Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Microsoft-säkerhetsmeddelande: säkerhetsproblem i Internet Explorer kan möjliggöra utlämnande av

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande:980088
Inledning
Microsoft har gett ut ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för IT-proffs. Säkerhetsmeddelandet innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information. Säkerhetsmeddelandet finns på följande Microsoft-webbplats:

Har vi det här problemet korrigerar du gå till den "Problemlösning för mig"-avsnittet. Om du vill i stället lösa problemet själv finns i avsnittet lösning i densäkerhetsmeddelande.
Problemlösning för mig
Fixit lösningen i det här avsnittet är inte avsedd att vara en ersättning för eventuella säkerhetsuppdateringen. Vi rekommenderar att du alltid installera de senaste säkerhetsuppdateringarna. Men erbjuder vi fixit lösningen som en alternativ lösning för vissa scenarier.

Mer information om den här lösningen finns på följande Microsoft Security Advisory webbsida:Rekommendationen innehåller mer information om problemet, bland annat följande:
  • Scenarier där du kan använda eller inaktivera lösning.
  • Hur du manuellt installerar lösning.
Framför allt ser denna information, söka efter denAllmän informationrubrik, expandera denFöreslagen åtgärderavsnitt och expandera sedan denAvsnittet Lösning.

Vill använda den här lösningen klickar du påÅtgärda problemetlänk under rubriken "låsning Aktivera av nätverksprotokoll". Klicka påKöri denHämta fildialogrutan rutan och följ anvisningarna i guiden. Detta gäller lösningen "Aktivera låsning av nätverks-protokoll" i CVE-2010-0255.

Om du vill ångra korrigeringen och återställa de ursprungliga inställningarna automatiskt på denÅtgärda problemetlänk under rubriken "låsning Inaktivera av nätverksprotokoll". Klicka påKöri denHämta fildialogrutan rutan och följ anvisningarna i guiden. Detta tar bort lösningen "Aktivera låsning av nätverks-protokoll" som anges i CVE-2010-0255.

Microsoft har testat följande lösningar. Även om dessa lösningar inte korrigerar den underliggande sårbarheten, kan de blockera kända angreppsmetoder. Mer information om lösningarna finns påsäkerhetsmeddelande.
Aktivera låsning av nätverksprotokollInaktiverar låsning av nätverksprotokoll

Anteckningar
  • Den här fix kan användas tillsammans med versioner som stöds av Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Windows Server 2008 R2.
  • Den här guiden kan vara på engelska enbart. Men den automatiska korrigeringen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte på den dator som har problem, kan du spara den automatiska korrigeringen till en flash-enhet eller en CD-skiva och sedan det kan köras på datorn som har problem.
Mer information om funktionalitet för låsning av Internet Explorer nätverksprotokoll används finns på följande webbsida:
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffert buffertöverskridning särskilt utformad omfattning denial of service DoS TSE WinNT Win2000

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 980088 – senaste granskning 01/05/2011 06:31:00 – revision: 2.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4

  • kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbsurveynew kbmt KB980088 KbMtsv
Feedback