En koppling flyttas inte när du flyttar en form i Microsoft Word

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 983050
Symptom
Föreställ dig följande:
  • I ett Microsoft Word-dokument kan infoga du flera former.
  • Du kan infoga en koppling om du vill länka två former.
  • Väljer du en av formerna och du flyttar formen till en annan plats.

I detta fall flyttas inte kopplingen med formen.
Orsak
Detta beror på att kopplingen inte är ansluten till formen.
Lösning
Lös problemet genom att infoga former och koppling i en ny arbetsyta. När former och kopplingen infogas i en ny arbetsyta, är kopplingen kopplad till formen. Och koppling förblir kopplad till formen när du flyttar figuren.

Klicka på figurer i gruppen illustrationer och klicka sedan på Ny arbetsytaom du vill infoga en ny arbetsyta på fliken Infoga . Infoga figurer och koppling som du vill.
Mer Information
Mer information om hur du ritar former och kopplingar finns på följande Microsoft-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 983050 – senaste granskning 09/24/2015 05:22:00 – revision: 2.0

Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010

  • kbsurveynew kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbmt KB983050 KbMtsv
Feedback