Felet "PowerPoint kan inte infoga en video från den valda filen" vid försök att infoga en video i MPEG-2 i en PowerPoint 2013 eller 2010-presentation

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 982954
Symptom
När du försöker infoga en video i MPEG-2 i en Microsoft PowerPoint-2013 eller 2010-presentation visas följande felmeddelande:

Det går inte att infoga en video från den valda filen. Kontrollera att den codec som krävs för det här medieformatet är installerad och försök igen.
Meddelande-ID: 400737

Men videon spelas upp korrekt i Windows Media Player.
Orsak
Det här problemet beror på att PowerPoint 2013 eller 2010 skall kunna gripa information bildruta-för-bildruta i allt innehåll som spelas upp. PowerPoint kräver den här funktionen för att kunna visa affischramen för en särskild video, t.ex. På grund av videoavkodningsprocessen som används i PowerPoint 2013 eller 2010, är nivån bildruta-för-bildruta inte tillgängligt för vissa MPEG-2-videor.
Workaround
Undvik problemet genom att använda någon av följande metoder.

Konvertera videon till ett format med Windows Media Video (WMV)

Om du vill konvertera videon till ett format med Windows Media Video (WMV), kan du använda Microsoft Expression Encoder 4 Pro.

Installera en video-codec från tredje part

Installera en video-codec från en källa för tredje part som har stöd för videoformat som används av videon. Windows-kompatibla codec-enheter finns på följande webbplats för FOURCC.org: Microsoft tillhandahåller kontaktinformation till andra tillverkare som hjälper dig att hitta teknisk support. Den här kontaktinformationen kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten i denna information från tredje part.

Använda Windows Media Player-kontrollen i PowerPoint

Infoga kontrollen för Windows Media Player i en bild och spela sedan upp videon via den här kontrollen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291879 Spela upp medieklipp i PowerPoint med hjälp av Windows Media Player
Obs!Den här lösningen bäddar inte in videon i presentationen. I stället infogas en länk i presentationen. För maximal flexibilitet placerar du videofilen i en gemensam mapp som alla användare kan komma åt innan du lägger till länken i presentationen.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982954 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/30/2013 08:36:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint Home and Student 2010

  • kbprb kbpubtypekc kbsurveynew kbtshoot kbvideo kbmt KB982954 KbMtsv
คำติชม