Ändra celler i en tabell

Du kan ändra cellerna i en tabell som du har infogat i en Publisher-publikation.

Information om hur du ändrar andra tabellegenskaper finns i Ändra rader eller kolumner i en tabell.

Låsa eller låsa upp cellernas storlek

 1. Markera de celler som du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Layout under Tabellverktyg och gör något av följande:

  • Om du vill låsa cellstorleken avmarkerar du kryssrutan Utöka till passa text.

  • Om du vill låsa upp cellstorleken markerar du kryssrutan Utöka till passa text.

  Klicka eller avmarkera kryssrutan Utöka till text

Obs!: Diagonalt delade celler växer inte så att texten får plats.

Ändra marginalerna i en cell

 1. Markera de celler som du vill ändra.

 2. Högerklicka på tabellen och klicka sedan på Formatera tabell.

 3. Klicka på fliken Cellegenskaper i dialogrutan Formatera tabell.

 4. Ange de marginaler duvill använda under Marginaler för textruta.

Sammanfoga celler

 1. Markera två eller fler intilliggande celler som du vill kombinera.

  Markera celler och cellslutsmarkeringar

 2. Klicka på Tabellverktyg layout > sammanfoga celler.

  Om cellerna innehåller text visas innehållet i varje cell i den sammanfogade cellen.

Obs!: Om du vill dela upp sammanfogade celler markerar du cellen och klickar sedan på Tabellverktyg layout > Dela celler.

Dividera tabellceller diagonalt

 1. Markera de celler som du vill dividera.

 2. Klicka på Tabellverktyg layout >diagonala.

 3. Klicka antingen på Divideraeller Dividera.

Infoga en tabb i en cell

 1. Klicka i den tabellcell där du vill infoga tabben.

 2. Tryck på CTRL+TABB.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×