Tillstånd säkerhetskopiering systemfel i Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 och Windows Server 2008 R2: "Uppräkning av filer misslyckades"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 980794
Symptom
När du utför en system stat operation för säkerhetskopiering på en dator som kör Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 system status säkerhetskopieringen misslyckas och du får följande felmeddelande:
Uppräkning av filer misslyckades.
Parametern är felaktig.
Dessutom loggas följande händelse i händelseloggen på datorn:

Logga namn: program
Källa: Microsoft-Windows-Säkerhetskopiering
Datum: datum
Händelse-ID: 517
Uppgift kategori: ingen
Nivå: fel
Nyckelord:
Användare: användarnamn
Dator: datornamn
Beskrivning:
Säkerhetskopieringen som startade "tid'misslyckades med följande felkod: ' 2155348237' (uppräkning av filer misslyckades.). Kör säkerhetskopiering när problemet är löst.

Det här problemet uppstår om följande villkor är uppfyllda:
 • Det finns en registernyckel under följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<service name>
  Obs! Den <service name=""></service> platshållaren används för namnet på tjänsten.
 • Värdet för registerposten imagepath som finns på den här undernyckeln pekar på en volym som inte finns lokalt.
Anta exempelvis att du utför en system stat operation för säkerhetskopiering på en passiv nod. Dessutom förutsätts att registerposten imagepath för en tjänst som finns på den passiva noden pekar på en volym som inte finns på den passiva noden. I det här fallet systemets tillstånd säkerhetskopieringen misslyckas och felmeddelande visas.
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste på datorn köra något av följande operativsystem:
 • Windows Vista servicepack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista
Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849 Hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2008

Registerinformation

Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, måste du skapa en registernyckel. Gör så här:
 1. Klicka på StartStart-knappen, typ regedit i rutan Sök bland program och filer och tryck sedan på RETUR.
  KONTROLL AV ANVÄNDARKONTOSkriv in lösenordet om du ombeds ange ett administratörslösenord. Om du uppmanas att bekräfta ger bekräftelsen.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemWriter
  Obs! Om den här undernyckeln inte finns skapar du den manuellt.
 3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på Multisträngvärde.
 4. Typ ExcludedBinaryPaths, och tryck sedan på RETUR. Obs!
 5. Högerklicka på ExcludedBinaryPaths, och klicka sedan på Ändra.
 6. I rutan data skriver du alla binära sökvägar som ska uteslutas från säkerhetskopieringen system status och klicka sedan på OK.

  Obs! Binär sökvägarna vara absoluta sökvägar. De får inte innehålla miljövariabler (till exempel % windir %) och bör inte omges av enkla eller dubbla citattecken. Glöm inte att också inkludera fullständig binära namnet med sökvägen som ska uteslutas, till exempel:
  D:\ProgramFolder\bin\program.exe
 7. Avsluta Registereditorn.
Obs!
 • Du måste säkerhetskopiera data service på den delade volymen manuellt om du använder den här metoden för att utesluta data service system status säkerhetskopiering.
 • Om du tilldelar en enhetsbeteckning till en delad volym som är undantagna från systemet tillstånd säkerhetskopiering scope måste du manuellt ange igen alla registernycklar igen med en ny bana eftersom enhetsbeteckningen inte fungerar längre.
Viktigt Du måste undanta tjänster noggrant eftersom fel poster kan skada systemets tillstånd.

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas endast "Windows Vista" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Vista" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöka versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista och Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista och Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. Har RTM-milstolpefiler versionsnumret 6.0.0000.xxxxxx versionsnummer.
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista". MUM-filer och MANIFEST-filer samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur
För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636168,44818-Feb-201014:24x 64
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341169,47218-Feb-201013:42x 64
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x 86
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636343,55218-Feb-201014:58IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341343,55218-Feb-201013:26IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x 86
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Snabbkorrigeringar på sidan för begäran visas dock under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2 och Windows 7" avsnitt. MUM- och MANIFEST-filer och filer för tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756176,64016-Jul-201010:46x 64
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x 86
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756367,61616-Jul-201009:49IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x 86
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,565
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_0b89d40099f195e886747774f99bfd97_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1ca686c57238fc48.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek700
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_6eb5a8b8e210dbc04e05b946c4a7e5c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_93bc4f28b8c4e721.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek700
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,489
Datum (UTC)18-Feb-2010
Tid (UTC)18:02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,489
Datum (UTC)18-Feb-2010
Tid (UTC)15:36
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnAmd64_62643131e92caea4f009bd1e99d4889d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_e580bb45464b1e1d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,048
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_bbc3143d862c7c34b8903979fdfe8348_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b460e83b58b8c10a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek704
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_f72ebfa48e1af8cecbe291eeeeefa164_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_47ca12c7c24fd240.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,048
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_d28d6d296c5d3c89.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,523
Datum (UTC)18-Feb-2010
Tid (UTC)16:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_d4640db369902eeb.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,523
Datum (UTC)18-Feb-2010
Tid (UTC)15:32
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,593
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,489
Datum (UTC)18-Feb-2010
Tid (UTC)18:02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,489
Datum (UTC)18-Feb-2010
Tid (UTC)15:36
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnIa64_031fca498ff4112e58cc2269287c7bbb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_eecb20e221a64a14.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_2a3815ed81467e80940084b67de47169_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_c58af6100d4e79a3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,046
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_e9583df3df6d4ed5ea8485b011b50b9d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1feb1da6a2984667.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,046
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_7670759bb3fdd44f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,506
Datum (UTC)18-Feb-2010
Tid (UTC)19:11
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_78471625b130c6b1.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,506
Datum (UTC)18-Feb-2010
Tid (UTC)15:04
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,748
Datum (UTC)19-Feb-2010
Tid (UTC)08:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,489
Datum (UTC)18-Feb-2010
Tid (UTC)18:02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek7,489
Datum (UTC)18-Feb-2010
Tid (UTC)15:36
PlattformEj tillämpligt

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnPackage_1_for_kb980794 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,818
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_2_for_kb980794 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,823
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_3_for_kb980794 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,803
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb980794_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,421
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_47302adfdf4fbfd8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek700
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,389
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)11:03
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnAmd64_4f0cb7996ce618763382a7bd84c9a9d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_0fe37d3550795015.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,048
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_a34ec66397ad310e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_e062b269ea94dd608d3d56e4c37b92f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_2d81e99e778b6e3d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek704
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_d29f9d96cd84b153.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,393
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)11:47
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_1_for_kb980794 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,828
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_2_for_kb980794 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,253
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_3_for_kb980794 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,055
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_4_for_kb980794 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,031
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb980794_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,357
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,389
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)11:03
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnIa64_3ca4d2049da197559a82c3548b34c610_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_f1da99aaaa8f6591.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_4731ced5df4dc8d4.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek701
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_7682a60915254919.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,391
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)11:49
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_1_for_kb980794 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,827
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_2_for_kb980794 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,049
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb980794_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,958
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)19:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,389
Datum (UTC)16-Jul-2010
Tid (UTC)11:03
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 980794 – senaste granskning 07/02/2015 20:00:00 – revision: 1.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB980794 KbMtsv
Feedback