Ändra axeletiketter i ett diagram

Ändra axeletiketter i ett diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I ett diagram som du skaparaxeletiketter visas nedanför vågrätt (kategori eller ”X”) axel bredvid lodrätt (värde eller ”Y”) axel och nästa för att djupaxel (i ett 3D-diagram). Diagrammet använder text från källdata för dessa axeletiketter.

Förväxla inte etiketterna för de vågräta axeln, Kv 1, Kv 2, Kv 3 och Kv 4, vilket visas nedan, med förklaringsetiketterna nedanför dem – försäljning Ostasien 2009 och försäljning Ostasien 2010.

Grupperat stapeldiagram med axeletiketter

Ändra texten i etiketterna

 1. Klicka på varje cell i kalkylbladet som innehåller etikettexten som du vill ändra.

 2. Skriv önskad text i varje cell och tryck på Retur.

  Axeletiketter och deras källceller i kalkylbladet

  När du ändrar texten i celler, uppdateras etiketterna i diagrammet.

Om du vill behålla texten i källdata i kalkylbladet som det är och bara skapa etiketter, kan du ange ny etikettext som är oberoende av informationen i kalkylbladet:

 1. Högerklicka på de kategorietiketter som du vill ändra och klicka på Välj data.

Högerklicka på kategoriaxeln och Välj data

 1. Klicka på Redigera i rutan Vågräta (kategori) axeletiketter.

 2. I rutan Axeletikettområde skriver du de etiketter du vill använda separerade med komman.

Ändra endast etiketter i diagrammet

Skriv till exempel Kvartal 1,Kvartal2,Kvartal 3,Kvartal 4.

Ändra format på text och tal i etiketter

Gör så här om du vill ändra format på text i kategoriaxeletiketter:

 1. Högerklicka på de kategoriaxeletiketter som du vill formatera och klicka på Teckensnitt.

 2. Markera det formateringsalternativ du vill använda på fliken Tecken.

 3. Markera det avståndsalternativ du vill använda på fliken Teckenavstånd.

Gör följande om du vill ändra format på tal på värdeaxeln:

 1. Högerklicka på den värdeaxeletiketten som du vill ändra.

 2. Klicka på Formatera axlar.

 3. Klicka på Tal i fönstret Formatera axlar.

  Tips: Om du inte ser avsnittet Tal i fönstret ska du kontrollera att du har markerat en värdeaxel (det är oftast den lodräta axeln till vänster).

  Talalternativ i fönstret Formera axlar

 4. Välj det talformat du vill använda.

  Alternativ för talformat för värdeaxel

  Om talformatet du markerar använder decimaler kan du ange dem i rutan Decimaler.

 5. Om du vill att talen ska vara länkade till kalkylbladets celler markerar du kryssrutan Länkad till källa.

  Obs!: Innan du formaterar tal som procent måste du kontrollera att tal som visas i diagrammet har beräknats som procent i kalkylbladet, eller visas i decimalform som 0,1. Om du vill beräkna procentenheter i kalkylbladet dividerar du beloppet med summan. Om du till exempel skriver =10/100 och formaterar resultatet 0,1 som procent kommer värdet att visas korrekt som 10 %.

Tips: En axeletikett skiljer sig från en axelrubrik som du kan lägga till att beskriva vad som visas på axeln. Axelrubriker visas inte automatiskt i ett diagram. Om du vill lägga till dem, finns i Lägg till eller ta bort rubriker i ett diagram.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×