Ändra en e-postsignatur

Ändra en e-postsignatur

Om du har en ny befattning på jobbet (grattis!) eller om du har ändrat telefonnummer ska du tänka på att uppdatera e-postsignaturen.

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > E-post > Signaturer.

  2. Klicka på den signatur du vill redigera och gör sedan ändringarna i rutan Redigera signatur.

  3. När du är klar klickar du på Spara > OK.

Markera en signatur som ska redigeras i rutan Signaturer och mallar

Om du vill ha mer information om e-postsignaturer eller ännu inte har skapat någon e-postsignatur kan du läsa Lägga till en signatur till meddelanden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×