Ändra deltagarinställningar för ett Teams-möte

Ändra deltagarinställningar för ett Teams-möte

Standardinställningarna för deltagare bestäms av organisationens IT-administratör, men mötesorganisatören kanske vill ändra dem för ett visst möte. Organisatören kan göra de här ändringarna på webbsidan Mötesalternativ.

Gå till Mötesalternativ

Du kan komma åt den här sidan på flera olika sätt, beroende på vilken typ av möte det är.

Schemalagda möten

Det finns flera olika sätt att komma åt Mötesalternativ för ett schemalagt möte:

 • I teams går du till Kalender Knappen Möten , välj ett möte och klicka sedan Mötesalternativ.

 • I en mötesinbjudan väljer du Mötesalternativ.

 • Under ett möte väljer du Fler åtgärder Ikonen Fler alternativ högst upp i mötesfönstret och sedan Mötesalternativ. En panel öppnas till höger och du kan ändra alternativen därifrån.     

 • Ett annat sätt att komma dit under ett möte är att välja Visa Visa deltagarikon deltagare i möteskontrollerna. Välj sedan Hantera behörigheter ovanför deltagarlistan Ikonen Hantera deltagare i Microsoft Teams .

Snabbmöten

När du har startat ett möte genom att välja Möte nu Knappen Träffas nu (från en kanal eller din kalender):

 1. Välj Visa deltagarnas Visa deltagarikon i dina möteskontroller. En lista över alla som har mötet visas.

 2. Ovanför listan väljer du Hantera behörigheter för Ikonen Hantera deltagare i Microsoft Teams gå till Mötesalternativ.

  Ett annat sätt att komma dit under mötet är att välja Fler åtgärder högst upp i mötesfönstret och sedan Mötesalternativ. En panel öppnas till höger och du kan ändra alternativen därifrån. 

Ändra deltagarinställningar

Det finns flera olika deltagarinställningar som mötesorganisatören kan ändra. 

Välj vem som kan kringgå lobbyn

Som mötesorganisatör får du bestämma vilka som kan ansluta till dina möten direkt och vem som ska vänta på att någon släpper in dem.

Om du väljer att personer ska vänta kommer du (och alla andra som tillåts att släppa in personer) att se en lista över personer i lobbyn. Därifrån kan du välja om du vill tillåta eller avvisa dem.

Vem kan kringgå lobbyn? 

Vad som händer

Rekommenderas om...

Bara du

Som mötesorganisatör är det bara du som kan ansluta till mötet direkt. Alla andra väntar i lobbyn.

Du vill att alla andra ska vänta i lobbyn tills du är redo att släppa in dem.

Personer som jag bjuder in*

Alla som får inbjudan, inklusive de som den vidarebefordras till, ansluts direkt till mötet. Det omfattar inte distributionslistor – personer måste bjudas in individuellt. Om du inte vill att andra ska kunna vidarebefordra inbjudan till andra inaktiverar du Tillåt vidarebefordran i inbjudan.

Du vill att en viss, begränsad grupp personer ska ansluta till mötet direkt och att alla andra ska vänta i lobbyn.

Personer i organisationen.

Det är bara personer i din organisation som kan ansluta till mötet direkt. Alla andra väntar i lobbyn.

Du vill att alla gäster och externa personer ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en och en.

Personer i min organisation och gäster

Personer i din organisation och gäster (inklusive de som har olika e-postdomäner än din) kan ansluta till möten direkt.

Du vill att alla externa personer (alla utanför din organisation, förutom gäster) ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en och en.

Personer i min organisation och betrodda organisationer och gäster

Personer i din Teams organisation, externa deltagare från betrodda organisationer och gäster kan ansluta till dina möten direkt.

Du vill att vissa externa personer ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en i par.

Alla

Alla som har tillgång till möteslänken hamnar direkt i mötet, till exempel personer som ringer in.

Du vill inte att någon ska vänta i lobbyn. Du vill att alla ska kunna ansluta till dina möten utan ett speciellt godkännande.

* Inte tillgänglig i kanalmöten

Låta personer som ringer in via telefonen kringgå lobbyn

En växlingsknapp visas bredvid Alltid låta inringare kringgå lobbyn. När den här inställningen är aktiverad kommer personer som ringer via telefon ansluta till mötet utan att behöva vänta på att någon ska släppa in dem. 

Välj växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera den. 

Få ett meddelande när en inringare ansluter sig till eller lämnar

Du kanske vill få en avisering när någon ringer in via telefon ansluter eller lämnar mötet. (Din administratör kan ha aktiverat dessa aviseringar som standard.)

Om du vill ändra den här inställningen klickar du på växlingsknappen bredvid Meddela när uppringarna ansluter eller lämnas? 

Välj vem som kan presentera

Mer information om hur du väljer presentatör och ändrar någons roll före och under ett möte finns i Roller i ett Teams-möte

Obs!: Mötesrum är en del av din organisation och kopplar ihop möten på samma sätt som andra konton i organisationen gör.

Hanterat läge

Om du väljer det här alternativet får du ett möte med mycket kontroll. Deltagarna kan bara visa innehåll som presentatören delar och personer som organisatören framhäver.

Förhindra deltagare från att slå på ljudet för sig själva och dela video

För att undvika distraktioner vid stora möten kan det vara bra att bestämma när deltagarna ska kunna slå på ljudet och dela sin video. Mer information finns i Hantera behörigheter för ljud och video för deltagare.

Om du vill förhindra att deltagarna slår på ljudet stänger du av växlingsknappen bredvid Tillåt mikrofon för deltagare?.

Om du vill förhindra att deltagarna delar video stänger du av växlingsknappen bredvid Tillåt deltagares kamera?.

Spela in automatiskt

Om du aktiverar det här alternativet börjar inspelningen direkt när mötet startar. Mer information finns i Spela in ett möte i Teams.

Tillåt möteschatt

I allmänhet kan personer som deltar i mötesförfrågan delta i en möteschatt före, under och efter mötet.

Om du väljer Inaktiverad för det här alternativet kommer det inte att finnas någon möteschatt någon gång.

Om du väljer Endast i möte ärmöteschatten inte tillgänglig före och efter mötet.

Tillåt reaktioner

Du kan välja om personer ska kunna använda livereaktioner i ett möte. Om du väljer att inte tillåta det kan de ändå höja handen. Mer information finns i Uttryck dig vid Teams med livereaktioner.

Du kan komma åt de här alternativen före eller under ett möte

Före ett möte

 1. Gå till Teams kalender och välj mötet.

 2. Rulla nedåt och välj Mötesalternativ.

Under ett möte

 • Välj Visa alternativ Visa deltagarikon och sedan Möte.

Tillgängliga alternativ

Välj vem som kan kringgå lobbyn

Som mötesorganisatör får du bestämma vilka som kan ansluta till dina möten direkt och vem som ska vänta på att någon släpper in dem.

Om du väljer att personer ska vänta kommer du (och alla andra som tillåts att släppa in personer) att se en lista över personer i lobbyn. Därifrån kan du välja om du vill tillåta eller avvisa dem.

Vem kan kringgå lobbyn? 

Vad som händer

Rekommenderas om...

Bara du

Som mötesorganisatör är det bara du som kan ansluta till mötet direkt. Alla andra väntar i lobbyn.

Du vill att alla andra ska vänta i lobbyn tills du är redo att släppa in dem.

Personer som jag bjuder in*

Alla som får inbjudan, inklusive de som den vidarebefordras till, ansluts direkt till mötet. Det omfattar inte distributionslistor – personer måste bjudas in individuellt. Om du inte vill att andra ska kunna vidarebefordra inbjudan till andra inaktiverar du Tillåt vidarebefordran i inbjudan.

Du vill att en viss, begränsad grupp personer ska ansluta till mötet direkt och att alla andra ska vänta i lobbyn.

Personer i organisationen.

Det är bara personer i din organisation som kan ansluta till mötet direkt. Alla andra väntar i lobbyn.

Du vill att alla gäster och externa personer ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en och en.

Personer i min organisation och gäster

Personer i din organisation och gäster (inklusive de som har olika e-postdomäner än din) kan ansluta till möten direkt.

Du vill att alla externa personer (alla utanför din organisation, förutom gäster) ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en och en.

Personer i min organisation och betrodda organisationer och gäster

Personer i din Teams organisation, externa deltagare från betrodda organisationer och gäster kan ansluta till dina möten direkt.

Du vill att vissa externa personer ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en i par.

Alla

Alla som har tillgång till möteslänken hamnar direkt i mötet, till exempel personer som ringer in.

Du vill inte att någon ska vänta i lobbyn. Du vill att alla ska kunna ansluta till dina möten utan ett speciellt godkännande.

* Inte tillgänglig i kanalmöten

Låta personer som ringer in via telefonen kringgå lobbyn

En växlingsknapp visas bredvid Alltid låta inringare kringgå lobbyn. När den här inställningen är aktiverad kommer personer som ringer via telefon ansluta till mötet utan att behöva vänta på att någon ska släppa in dem. 

Välj växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera den. 

Få ett meddelande när en inringare ansluter sig till eller lämnar

Du kanske vill få en avisering när någon ringer in via telefon ansluter eller lämnar mötet. (Din administratör kan ha aktiverat dessa aviseringar som standard.)

Om du vill ändra den här inställningen klickar du på växlingsknappen bredvid Meddela när uppringarna ansluter eller lämnas? 

Välj vem som kan presentera

Mer information om hur du väljer presentatör och ändrar någons roll före och under ett möte finns i Roller i ett Teams-möte

Obs!: Mötesrum är en del av din organisation och kopplar ihop möten på samma sätt som andra konton i organisationen gör.

Hanterat läge

Om du väljer det här alternativet får du ett möte med mycket kontroll. Deltagarna kan bara visa innehåll som presentatören delar och personer som organisatören framhäver.

Förhindra deltagare från att slå på ljudet för sig själva och dela video

För att undvika distraktioner vid stora möten kan det vara bra att bestämma när deltagarna ska kunna slå på ljudet och dela sin video. Mer information finns i Hantera behörigheter för ljud och video för deltagare.

Om du vill förhindra att deltagarna slår på ljudet stänger du av växlingsknappen bredvid Tillåt mikrofon för deltagare?.

Om du vill förhindra att deltagarna delar video stänger du av växlingsknappen bredvid Tillåt deltagares kamera?.

Spela in automatiskt

Om du aktiverar det här alternativet börjar inspelningen direkt när mötet startar. Mer information finns i Spela in ett möte i Teams.

Tillåt möteschatt

I allmänhet kan personer som deltar i mötesförfrågan delta i en möteschatt före, under och efter mötet.

Om du väljer Inaktiverad för det här alternativet kommer det inte att finnas någon möteschatt någon gång.

Om du väljer Endast i möte ärmöteschatten inte tillgänglig före och efter mötet.

Tillåt reaktioner

Du kan välja om personer ska kunna använda livereaktioner i ett möte. Om du väljer att inte tillåta det kan de ändå höja handen. Mer information finns i Uttryck dig vid Teams med livereaktioner.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×