-Feb-201003:41x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x 86
Pfclnt.dll2007.100.2766.01,098,08826-Feb-201003:41x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x 64
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x 86
Sqleditors.dll10.0.2766.01,226,60026-Feb-201004:28x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2766.07,563,11226-Feb-201004:28x 86
Sqlresolver.dll10.0.2766.038,76026-Feb-201004:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2766.046,95226-Feb-201002:44x 86
DTS.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x 86
DTS.dll2007.100.2766.02,204,00826-Feb-201006:24x 64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x 86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0448,36026-Feb-201006:24x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.01,086,82426-Feb-201006:24x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x 86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201006:24x 64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0260,45626-Feb-201006:28x 64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x 86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0279,91226-Feb-201006:28x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0414,56826-Feb-201006:30x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0424,80826-Feb-201006:30x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2766.03,233,64026-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2766.0235,36826-Feb-201006:45x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.2766.01,300,32826-Feb-201006:46x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.044,463,97626-Feb-201006:48x 64
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.012,338,53626-Feb-201006:48x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.08,154,98426-Feb-201006:48x 64
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0259,94426-Feb-201006:51x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0286,05626-Feb-201006:51x 64
Spresolv.dll2007.100.2766.0179,04826-Feb-201004:27x 86
Spresolv.dll2007.100.2766.0215,91226-Feb-201007:20x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0161,12826-Feb-201007:21x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0306,02426-Feb-201007:23x 64
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,690,47226-Feb-201006:20x 64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,106,47226-Feb-201006:20x 64
Iftsph.dll2007.100.2766.054,63226-Feb-201006:34x 64
Infosoft.dll12.0.9730.0617,83226-Feb-201006:34x 64
Korwbrkr.dll12.0.9730.098,15226-Feb-201006:45x 64
Msfte.dll12.0.9732.03,812,71226-Feb-201006:48x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201006:41x 64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0265,57626-Feb-201007:23x 64
SQL Server 2008 Native Client
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2766.014,18426-Feb-201012:41
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200806:28
Instapi.dll2005.90.1399.044,05610-Jul-200809:39
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Maj 200802:51
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215 Maj 200802:19
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615 Maj 200810:15
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Maj 200810:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Maj 200810:14
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815 Maj 200810:07
Sqlncli10.dll2007.100.2766.02,556,26426-Feb-201010:28
Sqlncli10.dll2007.100.2766.03,157,86426-Feb-201013:20

Version av Itanium-arkitektur

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2766.0177,00026-Feb-201015:15IA-64
Commanddest.dll2007.100.2766.0557,92826-Feb-201015:15IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.0190,31226-Feb-201015:16IA-64
Distrib.exe2007.100.2766.0205,67226-Feb-201015:19IA-64
DTS.dll2007.100.2766.04,250,98426-Feb-201015:19IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0798,05626-Feb-201015:19IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.02,021,22426-Feb-201015:19IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201015:19IA-64
Exceldest.dll2007.100.2766.0584,55226-Feb-201015:23IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0641,89626-Feb-201015:23IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0951,14426-Feb-201015:25IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0975,20826-Feb-201015:25IA-64
Iftsph.dll2007.100.2766.088,42426-Feb-201015:29IA-64
Logread.exe2007.100.2766.01,124,71226-Feb-201015:40IA-64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201015:41x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0586,60026-Feb-201015:46IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0653,67226-Feb-201015:46IA-64
Rdistcom.dll2007.100.2766.01,835,88026-Feb-201015:51IA-64
Repldp.dll2007.100.2766.0191,33626-Feb-201003:51x 86
Repldp.dll2007.100.2766.0522,60026-Feb-201015:51IA-64
Replmerg.exe2007.100.2766.0969,57626-Feb-201015:51IA-64
Replsync.dll2007.100.2766.0272,74426-Feb-201015:51IA-64
Snapshot.exe10.0.2766.013,16026-Feb-201004:27x 86
Spresolv.dll2007.100.2766.0504,68026-Feb-201016:15IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqllogship.exe10.0.2766.096,10426-Feb-201016:15x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2766.0428,39226-Feb-201016:15IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0335,72026-Feb-201016:16IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.2766.0216,42426-Feb-201016:16IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0674,66426-Feb-201016:18IA-64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2766.075,62426-Feb-201015:16x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2766.0398,69626-Feb-201016:15x 86
Sqlagent.exe2007.100.2766.01,203,04826-Feb-201016:15IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2766.0135,01626-Feb-201016:15IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2766.072,55226-Feb-201004:27x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2766.020,84026-Feb-201016:16IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2766.03,385,70426-Feb-201016:16IA-64
Sqlservr.exe2007.100.2766.0111,101,80026-Feb-201016:16IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.2766.0187,75226-Feb-201016:16IA-64
Xpstar.dll2007.100.2766.0936,80826-Feb-201016:18IA-64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2766.0546,66426-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201003:32x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2766.0403,30426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2766.02,860,90426-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2766.0182,12026-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2766.01,083,24026-Feb-201003:37x 86
Msgprox.dll2007.100.2766.0202,60026-Feb-201003:38x 86
Msgprox.dll2007.100.2766.0534,37626-Feb-201015:43IA-64
Replisapi.dll2007.100.2766.0272,23226-Feb-201003:51x 86
Replisapi.dll2007.100.2766.0761,70426-Feb-201015:51IA-64
Replprov.dll2007.100.2766.01,642,85626-Feb-201015:51IA-64
Replprov.dll2007.100.2766.0575,84826-Feb-201003:51x 86
Replrec.dll2007.100.2766.02,125,67226-Feb-201015:51IA-64
Replrec.dll2007.100.2766.0789,86426-Feb-201003:51x 86
Replsub.dll2007.100.2766.01,111,91226-Feb-201015:51IA-64
Replsub.dll2007.100.2766.0410,98426-Feb-201003:51x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:28x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2766.0699,75226-Feb-201016:15IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2766.0192,36026-Feb-201004:31x 86
Xmlsub.dll2007.100.2766.0559,46426-Feb-201016:18IA-64
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.057,587,04826-Feb-201015:43IA-64
Msmdpump.dll10.0.2766.08,946,53626-Feb-201015:43IA-64
Msmdredir.dll10.0.2766.08,508,26426-Feb-201015:43IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2766.0178,02426-Feb-201015:43x 86
Msmdsrv.exe10.0.2766.058,931,04826-Feb-201015:43IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.015,499,11226-Feb-201015:43IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.010,068,84026-Feb-201015:43IA-64
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2766.0557,92826-Feb-201015:15IA-64
DTS.dll2007.100.2766.04,250,98426-Feb-201015:19IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0798,05626-Feb-201015:19IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.02,021,22426-Feb-201015:19IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201015:19IA-64
Exceldest.dll2007.100.2766.0584,55226-Feb-201015:23IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0641,89626-Feb-201015:23IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0951,14426-Feb-201015:25IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0975,20826-Feb-201015:25IA-64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201015:41x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201015:41x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Msmdpp.dll10.0.2766.08,883,04826-Feb-201015:43IA-64
Oledbdest.dll2007.100.2766.0586,60026-Feb-201015:46IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0653,67226-Feb-201015:46IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqldest.dll2007.100.2766.0602,98426-Feb-201016:15IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0335,72026-Feb-201016:16IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0674,66426-Feb-201016:18IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0941,92826-Feb-201016:18IA-64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.2766.0567,14426-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2766.02,828,13626-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2766.0563,04826-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2766.083,81626-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2766.0251,75226-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2766.01,570,66426-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2766.0284,52026-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2766.0198,50426-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2766.0149,35226-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2766.04,339,56026-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2766.0104,29626-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2766.0247,65626-Feb-201015:40x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2766.0227,17626-Feb-201015:40x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.015,499,11226-Feb-201015:43IA-64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2766.01,324,90426-Feb-201015:51x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2766.03,406,18426-Feb-201015:51IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2766.01,906,53626-Feb-201015:51x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2766.01,611,62426-Feb-201015:51x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqlrsos.dll2007.100.2766.022,37626-Feb-201016:16IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2766.0177,00026-Feb-201015:15IA-64
Commanddest.dll2007.100.2766.0164,71226-Feb-201002:42x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2766.0595,81626-Feb-201002:44x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2766.069,48026-Feb-201002:44x 86
DTS.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x 86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x 86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x 86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2766.04,233,06426-Feb-201003:32x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2766.0333,67226-Feb-201003:32x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2766.0903,01626-Feb-201003:34x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2766.02,123,62426-Feb-201003:34x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2766.0296,80826-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2766.0759,65626-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2766.03,290,98426-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2766.08,968,04026-Feb-201003:35x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2766.0280,42426-Feb-201003:37x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2766.0141,16026-Feb-201003:37x 86
Objectexplorer.dll10.0.2766.03,237,73626-Feb-201003:41x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x 86
Pfclnt.dll2007.100.2766.01,098,08826-Feb-201003:41x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqldest.dll2007.100.2766.0180,07226-Feb-201004:27x 86
Sqleditors.dll10.0.2766.01,226,60026-Feb-201004:28x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2766.07,563,11226-Feb-201004:28x 86
Sqlresolver.dll10.0.2766.038,76026-Feb-201004:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2766.0258,40826-Feb-201004:31x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2766.046,95226-Feb-201002:44x 86
DTS.dll2007.100.2766.01,429,86426-Feb-201002:52x 86
DTS.dll2007.100.2766.04,250,98426-Feb-201015:19IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2766.0285,03226-Feb-201002:52x 86
Dtsconn.dll2007.100.2766.0798,05626-Feb-201015:19IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.02,021,22426-Feb-201015:19IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2766.0694,12026-Feb-201002:52x 86
Dtswizard.exe2007.100.2766.0800,61626-Feb-201015:19IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2766.0804,71226-Feb-201002:52x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0173,41626-Feb-201003:00x 86
Exceldest.dll2007.100.2766.0584,55226-Feb-201015:23IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2766.0183,14426-Feb-201003:00x 86
Excelsrc.dll2007.100.2766.0641,89626-Feb-201015:23IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0276,32826-Feb-201003:02x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2766.0951,14426-Feb-201015:25IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0284,00826-Feb-201003:02x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2766.0975,20826-Feb-201015:25IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2766.03,233,64026-Feb-201003:32x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2766.01,320,80826-Feb-201003:32x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2766.0235,36826-Feb-201015:40x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.2766.01,300,32826-Feb-201015:41x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2766.071,52826-Feb-201003:37x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.023,490,40826-Feb-201003:38x 86
Msmdlocal.dll10.0.2766.057,587,04826-Feb-201015:43IA-64
Msmdpp.dll10.0.2766.06,131,56026-Feb-201003:38x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2766.015,499,11226-Feb-201015:43IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2766.08,567,65626-Feb-201003:38x 86
Msolap100.dll10.0.2766.010,068,84026-Feb-201015:43IA-64
Msolap100.dll10.0.2766.06,536,04026-Feb-201003:38x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0173,92826-Feb-201003:41x 86
Oledbdest.dll2007.100.2766.0586,60026-Feb-201015:46IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0186,72826-Feb-201003:41x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2766.0653,67226-Feb-201015:46IA-64
Spresolv.dll2007.100.2766.0179,04826-Feb-201004:27x 86
Spresolv.dll2007.100.2766.0504,68026-Feb-201016:15IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0113,51226-Feb-201004:28x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2766.0335,72026-Feb-201016:16IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0206,69626-Feb-201004:31x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2766.0674,66426-Feb-201016:18IA-64
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,879,91226-Feb-201015:15IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,151,52826-Feb-201015:15IA-64
Iftsph.dll2007.100.2766.088,42426-Feb-201015:29IA-64
Infosoft.dll12.0.9730.01,911,65626-Feb-201015:29IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9730.0179,04826-Feb-201015:40IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,080,80826-Feb-201015:43IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201015:35IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0438,63226-Feb-201016:18IA-64
SQL Server 2008 Native Client
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2766.019,30426-Feb-201021:35
Instapi.dll2005.90.1399.0102,93610-Jul-200812:33
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200806:28
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Maj 200802:51
Msvcm80.dll8.0.50727.1833574,46415 Maj 200802:24
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,408,00015 Maj 200810:09
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Maj 200810:11
Msvcr80.dll8.0.50727.18331,499,13615 Maj 200810:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Maj 200810:14
Sqlncli10.dll2007.100.2766.02,556,26426-Feb-201010:28
Sqlncli10.dll2007.100.2766.06,350,18426-Feb-201022:15

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på ändra eller ta bort program .
  3. Klicka på kryssrutan Visa uppdateringar om du vill se alla uppdateringar för SQL Server 2008-installation.
  4. Avinstallera den kumulativa snabbkorrigeringspaket.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 979065 – senaste granskning 10/27/2013 16:43:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB979065 KbMtsv
Feedback
">