Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det finns en uppdatering som förbättrar kompatibiliteten i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 med Advanced Format-diskar

Sammanfattning
I artikeln beskrivs en uppdatering som förbättrar kompatibiliteten för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 med Advanced Format-diskar som har en fysisk sektorstorlek på 4 kB. Den här snabbkorrigeringen avser endast Advanced Format-diskar som själva rapporterar en fysisk sektorstorlek på 4 kB och som emulerar ett logiskt adresseringsgränssnitt på 512 byte.

Obs! Advanced Format-diskar har en större fysisk sektor (4 kB). Men för att göra de första versionerna mer kompatibla med nuvarande datorsystem har de ett logiskt adresseringsgränssnitt på 512 byte. De kallas därför "512-byteemuleringsdiskar" eller bara "512e". Mer information om Advanced Format-diskar finns på IDEMA-webbplatsen (International Disk Drive Equipment and Materials Association) i listan i slutet av den här artikeln.
INLEDNING
Hårddiskar har hittills baserats på sektorer på 512 byte och all åtkomst till det fysiska mediet har gjorts utifrån den enheten. Nyligen har hårddiskleverantörer påbörjat en övergång till nya diskar som har en sektorstorlek på 4096 byte (4 kB) De kallas allmänt för "Advanced Format-diskar". Eftersom diskar bara kan utföra fysiska medieuppdateringar i exakt enlighet med den fysiska sektorn (4 kB i det här fallet) krävs det lite extra arbete för en skrivning på 512 byte som riktas till disken. Detta arbete sker på bekostnad av prestanda och tillförlitlighet och varierar beroende på arbetsbelastning och maskinvara. För att undvika detta extraarbete måste program uppdateras så att de från början har stöd för skrivningar baserade på sektorer på 4 kB.

I den här KB-artikeln beskrivs en ny lagringsinfrastruktur som stöder förfrågningar om den fysiska sektorstorleken på lagringsenheten. Dessutom införs stöd i vissa viktiga systemkomponenter för den här typen av diskar för att förbättra prestanda, tillförlitlighet och allmän samverkan.

En mer detaljerad teknisk diskussion om specifika problem som utvecklare ställs inför med den här typen av diskar, tas inte upp i den här KB-artikeln utan diskuteras närmare i ett tillhörande dokument på MSDN.

Problem som åtgärdas med det här samlade snabbkorrigeringspaketet

Det här samlade snabbkorrigeringspaketet åtgärdar följande problem som inte tidigare beskrivits i någon Microsoft Knowledge Base-artikel Följande problem kan uppstå när du använder en Advanced Format-disk.

Problem 1 Ett felmeddelande visas när du klickar på knappen Sök efter uppdateringar på webbplatsen Windows Update

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

ESENT API (Extensible Storage Engine) är en högpresterande skrivbordsdatabasmotor som används av många program, inklusive Windows Update. Vissa lagringsdrivrutiner har olika typer av stöd för frågor om hårddiskens fysiska sektorstorlek på en hårddiskenhet, och när en sådan drivrutin uppgraderas kan den rapporterade fysiska sektorstorleken för hårddisken ändras. På grund av loggningsstrukturen i ESENT får program som är uppbyggda på ESENT ett felmeddelande och slutar att svara när den rapporterade fysiska sektorstorleken ändras mellan olika operativsystemsessioner.

Obs! Program som är uppbyggda på ESENT är Windows Update, Active Directory, Windows Desktop Search, Certification Authority (CA), WINS, DHCP och Windows Live Mail.

Följande felmeddelande visas när du klickar på Sök efter uppdateringar på Windows Update-webbplatsen:
Det går inte att söka efter uppdateringar för närvarande eftersom Windows Update inte körs. Du kan behöva starta om datorn.


Dessutom loggas följande händelse i programloggen:

Loggnamn: Program
Källa: ESENT
Datum: <datum tid>
Händelse-ID: 412
Aktivitetskategori: Loggning/återställning
Nivå: Fel
Nyckelord: Klassisk
Beskrivning:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Loggfilens rubrik kan inte läsas C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Fel -546.


En uppdaterad Esent.sys-binärfil som mildrar effekterna av ändringarna av den rapporterade sektorstorleken medföljer den här snabbkorrigeringen.

Obs! Esent.sys stöder bara fysiska sektorstorlekar på 512 byte och 4 kB.
Databasreparation
Reparera databasen så här:
 1. Skriv följande kommandon vid kommandotolken. Tryck på Retur varje gång du skrivit in ett kommando.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Obs! Om "State: Clean Shutdown" visas i kommandoraden går du till steg 5.
 2. Skapa en temporär mapp (till exempel en mapp som heter "Fixedfiles" med hjälp av kommandot mkdir c:\fixedfiles).

  Obs! I nedanstående steg ersätter du "c:\fixedfiles" med mappen som du skapade i det här steget.
 3. Hämta ett exemplar av filen %windir%\system32\esent.dll från en dator som har denna snabbkorrigering installerad och kopiera filen till c:\fixedfiles.
 4. Skriv följande kommandon vid kommandotolken. Tryck på Retur varje gång du skrivit in ett kommando.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Obs!
  • Om "State: Clean Shutdown" visas i kommandoraden går du till steg 5.
  • Om steget misslyckas eller om "State: Clean Shutdown" inte visas i kommandoraden läser du avsnittet "Destruktiv återställningsmetod" i den här artikeln.
 5. Skapa en temporär mapp (skapa till exempel en mapp som heter "Backuplogs" med hjälp av kommandot mkdir c:\backuplogs).

  Obs! I nedanstående steg ersätter du "c:\backuplogs" med mappen som du skapade i det här steget.
 6. Skriv följande kommandon vid kommandotolken. Tryck på Retur varje gång du skrivit in ett kommando.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Kör Windows Update.
Destruktiv återställningsmetod
Viktigt! Om du använder den här metoden försvinner din Windows Update-historik. Därför rekommenderar vi inte att du använder metoden om du inte kan reparera databasen. Använd den destruktiva återställningsmetoden så här:
 1. Skriv följande kommandon vid kommandotolken. Tryck på Retur varje gång du skrivit in ett kommando.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Kör Windows Update.

Problem 2 Ett problem uppstår när många små skrivningar utförs

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Innan Advanced Format-diskar var tillgängliga förutsatte NTFS att den logiska sektorstorleken som visades i diskgränssnittet var densamma som diskens fysiska sektorstorlek. Trots att NTFS ursprungligen utformats för att teoretiskt ha stöd för större sektorstorlekar, förutsatte NTFS att de två sektorstorlekarna var desamma. När NTFS utför buffrade skrivningar i slutet av en fil i Windows 7 och Windows Server 2008 R2, fyller NTFS ut skrivåtgärden till sektorstorlekens slut, som visas i diskgränssnittet (den logiska sektorstorleken). Detta garanterar sektorjustering. Men eftersom storleken på en logisk sektor på en 512e-enhet är 512 byte, justeras inte den buffrade skrivningen med hårddiskens fysiska sektorstorlek. Detta gör att Advanced Format-disken internt uppdaterar den logiska sektorn på 512 byte inom den fysiska 4 kB-sektorn, vilket kan orsaka problem med prestanda och tillförlitlighet.

Den här snabbkorrigeringen innehåller ett funktionssätt för NTFS som säkerställer att de buffrade skrivningarna i slutet av filen fyller upp diskens rapporterade fysiska sektorstorlek.

Det här problemet kan uppstå i vanliga program på en Advanced Format-disk. Problemet uppstår dock oftast när du utför många små skrivningar, till exempel om du använder kommandoradsverktyget ImageX i Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 för att installera Microsoft Windows Image (.wim-filer) på en Advanced Format-disk. Utan den här snabbkorrigeringen tar det betydligt längre tid för ImageX att slutföra åtgärden än om du skulle utföra samma åtgärd på en vanlig hårddisk.

Obs! Den här korrigeringsfilen är beroende av att både lagringsdrivrutinen och disken rapporterar korrekt fysisk sektorstorlek. NTFS har endast stöd för diskar som rapporterar fysiska sektorstorlekar på 512 byte och 4 kB, och stöder inte diskar med andra logiska sektorstorlekar än 512 byte.

Problem 3 Program kan inte fråga efter den fysiska sektorstorleken på en extern lagringsenhet

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

USBStor är den Microsoft USB-lagringsportdrivrutin som läses in automatiskt för en enhet som överensstämmer med USB-masslagringsklasssen. USBStor-drivrutinen är inbyggd i Windows 7 och stöder inte IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-begäran med STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen för att hämta data för beskrivning av lagringsåtkomstjustering för en ansluten disk. Strukturen innehåller information om fysisk och logisk sektorstorlek och utan den informationen kan varken NTFS eller andra program utföra justerade skrivningar till USB-lagringsenheten, vilket kan inverka menligt på prestanda och tillförlitlighet.

Utan den här snabbkorrigeringen kan inte program fråga efter den fysiska sektorstorleken på en extern lagringsenhet.

En uppdaterad USBStor-drivrutin (Usbstor.sys) som stöder IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-frågor, tillsammans med STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR-strukturen ingår i den här snabbkorrigeringen.

Obs!IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-frågor resulterar i en översättning till SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16)-kommandot. Den anslutna USB-enheten måste rapportera korrekt sektorstorlekinformation via SBC3 READ_CAPACITY(16)-kommandot. Den anslutna USB-enheten måste också garantera att ett svar på det första INQUIRY-kommandot, 0x04C0 (SBC3 No Specified Version) returneras som versionsbeskrivning.

Mer information om IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-kontrollkoden finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen finns på följande Microsoft-webbplats:

Problem 4 Program kan inte fråga efter den fysiska sektorstorleken på en lagringsenhet

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Storport är en lagringsdrivrutinsmodell som används av många tillverkare av styrenheter för lagring. Det ingår i Windows 7 och Windows Server 2008 R2. Storport stöder inte IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-begäran med STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen för att hämta data för beskrivning av lagringsåtkomstjustering för en ansluten disk. Den här strukturen innehåller information om fysisk och logisk sektorstorlek. Utan den här information kan varken NTFS eller andra program utföra justerade skrivningar till disken. Detta kan påverka prestanda och tillförlitlighet.

Utan den här snabbkorrigeringen kan inte program fråga efter den fysiska sektorstorleken på en lagringsenhet.

En uppdaterad Storport-drivrutin (Storport.sys) som stöder IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-frågor, tillsammans med STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR-strukturen ingår i den här snabbkorrigeringen.

Obs!IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-frågor resulterar i en översättning till SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16)-kommandot. Miniportdrivrutinen som ansluts till Storport-drivrutinsmodellen måste ha stöd för kommandot SBC3 READ_CAPACITY(16). Dessutom måste den anslutna disken rapportera korrekt sektorstorleksinformation via SBC3 READ_CAPACITY(16)-kommandot.

Mer information om IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-kontrollkoden finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen finns på följande Microsoft-webbplats:

Problem 5 Lagringsdrivrutiner har inte stöd för korrekt rapportering av sektorstorlek för Advanced Format-diskar

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Många lagringsdrivrutiner har inte stöd för korrekt rapportering av sektorstorlek för Advanced Format-diskar. Uppdateringar av följande drivrutiner ingår i den här snabbkorrigeringen:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Obs! Andra lagringsdrivrutiner från tredjepartstillverkare kanske inte uppdateras för att stödja de nya SBC3-kommandona. Kontakta din leverantör av styrenheter för lagring för mer information.

Det här samlade snabbkorrigeringspaketet innehåller också korrigeringsfiler som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar:
981208 Dålig prestanda när du överför små filer på en dator med Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 (Detta kan vara på engelska)

Problem 6 Problem med verktyget Fsutil.exe

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Med den här uppdateringen uppdateras verktyget Fsutil.exe. Det uppdaterade verktyget genererar en ny "Byte per fysisk sektor"-text i utdata. Exempel: när du kör kommandot fsutil fsinfo ntfsinfo C: för att hämta information om enheten C:, får du utdata av följande typ:
NTFS Volume Serial Number :    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Version :             3.1 Number Sectors :         0x000000001d1927ff Total Clusters :         0x0000000003a324ff Free Clusters :         0x0000000001f8bae8 Total Reserved :         0x00000000000007f0 Bytes Per Sector :        512 Bytes Per Physical Sector :    4096 Bytes Per Cluster :        4096 Bytes Per FileRecord Segment  : 1024 Clusters Per FileRecord Segment : 0 Mft Valid Data Length :      0x0000000020980000 Mft Start Lcn :         0x00000000000c0000 Mft2 Start Lcn :         0x0000000000000002 Mft Zone Start :         0x000000000109c060 Mft Zone End  :         0x00000000010a8880 RM Identifier:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Obs! Värdet för "byte per fysisk sektor" kan vara något av följande:
 • 512 – for äldre inbyggda 512-enheter
 • 4096 – för Advanced Format-enheter
 • <Stöds inte> - om maskinvaran eller drivrutinen inte stöder IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-kontrollkoden
Lösning

Uppdateringsinformation

Hämta den här uppdateringen

Gör så här om du är osäker på vilken Windows-version som är installerad:
Klicka här för att visa eller dölja stegvisa anvisningar med bilder
 1. Klicka på Start och skriv msinfo32 i Påbörja sökning eller Sök bland program och filer och tryck på RETUR.
 2. Leta upp ditt operativsystem vid raden Operativsystemets namn och din arkitekturtyp vid raden Systemtyp.


Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
OperativsystemUppdatering
Alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämtaHämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows 7 som stödsHämtaHämta uppdateringspaketet nu.
Alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stödsHämtaHämta uppdateringspaketet nu.
Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

För att kunna installera den här snabbkorrigeringen måste du använda något av följande operativsystem:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Om du vill veta mer om hur du skaffar en Service Pack-version för Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om Service Pack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Filinformation

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information
Med den engelska versionen (från USA) av uppdateringen installeras filer med attribut som anges i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan även ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och för Windows Server 2008 R2 finns i samma paket. Snabbkorrigeringarna visas dock under båda operativsystemen på sidan för snabbkorrigeringsbegäranden. Om du vill begära ett snabbkorrigeringspaket för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen i listan under "Windows 7/Windows Server 2008 R2" på sidan. I artikelavsnittet "Gäller" kan du alltid se vilket operativsystem snabbkorrigeringen avser.
För alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Microsoft har lagt till exempelkod i WDK med information om hur utvecklare kan extrahera informationen om rapporterad lagringsåtkomstjustering från STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-strukturen när du anropar kontrollkoden IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Microsoft har visserligen vidtagit åtgärder för att förbättra stödet för Advanced Format-diskar som körs bredvid Windows 7 och Windows Server 2008 R2, men det är upp till programvaruutvecklarna att uppdatera sina program. Det verkar vara en allmän trend i lagringsbranschen att övergå till större sektorstorlekar under de kommande åren och det är viktigt att programmen är redo för den övergången. Microsoft förbereder ytterligare MSDN- och TechNet-dokumentation som ska informera utvecklare och IT-proffs om särskilda problem som kan uppstå i stödet av Advanced Format-diskar. I följande tabell visas Microsofts stöd för olika hårddiskformat.

Stöd för hårddiskformat baserade på OS-version
Vanligt namnFysisk sektorstorlekLogisk sektorstorlekWindows-version med stöd
Äldre inbyggt 512, inbyggt 512, äldre 512 byte512 byteAlla Windows-versioner
Advanced Format, 512-byte-emulering, 512e, 4k/512e4 kB512 byteWindows 7 med MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 med MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4K inbyggt, 4k/4k4 kB4 kBStöds inte i Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1. Microsoft undersöker möjligheten att stödja de här disktyperna i framtiden och kommer att ge ut nödvändiga KB-artiklar när det är lämpligt.
AnnatInte 4 kB eller 512 byte.Inte 4 kB eller 512 byte.Stöds inte
Obs! Stöd för Advanced Format-diskar är beroende av själva diskrapporteringen med fysiska sektorer på 4 kB och på rapportering om fysisk sektorstorlek för lagringsdrivrutiner.

Mer information finns på följande webbplatser: Mer information om Advanced Format-diskar finns på följande IDEMA-webbplats: Microsoft tillhandahåller kontaktinformation till andra tillverkare för att hjälpa dig få teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Egenskaper

Artikel-id: 982018 – senaste granskning 07/03/2012 08:48:00 – revision: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Feedback