Optimera växlingsfilen (PAGEFILE.SYS)

Denna artikel har tidigare publicerats under SV99768
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
I Windows NT används en växlingsfil för virtuellt minne som heter PAGEFILE.SYS. Filen skapas vid installationen av Windows NT och finns alltid i rotmappen. Oavsett systemets konfiguration skapas och används alltid en växlingsfil i Windows NT.

Växlingsfilen är inte nödvändigtvis en enstaka fil. Den kan vara en grupp filer som lagras på olika platser, på olika hårddiskar och partitioner. Dessa filer tillsammans kallas för "växlingsfilen". Om undrar över växlingsfilens storlek, är summan av alla filer som ingår i växlingsfilen det enda värde du behöver tänka på.

Följande två riktlinjer ska uppfyllas vid optimering av växlingsfilen:

 1. I allmänhet ska du ange växlingsfilens storlek till densamma som systemets RAM plus 12 MB. Operativsystemet har ett minimikrav på 22 MB. Om systemets RAM plus 12 MB är mindre än 22 MB, ska du öka växlingsfilens storlek tills systemets RAM plus växlingsfilen är minst 22 MB. Obs! 22 MB är bara vad operativsystemet kräver för egen del. För acceptabla programprestanda rekommenderas minst 40 MB.

  Dessa siffor är rekommendationer eftersom Windows NT kräver "stödutrymme" för allt som finns i RAM. Om Windows NT kräver mera utrymme i RAM måste programkod och data växlas ut antingen till växlingsfilen eller den ursprungliga programfilen. Om Windows NT inte kan göra detta kommer brist på minne-fel att genereras.

  Om du har angett växlingsfilens storlek till systemets RAM plus 12 MB och ändå får varningar om för lite minne kan du försöka att öka växlingsfilens storlek. Om du behöver mera diskutrymme och inte får minnesvarningar eller minnesrelaterade problem kan du försöka att minska växlingsfilens storlek.

  Om du dessutom har tillräckligt mycket överskotts-RAM så att det räcker för operativsystemets och programmens minneskrav minskar behovet av en stor växlingsfil. Om du till exempel har 64 MB RAM kan du utan problem minska växlingsfilen till ett mycket litet värde.
 2. Om du har flera hårddiskar är det en god idé att dela upp växlingsfilen, eftersom detta minskar åtkomsttiden. Om du har två hårddiskar och delar upp växlingsfilen, kan båda hårddiskarna komma åt information samtidigt, vilket kraftigt ökar kapaciteten. Om du har två hårddiskar och den ena är snabbare än den andra, kan det dock vara mer effektivt att lagra växlingsfilen endast på den snabbaste hårddisken. Du kan behöva experimentera en del innan du hittar den bästa konfigurationen för ditt system.

  Obs! Det finns ingen anledning att dela upp växlingsfilen mellan olika partitioner eftersom detta inte ökar hårddiskens möjligheter att komma åt filen. Det kan däremot vara en god idé om de logiska enheterna inte är tillräckligt stora för hela växlingsfilen.
växlingsfil
Egenskaper

Artikel-id: 99768 – senaste granskning 12/04/2015 09:28:57 – revision: 3.0

Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kbother KB99768
Feedback