Kumulativ uppdatering 8 för SQL Server 2008 Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 981702
INTRODUKTION
Kumulativ uppdatering 8 för SQL Server 2008 Service Pack 1 innehåller snabbkorrigeringar för Microsoft SQL Server 2008-problem som har åtgärdats sedan utgivningen av SQL Server 2008 Service Pack 1.

Obs! Den här versionen av kumulativt uppdateringspaket är också känd som bygger 10.00.2775.00.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 Service Pack 1

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2008 visas nu på flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 8 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2008 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

SQL Server 2008 snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa uppdatering 8 för SQL Server 2008 Service Pack 1

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
421044979778KORRIGERING: Du får ett felmeddelande när du kör en fråga som använder en dimension för överordnad/underordnad SSAS-2008
401652979785KORRIGERING: Felmeddelande när du använder guiden skriptet för att generera skript för lagrade procedurer i SQL Server 2008
416295981052Du kan konfigurera Microsoft SQL Server 2008 Reporting tjänsten integreras med SQL Server 2008 R2 Reporting Services-tillägget för Microsoft SharePoint-teknik 2010 i kumulativ uppdatering 8 för SQL Server 2008 Service Pack 1 eller senare
417565981146KORRIGERA: Ett oväntat radbrytning läggs till i en textruta i en rapport för SSRS 2008 när du exporterar rapporten till Word
423524981611KORRIGERA: Ett åtkomstfel uppstår när du använder funktionen COUNT_BIG och över-instruktionen i en fråga i SQL Server 2008
423702981626KORRIGERA: Ett hanterat undantag uppstår när du försöker exportera en SSRS 2008 rapport till en Excel-arbetsbok
426636981838KORRIGERING: En MDX-fråga returnerar ett felaktigt resultat när du kör frågan med hjälp av en ren cache i SSAS 2008
426996981881KORRIGERA: "den valda datatillägg <data extension="" name="">kan inte läsas" felmeddelande när du kör en rapport i SSRS 2008 som använder anpassade databearbetningstillägget i serverläge Report Builder 2.0</data>
427277981899KORRIGERA: Ett undantag inträffar eller kör en MDX-fråga i en databas som innehåller en dynamisk uppsättning
427633981922KORRIGERA: Ett kontrollfel inträffar när du kör en fråga med parametrar som har många parametrar i SQL Server 2008 och som har aktiverat alternativet SHOWPLAN_XML
427701981928KORRIGERA: Egenskapen DynamicHeight och egenskapen DynamicWidth för en diagramkontroll i en tablix dataområdet inte tillämpas på rätt sätt för alla diagram i SSRS 2008
428580981973KORRIGERA: Data i ett anpassat rapportobjekt visas felaktigt när du exporterar rapporten till en PDF-fil med hjälp av metoden ReportExecutionService.Render i SQL Server 2008 Reporting Services
443051982321KORRIGERING: Felmeddelande när du bearbetar ett index av en partition i SSAS 2008
444225982418KORRIGERA: Felmeddelandet "ett oväntat fel uppstod" visas när du använder funktionen OPENROWSET för åtkomst till en databas för SSAS 2008
432899982441KORRIGERING: Felmeddelande 666 när du återskapar ett index online på ett schema i SQL Server 2008
447671982631KORRIGERING: En SQL Server 2008 Reporting Services-rapport som innehåller en tabell med en underordnad grupp inte uppfyller Section 508-standarder
443528982924KORRIGERA: "System.Exception: Win32.ExtTextOut misslyckades. Win32-fel: 997 "felmeddelande vid utskrift renderare EMF är under stress eller när du försöker skriva ut flera rapporter på samma gång i SSRS 2008
446259983286KORRIGERA: "Det går inte att upprätta en anslutning" visas i SSAS 2008 när du försöker ansluta till en databas

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

32-bitars version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2775.088,4242010-03-Maj11:54x 86
Commanddest.dll2007.100.2775.0164,7122010-03-Maj11:55x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2775.069,4802010-03-Maj11:57x 86
Distrib.exe2007.100.2775.075,1122010-03-Maj12:05x 86
DTS.dll2007.100.2775.01,429,8642010-03-Maj12:05x 86
Dtsconn.dll2007.100.2775.0285,0322010-03-Maj12:05x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2775.0694,1202010-03-Maj12:05x 86
Dtswizard.exe2007.100.2775.0804,7122010-03-Maj12:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0173,4162010-03-Maj12:14x 86
Excelsrc.dll2007.100.2775.0183,1442010-03-Maj12:14x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0276,3282010-03-Maj12:15x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0284,0082010-03-Maj12:15x 86
Iftsph.dll2007.100.2775.038,2482010-03-Maj12:24x 86
Logread.exe2007.100.2775.0423,2722010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2775.0296,8082010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2775.0403,3042010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,5282010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2775.02,860,9042010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2775.0182,1202010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2775.01,083,2402010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0173,9282010-03-Maj12:55x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0186,7282010-03-Maj12:55x 86
Rdistcom.dll2007.100.2775.0651,1122010-03-Maj13:06x 86
Repldp.dll2007.100.2775.0191,3362010-03-Maj13:06x 86
Replmerg.exe2007.100.2775.0341,3522010-03-Maj13:06x 86
Replsync.dll2007.100.2775.099,6882010-03-Maj13:06x 86
Snapshot.exe10.0.2775.013,1602010-03-Maj13:43x 86
Spresolv.dll2007.100.2775.0179,0482010-03-Maj13:43x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
Sqllogship.exe10.0.2775.096,1042010-03-Maj13:45x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2775.0192,8722010-03-Maj13:45x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0113,5122010-03-Maj13:45x 86
Sqlwep100.dll2007.100.2775.089,4482010-03-Maj13:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0206,6962010-03-Maj13:48x 86
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2775.075,6242010-03-Maj11:57x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2775.042,8562010-03-Maj11:57x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2775.0405,3522010-03-Maj13:43x 86
Sqlagent.exe2007.100.2775.0367,4642010-03-Maj13:43x 86
Sqlctr100.dll2007.100.2775.072,5522010-03-Maj13:43x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2775.014,6962010-03-Maj13:45x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2775.03,380,0722010-03-Maj13:45x 86
Sqlservr.exe2007.100.2775.042,746,7282010-03-Maj13:45x 86
Sqsrvres.dll2007.100.2775.089,9602010-03-Maj13:45x 86
Xpstar.dll2007.100.2775.0300,9042010-03-Maj13:48x 86
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2775.0546,6642010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2775.0227,1762010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2775.0403,3042010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2775.02,860,9042010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2775.0182,1202010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2775.01,083,2402010-03-Maj12:51x 86
Msgprox.dll2007.100.2775.0202,6002010-03-Maj12:52x 86
Replisapi.dll2007.100.2775.0272,2322010-03-Maj13:06x 86
Replprov.dll2007.100.2775.0575,8482010-03-Maj13:06x 86
Replrec.dll2007.100.2775.0789,8642010-03-Maj13:06x 86
Replsub.dll2007.100.2775.0410,9842010-03-Maj13:06x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2775.0258,4082010-03-Maj13:45x 86
Xmlsub.dll2007.100.2775.0192,3602010-03-Maj13:48x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2775.0164,7122010-03-Maj11:55x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2775.046,9522010-03-Maj11:57x 86
DTS.dll2007.100.2775.01,429,8642010-03-Maj12:05x 86
Dtsconn.dll2007.100.2775.0285,0322010-03-Maj12:05x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2775.0694,1202010-03-Maj12:05x 86
Dtswizard.exe2007.100.2775.0804,7122010-03-Maj12:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0173,4162010-03-Maj12:14x 86
Excelsrc.dll2007.100.2775.0183,1442010-03-Maj12:14x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0276,3282010-03-Maj12:15x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0284,0082010-03-Maj12:15x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2775.03,233,6402010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2775.04,233,0642010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2775.0333,6722010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2775.02,828,1362010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2775.03,827,5602010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2775.0563,0482010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2775.083,8162010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2775.012,433,2562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.0.2775.0661,3522010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2775.0903,0162010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2775.0251,7522010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2775.01,570,6642010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2775.0284,5202010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2775.0198,5042010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2775.0149,3522010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2775.04,343,6562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2775.02,123,6242010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2775.0567,1442010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2775.0104,2962010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2775.0247,6562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2775.0227,1762010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2775.0280,4242010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2775.0759,6562010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,5282010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.023,491,4322010-03-Maj12:52x 86
Msmdpp.dll10.0.2775.06,132,0722010-03-Maj12:52x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2775.08,567,6562010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.06,536,5522010-03-Maj12:52x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0173,9282010-03-Maj12:55x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0186,7282010-03-Maj12:55x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2775.01,324,9042010-03-Maj13:06x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
Sqldest.dll2007.100.2775.0180,0722010-03-Maj13:43x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2775.07,563,1122010-03-Maj13:45x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0113,5122010-03-Maj13:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0206,6962010-03-Maj13:48x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2775.0258,4082010-03-Maj13:48x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.023,491,4322010-03-Maj12:52x 86
Msmdpump.dll10.0.2775.06,183,7842010-03-Maj12:52x 86
Msmdredir.dll10.0.2775.06,210,9202010-03-Maj12:52x 86
Msmdspdm.dll10.0.2775.0178,0242010-03-Maj12:52x 86
Msmdsrv.exe10.0.2775.021,983,0802010-03-Maj12:52x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2775.08,567,6562010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.06,536,5522010-03-Maj12:52x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2775.0164,7122010-03-Maj11:55x 86
DTS.dll2007.100.2775.01,429,8642010-03-Maj12:05x 86
Dtsconn.dll2007.100.2775.0285,0322010-03-Maj12:05x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2775.0694,1202010-03-Maj12:05x 86
Dtswizard.exe2007.100.2775.0804,7122010-03-Maj12:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0173,4162010-03-Maj12:14x 86
Excelsrc.dll2007.100.2775.0183,1442010-03-Maj12:14x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0276,3282010-03-Maj12:15x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0284,0082010-03-Maj12:15x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2775.0280,4242010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,5282010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Msdtssrvr.exe10.0.2775.0214,8882010-03-Maj12:52x 86
Msmdpp.dll10.0.2775.06,132,0722010-03-Maj12:52x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0173,9282010-03-Maj12:55x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0186,7282010-03-Maj12:55x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
Sqldest.dll2007.100.2775.0180,0722010-03-Maj13:43x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0113,5122010-03-Maj13:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0206,6962010-03-Maj13:48x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2775.0258,4082010-03-Maj13:48x 86
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2775.0546,6642010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2775.03,233,6402010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.2775.0567,1442010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2775.02,828,1362010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2775.03,827,5602010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2775.0563,0482010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2775.083,8162010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2775.012,433,2562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2775.0903,0162010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2775.0251,7522010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2775.01,570,6642010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2775.0284,5202010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2775.0198,5042010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2775.0149,3522010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2775.04,343,6562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2775.02,123,6242010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2775.0567,1442010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2775.0104,2962010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2775.0247,6562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2775.0227,1762010-03-Maj12:48x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2775.08,567,6562010-03-Maj12:52x 86
Msreportbuilder.exe10.0.2775.01,173,3522010-03-Maj12:52x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2775.01,324,9042010-03-Maj13:06x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.2775.0130,9202010-03-Maj13:06x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2775.01,116,5202010-03-Maj13:06x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2775.02,250,6002010-03-Maj13:06x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2775.01,611,6242010-03-Maj13:06x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
Sqlrsos.dll2007.100.2775.014,6962010-03-Maj13:45x 86
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2775.088,4242010-03-Maj11:54x 86
Commanddest.dll2007.100.2775.0164,7122010-03-Maj11:55x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2775.0595,8162010-03-Maj11:57x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2775.069,4802010-03-Maj11:57x 86
DTS.dll2007.100.2775.01,429,8642010-03-Maj12:05x 86
Dtsconn.dll2007.100.2775.0285,0322010-03-Maj12:05x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2775.0694,1202010-03-Maj12:05x 86
Dtswizard.exe2007.100.2775.0804,7122010-03-Maj12:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0173,4162010-03-Maj12:14x 86
Excelsrc.dll2007.100.2775.0183,1442010-03-Maj12:14x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0276,3282010-03-Maj12:15x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0284,0082010-03-Maj12:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2775.04,233,0642010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2775.0333,6722010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2775.0903,0162010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2775.02,123,6242010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2775.0280,4242010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2775.0296,8082010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2775.0759,6562010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2775.03,290,9842010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2775.08,968,0402010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,5282010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2775.0280,4242010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Objectexplorer.dll10.0.2775.03,237,7362010-03-Maj12:55x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0173,9282010-03-Maj12:55x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0186,7282010-03-Maj12:55x 86
Pfclnt.dll2007.100.2775.01,098,0882010-03-Maj12:55x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
Sqldest.dll2007.100.2775.0180,0722010-03-Maj13:43x 86
Sqleditors.dll10.0.2775.01,226,6002010-03-Maj13:45x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2775.07,563,1122010-03-Maj13:45x 86
Sqlresolver.dll10.0.2775.038,7602010-03-Maj13:45x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0113,5122010-03-Maj13:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0206,6962010-03-Maj13:48x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2775.0258,4082010-03-Maj13:48x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2775.046,9522010-03-Maj11:57x 86
DTS.dll2007.100.2775.01,429,8642010-03-Maj12:05x 86
Dtsconn.dll2007.100.2775.0285,0322010-03-Maj12:05x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2775.0694,1202010-03-Maj12:05x 86
Dtswizard.exe2007.100.2775.0804,7122010-03-Maj12:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0173,4162010-03-Maj12:14x 86
Excelsrc.dll2007.100.2775.0183,1442010-03-Maj12:14x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0276,3282010-03-Maj12:15x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0284,0082010-03-Maj12:15x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2775.03,233,6402010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2775.0235,3682010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.2775.01,300,3282010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,5282010-03-Maj12:51x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.023,491,4322010-03-Maj12:52x 86
Msmdpp.dll10.0.2775.06,132,0722010-03-Maj12:52x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2775.08,567,6562010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.06,536,5522010-03-Maj12:52x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0173,9282010-03-Maj12:55x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0186,7282010-03-Maj12:55x 86
Spresolv.dll2007.100.2775.0179,0482010-03-Maj13:43x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0113,5122010-03-Maj13:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0206,6962010-03-Maj13:48x 86
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,681,2562010-03-Maj11:55x 86
Chtbrkr.dll12.0.9736.06,109,0322010-03-Maj11:55x 86
Iftsph.dll2007.100.2775.038,2482010-03-Maj12:24x 86
Infosoft.dll12.0.9730.0464,7442010-03-Maj12:24x 86
Korwbrkr.dll12.0.9730.067,4322010-03-Maj12:46x 86
Msfte.dll12.0.9732.02,430,8242010-03-Maj12:52x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0194,4082010-03-Maj13:48x 86
Browser-tjänst för SQL Server 2008
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdredir.dll10.0.2775.06,210,9202010-03-Maj12:52x 86
Msmdsrv.rll10.0.2775.0668,0082010-03-Maj13:13x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
SQL Server 2008 Native Client
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Maj 2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Maj 2008
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Maj 2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Maj 2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Maj 2008
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Maj 2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Maj 2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Maj 2008
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Maj 2008
Sqlncli10.dll2007.100.2775.02,556,7762010-03-Maj
Sqlnclir10.rll2007.100.1600.22229,91210-Jul-2008

x 64-baserad version

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2775.0103,78401-Maj-201009:39x 64
Commanddest.dll2007.100.2775.0247,14401-Maj-201009:39x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2775.093,54401-Maj-201009:40x 64
Distrib.exe2007.100.2775.086,88801-Maj-201009:43x 64
DTS.dll2007.100.2775.02,204,00801-Maj-201009:43x 64
Dtsconn.dll2007.100.2775.0448,36001-Maj-201009:43x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2775.01,086,82401-Maj-201009:43x 64
Dtswizard.exe2007.100.2775.0800,61601-Maj-201009:43x 64
Exceldest.dll2007.100.2775.0260,45601-Maj-201009:47x 64
Excelsrc.dll2007.100.2775.0279,91201-Maj-201009:47x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0414,56801-Maj-201009:48x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0424,80801-Maj-201009:48x 64
Iftsph.dll2007.100.2775.054,63201-Maj-201009:52x 64
Logread.exe2007.100.2775.0510,82401-Maj-201010:04x 64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2775.0296,80801-Maj-201010:05x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2775.0403,3042010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,52801-Maj-201010:05x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2775.02,860,9042010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2775.0182,1202010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2775.01,083,2402010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0259,94401-Maj-201010:10x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0286,05601-Maj-201010:10x 64
Rdistcom.dll2007.100.2775.0789,86401-Maj-201010:16x 64
Repldp.dll2007.100.2775.0191,3362010-03-Maj13:06x 86
Repldp.dll2007.100.2775.0229,73601-Maj-201010:16x 64
Replmerg.exe2007.100.2775.0408,42401-Maj-201010:16x 64
Replsync.dll2007.100.2775.0125,28801-Maj-201010:16x 64
Snapshot.exe10.0.2775.013,16001-Maj-201010:40x 86
Spresolv.dll2007.100.2775.0215,91201-Maj-201010:40x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201009:59x 64
Sqllogship.exe10.0.2775.096,10401-Maj-201010:40x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2775.0229,22401-Maj-201010:40x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0161,12801-Maj-201010:42x 64
Sqlwep100.dll2007.100.2775.0119,65601-Maj-201010:42x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0306,02401-Maj-201010:43x 64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2775.075,62401-Maj-201009:40x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2775.042,85601-Maj-201009:40x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201009:59x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2775.0412,00801-Maj-201010:40x 86
Sqlagent.exe2007.100.2775.0427,88001-Maj-201010:40x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2775.0108,39201-Maj-201010:40x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2775.072,5522010-03-Maj13:43x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2775.015,72001-Maj-201010:42x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2775.03,379,56001-Maj-201010:42x 64
Sqlservr.exe2007.100.2775.057,929,06401-Maj-201010:42x 64
Sqsrvres.dll2007.100.2775.0105,83201-Maj-201010:42x 64
Xpstar.dll2007.100.2775.0546,66401-Maj-201010:43x 64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2775.0546,66401-Maj-201010:04x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2775.0227,17601-Maj-201010:04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2775.0403,30401-Maj-201010:05x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2775.02,860,90401-Maj-201010:07x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2775.0182,12001-Maj-201010:07x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2775.01,083,24001-Maj-201010:07x 86
Msgprox.dll2007.100.2775.0202,6002010-03-Maj12:52x 86
Msgprox.dll2007.100.2775.0246,12001-Maj-201010:07x 64
Replisapi.dll2007.100.2775.0272,2322010-03-Maj13:06x 86
Replisapi.dll2007.100.2775.0377,70401-Maj-201010:16x 64
Replprov.dll2007.100.2775.0575,8482010-03-Maj13:06x 86
Replprov.dll2007.100.2775.0728,42401-Maj-201010:16x 64
Replrec.dll2007.100.2775.0789,8642010-03-Maj13:06x 86
Replrec.dll2007.100.2775.0977,25601-Maj-201010:16x 64
Replsub.dll2007.100.2775.0410,9842010-03-Maj13:06x 86
Replsub.dll2007.100.2775.0492,39201-Maj-201010:16x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201009:59x 64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2775.0258,4082010-03-Maj13:45x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2775.0358,76001-Maj-201010:40x 64
Xmlsub.dll2007.100.2775.0192,3602010-03-Maj13:48x 86
Xmlsub.dll2007.100.2775.0308,07201-Maj-201010:43x 64
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2775.0164,7122010-03-Maj11:55x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2775.046,9522010-03-Maj11:57x 86
DTS.dll2007.100.2775.01,429,8642010-03-Maj12:05x 86
Dtsconn.dll2007.100.2775.0285,0322010-03-Maj12:05x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2775.0694,1202010-03-Maj12:05x 86
Dtswizard.exe2007.100.2775.0804,7122010-03-Maj12:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0173,4162010-03-Maj12:14x 86
Excelsrc.dll2007.100.2775.0183,1442010-03-Maj12:14x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0276,3282010-03-Maj12:15x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0284,0082010-03-Maj12:15x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2775.03,233,6402010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2775.04,233,0642010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2775.0333,6722010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2775.02,828,1362010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2775.03,827,5602010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2775.0563,0482010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2775.083,8162010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2775.012,433,2562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.0.2775.0661,3522010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2775.0903,0162010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2775.0251,7522010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2775.01,570,6642010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2775.0284,5202010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2775.0198,5042010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2775.0149,3522010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2775.04,343,6562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2775.02,123,6242010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2775.0567,1442010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2775.0104,2962010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2775.0247,6562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2775.0227,1762010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2775.0280,4242010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2775.0759,6562010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,5282010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.023,491,4322010-03-Maj12:52x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.044,466,02401-Maj-201010:07x 64
Msmdpp.dll10.0.2775.06,132,0722010-03-Maj12:52x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2775.012,339,04801-Maj-201010:07x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2775.08,567,6562010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.06,536,5522010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.08,154,98401-Maj-201010:07x 64
Oledbdest.dll2007.100.2775.0173,9282010-03-Maj12:55x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0186,7282010-03-Maj12:55x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2775.01,324,9042010-03-Maj13:06x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201009:59x 64
Sqldest.dll2007.100.2775.0180,0722010-03-Maj13:43x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2775.07,563,1122010-03-Maj13:45x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0113,5122010-03-Maj13:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0206,6962010-03-Maj13:48x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2775.0258,4082010-03-Maj13:48x 86
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.023,491,4322010-03-Maj12:52x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.044,466,02401-Maj-201010:07x 64
Msmdpump.dll10.0.2775.07,431,52801-Maj-201010:07x 64
Msmdredir.dll10.0.2775.06,210,9202010-03-Maj12:52x 86
Msmdspdm.dll10.0.2775.0178,02401-Maj-201010:07x 86
Msmdsrv.exe10.0.2775.043,740,00801-Maj-201010:07x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2775.012,339,04801-Maj-201010:07x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2775.08,567,6562010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.06,536,5522010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.08,154,98401-Maj-201010:07x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201009:59x 64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2775.0247,14401-Maj-201009:39x 64
DTS.dll2007.100.2775.02,204,00801-Maj-201009:43x 64
Dtsconn.dll2007.100.2775.0448,36001-Maj-201009:43x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2775.01,086,82401-Maj-201009:43x 64
Dtswizard.exe2007.100.2775.0800,61601-Maj-201009:43x 64
Exceldest.dll2007.100.2775.0260,45601-Maj-201009:47x 64
Excelsrc.dll2007.100.2775.0279,91201-Maj-201009:47x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0414,56801-Maj-201009:48x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0424,80801-Maj-201009:48x 64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2775.0280,42401-Maj-201010:05x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,52801-Maj-201010:05x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Msdtssrvr.exe10.0.2775.0210,79201-Maj-201010:07x 64
Msmdpp.dll10.0.2775.07,365,48001-Maj-201010:07x 64
Oledbdest.dll2007.100.2775.0259,94401-Maj-201010:10x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0286,05601-Maj-201010:10x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201009:59x 64
Sqldest.dll2007.100.2775.0264,55201-Maj-201010:40x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0161,12801-Maj-201010:42x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0306,02401-Maj-201010:43x 64
Txgroupdups.dll2007.100.2775.0478,05601-Maj-201010:43x 64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2775.0546,6642010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2775.03,233,6402010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.2775.0567,14401-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2775.02,828,13601-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2775.03,827,5602010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2775.0563,04801-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2775.083,81601-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2775.012,433,2562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2775.0903,01601-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2775.0251,75201-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2775.01,570,66401-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2775.0284,52001-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2775.0198,50401-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2775.0149,35201-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2775.04,343,65601-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2775.02,123,6242010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2775.0567,1442010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2775.0104,29601-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2775.0247,65601-Maj-201010:04x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2775.0227,17601-Maj-201010:04x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2775.012,339,04801-Maj-201010:07x 64
Msreportbuilder.exe10.0.2775.01,173,3522010-03-Maj12:52x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2775.01,324,90401-Maj-201010:16x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.2775.0164,20001-Maj-201010:16x 64
Reportingservicesservice.exe2007.100.2775.02,081,12801-Maj-201010:16x 64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2775.02,250,60001-Maj-201010:16x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2775.01,611,62401-Maj-201010:16x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201009:59x 64
Sqlrsos.dll2007.100.2775.015,20801-Maj-201010:42x 64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2775.0103,78401-Maj-201009:39x 64
Commanddest.dll2007.100.2775.0164,7122010-03-Maj11:55x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2775.0595,8162010-03-Maj11:57x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2775.069,4802010-03-Maj11:57x 86
DTS.dll2007.100.2775.01,429,8642010-03-Maj12:05x 86
Dtsconn.dll2007.100.2775.0285,0322010-03-Maj12:05x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2775.0694,1202010-03-Maj12:05x 86
Dtswizard.exe2007.100.2775.0804,7122010-03-Maj12:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0173,4162010-03-Maj12:14x 86
Excelsrc.dll2007.100.2775.0183,1442010-03-Maj12:14x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0276,3282010-03-Maj12:15x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0284,0082010-03-Maj12:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2775.04,233,0642010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2775.0333,6722010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2775.0903,0162010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2775.02,123,6242010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2775.0280,4242010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2775.0296,80801-Maj-201010:05x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2775.0759,6562010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2775.03,290,9842010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2775.08,968,0402010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,5282010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2775.0280,4242010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Objectexplorer.dll10.0.2775.03,237,7362010-03-Maj12:55x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0173,9282010-03-Maj12:55x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0186,7282010-03-Maj12:55x 86
Pfclnt.dll2007.100.2775.01,098,0882010-03-Maj12:55x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201009:59x 64
Sqldest.dll2007.100.2775.0180,0722010-03-Maj13:43x 86
Sqleditors.dll10.0.2775.01,226,6002010-03-Maj13:45x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2775.07,563,1122010-03-Maj13:45x 86
Sqlresolver.dll10.0.2775.038,7602010-03-Maj13:45x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0113,5122010-03-Maj13:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0206,6962010-03-Maj13:48x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2775.0258,4082010-03-Maj13:48x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2775.046,9522010-03-Maj11:57x 86
DTS.dll2007.100.2775.01,429,8642010-03-Maj12:05x 86
DTS.dll2007.100.2775.02,204,00801-Maj-201009:43x 64
Dtsconn.dll2007.100.2775.0285,0322010-03-Maj12:05x 86
Dtsconn.dll2007.100.2775.0448,36001-Maj-201009:43x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2775.01,086,82401-Maj-201009:43x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2775.0694,1202010-03-Maj12:05x 86
Dtswizard.exe2007.100.2775.0800,61601-Maj-201009:43x 64
Dtswizard.exe2007.100.2775.0804,7122010-03-Maj12:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0173,4162010-03-Maj12:14x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0260,45601-Maj-201009:47x 64
Excelsrc.dll2007.100.2775.0183,1442010-03-Maj12:14x 86
Excelsrc.dll2007.100.2775.0279,91201-Maj-201009:47x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0276,3282010-03-Maj12:15x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0414,56801-Maj-201009:48x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0284,0082010-03-Maj12:15x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0424,80801-Maj-201009:48x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2775.03,233,6402010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2775.0235,36801-Maj-201010:04x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.2775.01,300,32801-Maj-201010:05x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,52801-Maj-201010:05x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.023,491,4322010-03-Maj12:52x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.044,466,02401-Maj-201010:07x 64
Msmdpp.dll10.0.2775.06,132,0722010-03-Maj12:52x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2775.012,339,04801-Maj-201010:07x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2775.08,567,6562010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.06,536,5522010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.08,154,98401-Maj-201010:07x 64
Oledbdest.dll2007.100.2775.0173,9282010-03-Maj12:55x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0259,94401-Maj-201010:10x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0186,7282010-03-Maj12:55x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0286,05601-Maj-201010:10x 64
Spresolv.dll2007.100.2775.0179,0482010-03-Maj13:43x 86
Spresolv.dll2007.100.2775.0215,91201-Maj-201010:40x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201009:59x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0113,5122010-03-Maj13:45x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0161,12801-Maj-201010:42x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0206,6962010-03-Maj13:48x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0306,02401-Maj-201010:43x 64
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,690,47201-Maj-201009:39x 64
Chtbrkr.dll12.0.9736.06,106,47201-Maj-201009:39x 64
Iftsph.dll2007.100.2775.054,63201-Maj-201009:52x 64
Infosoft.dll12.0.9730.0617,83201-Maj-201009:52x 64
Korwbrkr.dll12.0.9730.098,15201-Maj-201010:04x 64
Msfte.dll12.0.9732.03,812,71201-Maj-201010:07x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201009:59x 64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0265,57601-Maj-201010:43x 64
Browser-tjänst för SQL Server 2008
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
KeyFile.dll2007.100.2775.013,6722010-03-Maj12:38x 86
Msmdredir.dll10.0.2775.06,210,9202010-03-Maj12:52x 86
Msmdsrv.rll10.0.2775.0668,0082010-03-Maj13:13x 86
SQL Server 2008 Native Client
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2775.014,18401-Maj-201016:59
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200808:28
Instapi.dll2005.90.1399.044,05610-Jul-200811:39
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Maj 200803:51
Msvcm80.dll8.0.50727.1833515,07215 Maj 200803:19
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,071,61615 Maj 200811:15
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Maj 200811:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Maj 200811:14
Msvcr80.dll8.0.50727.1833805,88815 Maj 200811:07
Sqlncli10.dll2007.100.2775.02,556,7762010-03-Maj20:45
Sqlncli10.dll2007.100.2775.03,157,86401-Maj-201017:40

Version av Itanium-arkitektur

SQLServer 2008 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2775.0177,00001-Maj-201012:20IA-64
Commanddest.dll2007.100.2775.0557,92801-Maj-201012:20IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2775.0190,31201-Maj-201012:21IA-64
Distrib.exe2007.100.2775.0205,67201-Maj-201012:24IA-64
DTS.dll2007.100.2775.04,250,98401-Maj-201012:24IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2775.0798,05601-Maj-201012:24IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2775.02,021,22401-Maj-201012:24IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2775.0800,61601-Maj-201012:24IA-64
Exceldest.dll2007.100.2775.0584,55201-Maj-201012:28IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2775.0641,89601-Maj-201012:28IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0951,14401-Maj-201012:30IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0975,20801-Maj-201012:30IA-64
Iftsph.dll2007.100.2775.088,42401-Maj-201012:34IA-64
Logread.exe2007.100.2775.01,124,71201-Maj-201012:45IA-64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2775.0296,80801-Maj-201012:47x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2775.0403,3042010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,52801-Maj-201012:47x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2775.02,860,9042010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2775.0182,1202010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2775.01,083,2402010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0586,60001-Maj-201012:52IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0653,67201-Maj-201012:52IA-64
Rdistcom.dll2007.100.2775.01,835,88001-Maj-201012:58IA-64
Repldp.dll2007.100.2775.0191,3362010-03-Maj13:06x 86
Repldp.dll2007.100.2775.0522,60001-Maj-201012:58IA-64
Replmerg.exe2007.100.2775.0969,57601-Maj-201012:58IA-64
Replsync.dll2007.100.2775.0272,74401-Maj-201012:58IA-64
Snapshot.exe10.0.2775.013,16001-Maj-201013:22x 86
Spresolv.dll2007.100.2775.0504,68001-Maj-201013:22IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201012:41IA-64
Sqllogship.exe10.0.2775.096,10401-Maj-201013:22x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2775.0428,39201-Maj-201013:22IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0335,72001-Maj-201013:23IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.2775.0216,42401-Maj-201013:23IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0674,66401-Maj-201013:25IA-64
SQL Server 2008-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Databasemailengine.dll10.0.2775.075,62401-Maj-201012:21x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2775.042,85601-Maj-201012:21x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201012:41IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2775.0398,69601-Maj-201013:22x 86
Sqlagent.exe2007.100.2775.01,203,04801-Maj-201013:22IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2775.0135,01601-Maj-201013:22IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2775.072,5522010-03-Maj13:43x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2775.020,84001-Maj-201013:23IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2775.03,385,70401-Maj-201013:23IA-64
Sqlservr.exe2007.100.2775.0111,081,32001-Maj-201013:23IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.2775.0187,75201-Maj-201013:23IA-64
Xpstar.dll2007.100.2775.0936,80801-Maj-201013:25IA-64
SQL Server 2008 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2775.0546,66401-Maj-201012:45x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2775.0227,17601-Maj-201012:45x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.0.2775.0403,30401-Maj-201012:47x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2775.02,860,90401-Maj-201012:49x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2775.0182,12001-Maj-201012:49x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2775.01,083,24001-Maj-201012:49x 86
Msgprox.dll2007.100.2775.0202,6002010-03-Maj12:52x 86
Msgprox.dll2007.100.2775.0534,37601-Maj-201012:49IA-64
Replisapi.dll2007.100.2775.0272,2322010-03-Maj13:06x 86
Replisapi.dll2007.100.2775.0761,70401-Maj-201012:58IA-64
Replprov.dll2007.100.2775.01,642,85601-Maj-201012:58IA-64
Replprov.dll2007.100.2775.0575,8482010-03-Maj13:06x 86
Replrec.dll2007.100.2775.02,125,67201-Maj-201012:58IA-64
Replrec.dll2007.100.2775.0789,8642010-03-Maj13:06x 86
Replsub.dll2007.100.2775.01,111,91201-Maj-201012:58IA-64
Replsub.dll2007.100.2775.0410,9842010-03-Maj13:06x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201012:41IA-64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2775.0258,4082010-03-Maj13:45x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.2775.0699,75201-Maj-201013:22IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2775.0192,3602010-03-Maj13:48x 86
Xmlsub.dll2007.100.2775.0559,46401-Maj-201013:25IA-64
SQLServer 2008 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.023,491,4322010-03-Maj12:52x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.057,590,12001-Maj-201012:49IA-64
Msmdpump.dll10.0.2775.08,947,04801-Maj-201012:49IA-64
Msmdredir.dll10.0.2775.08,508,77601-Maj-201012:49IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2775.0178,02401-Maj-201012:49x 86
Msmdsrv.exe10.0.2775.058,934,12001-Maj-201012:49IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2775.015,500,13601-Maj-201012:49IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2775.08,567,6562010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.010,069,35201-Maj-201012:49IA-64
Msolap100.dll10.0.2775.06,536,5522010-03-Maj12:52x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201012:41IA-64
SQL Server 2008 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Commanddest.dll2007.100.2775.0557,92801-Maj-201012:20IA-64
DTS.dll2007.100.2775.04,250,98401-Maj-201012:24IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2775.0798,05601-Maj-201012:24IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2775.02,021,22401-Maj-201012:24IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2775.0800,61601-Maj-201012:24IA-64
Exceldest.dll2007.100.2775.0584,55201-Maj-201012:28IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2775.0641,89601-Maj-201012:28IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0951,14401-Maj-201012:30IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0975,20801-Maj-201012:30IA-64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2775.0280,42401-Maj-201012:47x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,52801-Maj-201012:47x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Msdtssrvr.exe10.0.2775.0210,79201-Maj-201012:49IA-64
Msmdpp.dll10.0.2775.08,884,07201-Maj-201012:49IA-64
Oledbdest.dll2007.100.2775.0586,60001-Maj-201012:52IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0653,67201-Maj-201012:52IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201012:41IA-64
Sqldest.dll2007.100.2775.0602,98401-Maj-201013:22IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0335,72001-Maj-201013:23IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0674,66401-Maj-201013:25IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.2775.0941,92801-Maj-201013:25IA-64
SQL Server 2008 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2775.0546,6642010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2775.03,233,6402010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.2775.0567,14401-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2775.02,828,13601-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2775.03,827,5602010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2775.0563,04801-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2775.083,81601-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2775.012,433,2562010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2775.0903,01601-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2775.0251,75201-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.0.2775.01,570,66401-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2775.0284,52001-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2775.0198,50401-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2775.0149,35201-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2775.04,343,65601-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2775.02,123,6242010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2775.0567,1442010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2775.0104,29601-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2775.0247,65601-Maj-201012:45x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2775.0227,17601-Maj-201012:45x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2775.015,500,13601-Maj-201012:49IA-64
Msreportbuilder.exe10.0.2775.01,173,3522010-03-Maj12:52x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2775.01,324,90401-Maj-201012:58x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.2775.0238,44001-Maj-201012:58IA-64
Reportingservicesservice.exe2007.100.2775.03,406,18401-Maj-201012:58IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2775.02,250,60001-Maj-201012:58x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.2775.01,611,62401-Maj-201012:58x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201012:41IA-64
Sqlrsos.dll2007.100.2775.022,37601-Maj-201013:23IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2007.100.2775.0177,00001-Maj-201012:20IA-64
Commanddest.dll2007.100.2775.0164,7122010-03-Maj11:55x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2775.0595,8162010-03-Maj11:57x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2775.069,4802010-03-Maj11:57x 86
DTS.dll2007.100.2775.01,429,8642010-03-Maj12:05x 86
Dtsconn.dll2007.100.2775.0285,0322010-03-Maj12:05x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2775.0694,1202010-03-Maj12:05x 86
Dtswizard.exe2007.100.2775.0804,7122010-03-Maj12:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0173,4162010-03-Maj12:14x 86
Excelsrc.dll2007.100.2775.0183,1442010-03-Maj12:14x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0276,3282010-03-Maj12:15x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0284,0082010-03-Maj12:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2775.04,233,0642010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2775.0333,6722010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2775.0903,0162010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.0.2775.02,123,6242010-03-Maj12:48x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2775.0280,4242010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2775.0296,80801-Maj-201012:47x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2775.0759,6562010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2775.03,290,9842010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2775.08,968,0402010-03-Maj12:49x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,5282010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.0.2775.0280,4242010-03-Maj12:51x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2775.0141,1602010-03-Maj12:51x 86
Objectexplorer.dll10.0.2775.03,237,7362010-03-Maj12:55x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0173,9282010-03-Maj12:55x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0186,7282010-03-Maj12:55x 86
Pfclnt.dll2007.100.2775.01,098,0882010-03-Maj12:55x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201012:41IA-64
Sqldest.dll2007.100.2775.0180,0722010-03-Maj13:43x 86
Sqleditors.dll10.0.2775.01,226,6002010-03-Maj13:45x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2775.07,563,1122010-03-Maj13:45x 86
Sqlresolver.dll10.0.2775.038,7602010-03-Maj13:45x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0113,5122010-03-Maj13:45x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0206,6962010-03-Maj13:48x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2775.0258,4082010-03-Maj13:48x 86
SQL Server 2008-verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2775.046,9522010-03-Maj11:57x 86
DTS.dll2007.100.2775.01,429,8642010-03-Maj12:05x 86
DTS.dll2007.100.2775.04,250,98401-Maj-201012:24IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2775.0285,0322010-03-Maj12:05x 86
Dtsconn.dll2007.100.2775.0798,05601-Maj-201012:24IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2775.02,021,22401-Maj-201012:24IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2775.0694,1202010-03-Maj12:05x 86
Dtswizard.exe2007.100.2775.0800,61601-Maj-201012:24IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2775.0804,7122010-03-Maj12:05x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0173,4162010-03-Maj12:14x 86
Exceldest.dll2007.100.2775.0584,55201-Maj-201012:28IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2775.0183,1442010-03-Maj12:14x 86
Excelsrc.dll2007.100.2775.0641,89601-Maj-201012:28IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0276,3282010-03-Maj12:15x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2775.0951,14401-Maj-201012:30IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0284,0082010-03-Maj12:15x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2775.0975,20801-Maj-201012:30IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2775.03,233,6402010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2775.01,320,8082010-03-Maj12:46x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2775.0235,36801-Maj-201012:45x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.0.2775.01,300,32801-Maj-201012:47x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2775.071,52801-Maj-201012:47x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.023,491,4322010-03-Maj12:52x 86
Msmdlocal.dll10.0.2775.057,590,12001-Maj-201012:49IA-64
Msmdpp.dll10.0.2775.06,132,0722010-03-Maj12:52x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2775.015,500,13601-Maj-201012:49IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2775.08,567,6562010-03-Maj12:52x 86
Msolap100.dll10.0.2775.010,069,35201-Maj-201012:49IA-64
Msolap100.dll10.0.2775.06,536,5522010-03-Maj12:52x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0173,9282010-03-Maj12:55x 86
Oledbdest.dll2007.100.2775.0586,60001-Maj-201012:52IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0186,7282010-03-Maj12:55x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2775.0653,67201-Maj-201012:52IA-64
Spresolv.dll2007.100.2775.0179,0482010-03-Maj13:43x 86
Spresolv.dll2007.100.2775.0504,68001-Maj-201013:22IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201012:41IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0113,5122010-03-Maj13:45x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2775.0335,72001-Maj-201013:23IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0206,6962010-03-Maj13:48x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2775.0674,66401-Maj-201013:25IA-64
SQL Server 2008 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,879,91201-Maj-201012:20IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9736.06,151,52801-Maj-201012:20IA-64
Iftsph.dll2007.100.2775.088,42401-Maj-201012:34IA-64
Infosoft.dll12.0.9730.01,911,65601-Maj-201012:34IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9730.0179,04801-Maj-201012:45IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,080,80801-Maj-201012:49IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201012:41IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0438,63201-Maj-201013:25IA-64
Browser-tjänst för SQL Server 2008
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdredir.dll10.0.2775.08,508,77601-Maj-201012:49IA-64
Msmdsrv.rll10.0.2775.0667,49601-Maj-201013:02IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201012:41IA-64
SQL Server 2008 Native Client
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2775.019,30401-Maj-201019:41
Instapi.dll2005.90.1399.0102,93610-Jul-200814:33
Instapi.dll2005.90.1399.037,40010-Jul-200808:28
Msvcm80.dll8.0.50727.1833479,23215 Maj 200803:51
Msvcm80.dll8.0.50727.1833574,46415 Maj 200803:24
Msvcp80.dll8.0.50727.18331,408,00015 Maj 200811:09
Msvcp80.dll8.0.50727.1833558,08015 Maj 200811:11
Msvcr80.dll8.0.50727.18331,499,13615 Maj 200811:11
Msvcr80.dll8.0.50727.1833635,90415 Maj 200811:14
Sqlncli10.dll2007.100.2775.02,556,7762010-03-Maj20:45
Sqlncli10.dll2007.100.2775.06,349,67201-Maj-201020:22

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på ändra eller ta bort program .
  3. Klicka på kryssrutan Visa uppdateringar om du vill se alla uppdateringar för SQL Server 2008-installation.
  4. Avinstallera den kumulativa snabbkorrigeringspaket.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 981702 – senaste granskning 10/28/2013 01:01:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbsqlsetup kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB981702 KbMtsv
Feedback