Ändra färger och teckensnitt för inkommande meddelanden automatiskt utifrån avsändare, ämne eller mottagare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Villkorsstyrd formatering är ett sätt att få meddelanden som uppfyller definierade villkor att sticka ut i meddelandelistan genom att använda färger, teckensnitt och formatmallar. Du anger villkor som ett inkommande meddelande ska uppfylla, till exempel en avsändares namn eller e-postadress, så används villkorsstyrd formatering endast för de meddelandena.

En villkorsstyrd regel kan till exempel ange att alla meddelanden som skickas från chefen ska visas med röd text i meddelandelistan.

Mer information om att göra ytterligare ändringar i brödtexten för e-postmeddelanden finns i Ändra standardteckensnitt eller textfärg i e-postmeddelanden.

Obs!:  Med funktionen Organisera i Outlook 2007 kunde du skapa villkorsstyrda formateringsregler för e-postmeddelanden. I Microsoft Outlook 2010 och senare kommer du åt villkorsstyrd formatering i dialogrutan Avancerade vyinställningar.

Skapa en regel för villkorsstyrd formatering

 1. Välj vyinställningari gruppen Aktuell vy på fliken Visa .

  Vyinställningar

 2. Välj villkorsstyrd formateringi dialog rutan avancerade vyinställningar .

  Avancerade vyinställningar

En uppsättning standard regler visas. Det här inkluderar regeln olästa meddelanden . Den här regeln gör att olästa meddelanden visas med fetstil i meddelande listan. Dessutom visas eventuella regler för villkorsstyrd formatering som du har skapat i fönstret ordna med en tidigare version av Outlook.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en regel markerar du den och väljer sedan ta bort.

  • Om du vill inaktivera en regel tillfälligt avmarkerar du kryssrutan för den regeln.

  • Om du vill ändra villkoren för en regel markerar du regeln och väljer sedan villkor.

  • Om du vill ändra textformateringen markerar du den och väljer sedan teckensnitt.

  • Om du vill lägga till en ny regel för villkorsstyrd formatering väljer du Lägg till, Skriv ett namn i rutan namn , Välj teckensnitt och sedan villkor för att ange villkor för den här regeln.

Exempel på regler för villkorsstyrd formatering

Det här är några exempel på regler för villkorsstyrd formatering som du kan skapa i Outlook 2010.

Följ steg 1 och 2 i föregående avsnitt och gör sedan följande:

Gör alla meddelanden från John Thörnqvist visas i rött

 1. Välj Lägg till.

 2. Ange ett namn för regeln.

 3. Välj Teckensnitt.

 4. Välj rödunder färg.

 5. Välj OK.

 6. Välj villkor.

 7. Skriv John Thörnqvisti rutan från .

Obs!:  Namnet måste exakt matcha det fullständiga namnet som visas på meddelandet som du får.

 1. Välj OKi dialog rutorna filter, villkorsstyrd formateringoch avancerade vyinställningar .

Göra alla meddelanden som innehåller ordet Contoso i ämnet är grönt

 1. Välj Lägg till.

 2. Ange ett namn för regeln.

 3. Välj Teckensnitt.

 4. Välj grönunder färg.

 5. Välj OK.

 6. Välj villkor.

 7. I rutan Sök efter ordet/orden skriver ducontoso.

 8. Välj OKi dialog rutorna filter, villkorsstyrd formateringoch avancerade vyinställningar .

Göra alla meddelanden som innehåller ordet inför i ämnet eller meddelande texten visas i blått

 1. Välj Lägg till.

 2. Ange ett namn för regeln.

 3. Välj Teckensnitt.

 4. Välj blåttunder färg.

 5. Välj OK.

 6. Välj villkor.

 7. I rutan Sök efter ordet/orden skriver duhelgdag.

 8. Välj OKi dialog rutorna filter, villkorsstyrd formateringoch avancerade vyinställningar .

Ett prenumeration för att få ut mesta möjliga av din tid

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×