"0x80070057" felmeddelande när du säkerhetskopierar filer i Windows 7

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 982736
Symptom
När du säkerhetskopierar filer med hjälp av Windows Säkerhetskopiering på en dator som kör Windows 7 säkerhetskopieringen misslyckas, och följande felmeddelande:
Ett internt fel har inträffat: parametern är felaktig: (0x80070057)
Lösning
Lös problemet genom att använda någon av följande metoder:

Metod 1: Ändra inställningen decimaltecken

Det här problemet kan uppstå om decimaltecknet inte är inställd på '.' (punkt). Detta är vanligt i språk och nationella inställningar än engelska (USA), till exempel tyska (Tyskland).

Om du vill ändra decimaltecken inställningen så här:
 1. Öppna Kontrollpanelen, klicka på Klocka, språk och Regionoch klicka sedan på nationella inställningar och språkinställningar.
 2. Klicka på fliken Format och klicka på Fler inställningar.
 3. Skriv i fältet Decimalsymbol. (punkt) och klicka sedan på OK två gånger.
 4. Starta om datorn.
Obs! Vissa program från andra tillverkare kan ändras till runtime språk på datorn och åsidosätter inställningen på Kontrollpanelen.

Metod 2: Lägga till ett registernyckelvärde

Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

 1. Klicka på StartStart-knappen, typ Regedit.exe i rutan Sök bland program och filer och tryck sedan på RETUR.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\System
 3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Typ CopyFileBufferedSynchronousIo, och tryck sedan på RETUR.
 5. Högerklicka på CopyFileBufferedSynchronousIooch klicka sedan på Ändra.
 6. I den värde data skriver du 1, och klicka sedan på OK.
 7. Avsluta Registereditorn.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 982736 – senaste granskning 08/06/2016 04:16:00 – revision: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbmt KB982736 KbMtsv
Feedback