Direktbokning boka inte kunna en resurs i Outlook 2010

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 982774
Symptom
När du skickar en mötesförfrågan i Microsoft Office Outlook 2010 till en postlåda som är konfigurerad för direktbokning, är mötet inte bokas. Du får inte ett felmeddelande visas i det här fallet. Om du öppnar den postlåda som är konfigurerad för direktbokning, är en mötesförfrågan i Inkorgen.

Obs! När tidigare versioner av Outlook har bokar ett möte med en postlåda som är konfigurerad för direktbokning, skickas aldrig en mötesförfrågan till postlådan för resursen. Därför anger en mötesförfrågan i Inkorgen för resurs-postlåda mötet inte var bokas.
Orsak
Som standard implementerar Outlook 2010 inte direktbokningskoden som används i tidigare versioner av Outlook. I stället skickas en mötesförfrågan till postlådan resurs på samma sätt som en mötesförfrågan skickas till vanliga mötesdeltagare.
Lösning
Lös problemet genom att använda någon av följande metoder för att konfigurera data i registret om du vill aktivera direktbokning i Outlook:
 • Ändra registret manuellt
 • Konfigurera registret med hjälp av grupprincip
 • Distribuera data i registret med hjälp av verktyget Office-anpassning

Om du vill att vi ska aktivera direktbokning i Outlook för dig, går du till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill lösa problemet själv går du till "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt mig

Om du vill åtgärda problemet automatiskt genom att klicka på den Fix it knappen eller länken. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden Fix it.


Obs!
 • Den här guiden kan vara på engelska. Men fungerar den automatiska korrigeringsfilen även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till den "Löstes problemet?"avsnittet.

Jag löser det själv

Metod 1: Manuella ändringar av registret

Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om du vill använda funktionen direktbokning i Outlook 2010 måste du lägga till data i registret för Outlook-klienten. Använd följande steg om du vill lägga till informationen registret om du vill aktivera direktbokning:
 1. Avsluta Outlook.
 2. Starta Registereditorn.
  • Klicka på Start i Windows VistaStart-knappen, typ regedit i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.

   Kontroll av behörighet Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  • I Windows XP klickar du på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan påOK.
 3. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar
 4. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 5. Typ EnableDirectBooking, och tryck sedan på RETUR.
 6. Högerklicka på EnableDirectBookingoch klicka sedan på Ändra.
 7. Skriv i rutan data1, och klicka sedan på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.
 9. Starta Outlook.

Metod 2: Konfigurera registret med hjälp av grupprincip

Registerdata som krävs för att aktivera direktbokning i Outlook kan konfigureras med hjälp av grupprincip. Grupprincip standardmallen (Outlk14.adm) för Outlook 2010 innehåller inte inställningen direktbokning kontrollerar Outlook. Därför måste du använda en anpassad mall i grupprincip för att aktivera direktbokning med hjälp av grupprincip.

Gör så här om du vill distribuera den här inställningen genom att använda en anpassad mall i grupprincip:
 1. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:


  HämtaHämta paketet Outlk14-DirectBooking.zip nu.

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Extrahera anpassad ADM-mallen från Outlk14-DirectBooking.zip-paketet.

  Obs! Anpassade ADM-mallen innehåller följande text.
  CLASS MACHINECLASS USER  CATEGORY !!L_MicrosoftOfficeOutlookDirectBooking     POLICY !!L_TurnOnOffDirectBooking       KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar"       EXPLAIN !!L_TurnOnOffDirectBookingExplain       VALUENAME "EnableDirectBooking"       VALUEON NUMERIC 1       VALUEOFF NUMERIC 0     END POLICY   END CATEGORY[strings]L_Version="14.0.4760.1000"L_LCID="1033"L_MicrosoftOfficeOutlookDirectBooking="Outlook 2010 Direct Booking"L_TurnOnOffDirectBooking="Enable or disable direct booking"L_TurnOnOffDirectBookingExplain="This policy controls the Outlook direct booking feature inOutlook 2010 \n \n By default, Outlook 2010 does not implement the direct booking codeused in earlier versions of Outlook, and a meeting request is sent to the resourcemailbox the same way a meeting request is sent to regular meeting attendees.\n \n Enable this policy to configure Outlook to use the direct booking code whenever you adda mailbox to the Resources box in a meeting request.\n \n If you disable this policy or do not configure this policy, when you send a meetingrequest to a mailbox configured for direct booking, the meeting is not successfullybooked. You do not receive an error message in this scenario. If you open the mailboxconfigured for direct booking, the meeting request is in the Inbox folder."
 3. Lägg till Outlk14-DirectBooking.adm-fil till din grupprincip redigeraren.

  Obs! Hur du lägger till ADM-fil till grupprincip Editor varierar beroende på vilken version av Windows som du kör. Också, eftersom du kan tillämpa principen för en organisationsenhet (OU) och inte för hela domänen, stegen kan också variera i denna aspekt av en princip. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar att Windows-dokumentationen för mer information.

  När du lägger till ADM-mallen till grupprincip Editor går du till steg 4.
 4. I grupprincip Editor så här:
  1. Expandera Användarkonfiguration.
  2. Expandera principer.
  3. Expandera Administrationsmallar: definitioner i princip.
  4. Expandera Klassiska administrativa mallar (ADM) om du vill hitta noden princip för din egen mall. Anpassade ADM-mallen som du extraherade i steg 2 är på den här platsen. Mallen heter "Outlook 2010 direkt bokning.

   Outlook 2010 direkt bokning

 5. Klicka på Outlook 2010 direkt bokning.
 6. Dubbelklicka på Aktivera eller inaktivera direktbokningunder Inställningar.
 7. Klicka på aktiveradoch klicka sedan på OK.
När du har aktiverat principen tillämpas inställningen till Outlook-klientdatorer när grupprincip-uppdateringen. Testa den här ändringen genom att köra följande kommando vid en kommandotolk på en klient arbetsstation:
gpupdate/force
När du kör det här kommandot startar du Registereditorn på klientarbetsstationen för att kontrollera att det finns följande registerdata på klienten:
Nyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar

DWORD: EnableDirectBooking
Värde: 1
Om du ser det här registerdata i registret används grupprincip-inställningen till den här klienten. Starta Outlook och kontrollera att den här ändringen löser problemet.

Metod 3: Distribution av registerdata med hjälp av verktyget Office-anpassning

Du kan också distribuera data i registret med hjälp av alternativet Lägg till registerposter i verktyget för Office-anpassning (ULT). Följ instruktionerna i ULT att distribuera registerdata som aktiverar funktionen direktbokning i Outlook 2010.

Obs! Du måste ha en Enterprise-version av Office 2010 om du vill använda det utomeuropeiska landet eller territoriet. Om du har en återförsäljarversion av Office 2010 visas följande felmeddelande när du försöker starta ULT:
Filer som behövs för att köra verktyget Office-anpassning hittades inte. Kör installationsprogrammet från installationsplatsen för en kvalificeringsprodukt.
 1. Starta ULT med ett kommando av följande slag:
  \\servernamn\resursnamn\Office2010\Setup.exe/Admin
 2. Klicka på Skapa en ny anpassningsfil för följande produkti dialogrutan Välj produkt .
 3. Välj din Office-produkt i dialogrutan Välj produkt . Klicka på OK.
 4. I navigeringsfönstret i ULT, Välj Lägg till registerposter.
 5. Ange följande inställningar och klicka sedan på OKi dialogrutan Lägg till/ändra registerposten :
  • Rot: HKEY_CURRENT_USER
  • Datatyp: REG_DWORD
  • Nyckel: Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar
  • Namn: EnableDirectBooking
  • Värdedata: 1
  I följande figur visas dessa ändringar i dialogrutan Lägg till/ändra registerposten :

  Dialogrutan Lägg till/ändra registret.

  När du klickar på OK i dialogrutan Lägg till/ändra registerposten visar ULT registerdata som visas i följande bild:

  Verktyget för anpassning av Microsoft Office

 6. Slutför eventuella återstående aktiviteter i ULT och spara MSP-filen.
 7. Distribuera Office 2010 med inklusive MSP-filen.
Mer information om verktyget Office-anpassning i Office 2010 finns i följande avsnitt på webbplatsen Microsoft TechNet webbplats:

Löstes problemet?

 • Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på den "Lös det åt mig"bloggen eller skicka oss ett e-post meddelande.
Mer Information
Mer information om hur du konfigurerar en postlåda för direktbokning i Outlook klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291616 Hur du direkt boka en resurs i Outlook
Om resurspostlådor som är konfigurerade för att använda direktbokning i Outlook på en Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010 postlåda, rekommenderar vi att du migrerar resurserna till Exchange 2007 eller Exchange 2010-resurser. Exchange 2007 och Exchange 2010 resurspostlådor ger en bättre uppsättning funktioner. Dessa postlådor ger också SSI-administration med Exchange Management Shell eller Exchange Management Console för att förenkla postlåda resurshantering.

Mer information om hur du uppgraderar en postlåda i Outlook direktbokning resursen till en brevlåda för Exchange 2007-resurs finns i följande avsnitt på webbplatsen Microsoft TechNet webbplats: Mer information om Exchange 2007 resurspostlådor finns i följande avsnitt på webbplatsen Microsoft TechNet webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 982774 – senaste granskning 11/19/2013 11:44:00 – revision: 4.0

Microsoft Outlook 2010

 • kbgraphxlink kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kb16bitonly kbmsifixme kbfixme kbmt KB982774 KbMtsv
Feedback