Ett nytt fönster öppnas när du försöker visa en Office 2010 eller Office 2007-dokument i Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 982995
Symptom
När du försöker öppna en Microsoft Office 2010 eller Office 2007-dokument i Windows Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8 kan dokumentet inte öppnas i samma fönster som Internet Explorer. I stället öppnas dokumentet i ett nytt Word 2010 programfönster, ett nytt Excel 2010-fönstret eller i ett nytt PowerPoint 2010-programfönster.
Orsak
Det här problemet uppstår om BrowserFlags DWORD-värdet har lagts till i registret. Mer information om BrowserFlags DWORD-värdet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
927009 Ett nytt fönster öppnas när du försöker visa ett dokument i 2007 Microsoft Office-program i Windows Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8

Lösning
Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Enkelt åtgärda 50514

Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Lös problemet så här:
  1. Starta Anteckningar.
  2. Kopiera och klistra in följande text i anteckningar:
    Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.Document.8]"BrowserFlags"=dword:80000024[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.RTF.8]"BrowserFlags"=dword:80000024[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.Document.12]"BrowserFlags"=dword:80000024[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.DocumentMacroEnabled.12]"BrowserFlags"=dword:80000024[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.8]"BrowserFlags"=dword:80000A00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.12]"BrowserFlags"=dword:80000A00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.SheetMacroEnabled.12]"BrowserFlags"=dword:80000A00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12]"BrowserFlags"=dword:80000A00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.Show.8]"BrowserFlags"=dword:800000A0[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.Show.12]"BrowserFlags"=dword:800000A0[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.ShowMacroEnabled.12]"BrowserFlags"=dword:800000A0[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShow.8]"BrowserFlags"=dword:800000A0[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShow.12]"BrowserFlags"=dword:800000A0[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12]"BrowserFlags"=dword:800000A0
  3. Spara filen som Filnamn. reg.
  4. Dubbelklicka på FilnamnReg-torun registret skriptet.
  5. Starta Internet Explorer 7.

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.
Mer Information
Mer information om hur du konfigurerar Internet Explorer att öppna Office-dokument i lämpligt Office-program i stället för i Internet Explorer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
162059 Så här konfigurerar du Internet Explorer att öppna Office-dokument i lämpligt Office-program i stället för i Internet Explorer
fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 982995 – senaste granskning 09/25/2015 22:03:00 – revision: 4.0

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Basic 2007

  • kbsurveynew kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB982995 KbMtsv
Feedback