Ändra kolumnbredden och radhöjden

Ändra kolumnbredden och radhöjden

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du behöver utöka eller minska Excels rad bredd och höjd kolumn, finns det flera sätt att justera dem. I tabellen nedan visas minimum, maximum och standard storlekar för utifrån en skala på punkt.

Typ

Min

Max

Standard

Stående stapeldiagram

0 (dold)

255

8,43

Rad

0 (dold)

409

15,00

Meddelanden: 

 • Om du arbetar i vyn sidlayout (flikenVisa, gruppen Arbetsboksvyer, knappen Sidlayout ) kan ange du en kolumn kolumnbredd eller radhöjd i tum, centimeter och millimeter. Det är måttenheten i tum som standard. Gå till Arkiv > Alternativ > Avancerat > Visa > väljer du ett alternativ från listan Linjalenheter. Om du växlar till vyn Normal sedan visas kolumnbredder och radhöjder i punkter.

 • Enskilda rader och kolumner kan du bara har en inställning. En enskild kolumn kan ha en 25 punkt bredd, men det vara inte 25 punkter brett för en rad samt 10 punkters för en annan.

Ändra kolumnbredden

 1. Markera den eller de kolumner som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Klicka på Format på fliken Start

 3. Klicka på Kolumnbredd under Cellstorlek.

 4. I rutan Kolumnbredd skriver du in det värde du vill ha.

 5. Klicka på OK.

  Tips: Om du vill snabbt vill ange bredden för en enskild kolumn högerklickar du på den markerade kolumnen, klickar du på Kolumnbredd, skriver du det värde du vill använda och klicka sedan på OK.

 1. Markera den eller de kolumner som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Klicka på Format på fliken Start

 3. Klicka på Autopassa kolumnbredd under Cellstorlek.

  Obs!: Du kan snabbt anpassa bredden på alla kolumner i kalkylbladet genom att klicka på Markera allt och sedan dubbelklicka på skiljelinjen mellan två kolumnrubriker.

Knappen Markera allt

 1. Markera en cell i kolumnen med den bredd som du vill använda.

 2. Tryck på Ctrl+C, eller klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Klicka på Kopiera på fliken Start

 3. Högerklicka på en cell i målkolumnen, peka på Klistra in Special och klicka sedan på knappen Behåll källa spaltbredd Knappbild .

Värdet för standardkolumnbredden anger genomsnittligt antal tecken i standardteckensnittet som ryms i en cell. Om du vill kan du ändra värdet för standardkolumnbredden för ett kalkylblad eller en arbetsbok.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra standardkolumnbredden för ett kalkylblad klickar du på bladfliken för kalkylbladet.

  • Om du vill ändra standardkolumnbredden för hela arbetsboken högerklickar du på bladfliken och klickar på Markera alla blad på snabbmeny.

   Klicka på fliken Blad

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Klicka på Format på fliken Start

 3. Klicka på Standardbredd under Cellstorlek.

 4. Ange ett nytt mått i rutan Standardkolumnbredd och klicka sedan på OK.

  Tips: Om du vill definiera standardkolumnbredden för alla nya arbetsböcker och kalkylblad kan du skapa en arbetsboksmall och en kalkylbladsmall och basera nya arbetsböcker eller kalkylblad på dessa mallar. Finns i följande länkar för mer information:

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra bredden på en enskild kolumn drar du skiljelinjen på höger sida om kolumnrubriken tills kolumnen har rätt bredd.

  Kolumngräns som dras

 • Om du vill ändra bredden på flera kolumner markerar du de kolumner som du vill ändra och drar sedan en skiljelinje till höger om någon av de markerade kolumnrubrikerna.

 • Om du vill anpassa bredden på kolumnerna efter kolumninnehållet markerar du den eller de kolumner som du vill ändra och dubbelklickar sedan på skiljelinjen till höger om någon av de markerade kolumnrubrikerna.

 • Om du vill ändra bredden på alla kolumner i kalkylbladet klickar du på knappen Markera allt och drar skiljelinjen för någon av kolumnrubrikerna.

  Knappen Markera allt

 1. Markera den eller de rader som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Klicka på Format på fliken Start

 3. Klicka på Radhöjd under Cellstorlek.

 4. Skriv i rutan Radhöjd det värde du vill använda och klicka sedan på OK.

 1. Markera den eller de rader som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Klicka på Format på fliken Start

 3. Klicka på Autopassa radhöjd under Cellstorlek.

  Tips: Du kan snabbt anpassa höjden på alla rader i kalkylbladet genom att klicka på Markera allt och sedan dubbelklicka på skiljelinjen under någon av radrubrikerna.

Knappen Markera allt

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra höjden för en enskild rad drar du skiljelinjen under radrubriken tills raden har rätt höjd.

  Radgräns som dras

 • Om du vill ändra höjden på flera rader markerar du de rader som du vill ändra och drar sedan skiljelinjen under någon av de markerade radrubrikerna.

 • Om du vill ändra höjden på alla rader i kalkylbladet klickar du på knappen Markera allt och drar skiljelinjen under någon av radrubrikerna.

  Knappen Markera allt

 • Om du vill anpassa radhöjden efter radinnehållet dubbelklickar du på skiljelinjen under radrubriken.

Överst på sidan

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Om du föredrar att arbeta med kolumnbredder och radhöjder i tum bör du arbeta i vyn sidlayout ( Arbetsboksvyer grupp på flikenVisa, knappen Sidlayout ). Du kan ange en kolumn kolumnbredd eller radhöjd i tum i vyn sidlayout. I den här vyn tum är måttenheten som standard, men du kan ändra måttenhet till centimeter eller millimeter.

 • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Excelalternativ > Avancerat i Excel 2007.

 • Gå till Arkiv > Alternativ > Avancerat i Excel 2010.

Ändra kolumnbredden

 1. Markera den eller de kolumner som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Kolumnbredd under Cellstorlek.

 4. I rutan Kolumnbredd skriver du in det värde du vill ha.

 1. Markera den eller de kolumner som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Autopassa kolumnbredd under Cellstorlek.

Tips    Du kan snabbt anpassa bredden på alla kolumner i kalkylbladet genom att klicka på Markera allt och sedan dubbelklicka på skiljelinjen mellan två kolumnrubriker.

Knappen Markera allt

 1. Markera en cell i kolumnen med den bredd som du vill använda.

 2. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på Kopiera och väljer sedan målkolumnen.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start i gruppen Urklipp. Klicka sedan på Klistra in special.

 4. Under Klistra in väljer du Kolumnbredder.

Värdet för standardkolumnbredden anger genomsnittligt antal tecken i standardteckensnittet som ryms i en cell. Om du vill kan du ändra värdet för standardkolumnbredden för ett kalkylblad eller en arbetsbok.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra standardkolumnbredden för ett kalkylblad klickar du på bladfliken för kalkylbladet.

  • Om du vill ändra standardkolumnbredden för hela arbetsboken högerklickar du på bladfliken och klickar på Markera alla blad på snabbmeny.

   Excel-bladflikar

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Standardbredd under Cellstorlek.

 4. Ange ett nytt mått i rutan Standardkolumnbredd.

Tips    Om du vill ange standardkolumnbredden för alla nya arbetsböcker och kalkylblad kan du skapa en arbetsboksmall eller en kalkylbladsmall och sedan basera nya arbetsböcker eller kalkylblad på dessa mallar. Mer information finns i artikeln om hur du kan spara en arbetsbok eller ett kalkylblad som mall.

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra bredden på en enskild kolumn drar du skiljelinjen på höger sida om kolumnrubriken tills kolumnen har rätt bredd.

  Kolumngräns som dras

 • Om du vill ändra bredden på flera kolumner markerar du de kolumner som du vill ändra och drar sedan en skiljelinje till höger om någon av de markerade kolumnrubrikerna.

 • Om du vill anpassa bredden på kolumnerna efter kolumninnehållet markerar du den eller de kolumner som du vill ändra och dubbelklickar sedan på skiljelinjen till höger om någon av de markerade kolumnrubrikerna.

 • Om du vill ändra bredden på alla kolumner i kalkylbladet klickar du på knappen Markera allt och drar skiljelinjen för någon av kolumnrubrikerna.

  Knappen Markera allt

 1. Markera den eller de rader som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Radhöjd under Cellstorlek.

 4. I rutan Radhöjd skriver du in det värde du vill ha.

 1. Markera den eller de rader som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Autopassa radhöjd under Cellstorlek.

Tips    Du kan snabbt anpassa höjden på alla rader i kalkylbladet genom att klicka på Markera allt och sedan dubbelklicka på skiljelinjen under någon av radrubrikerna.

Knappen Markera allt

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra höjden för en enskild rad drar du skiljelinjen under radrubriken tills raden har rätt höjd.

  Radgräns som dras

 • Om du vill ändra höjden på flera rader markerar du de rader som du vill ändra och drar sedan skiljelinjen under någon av de markerade radrubrikerna.

 • Om du vill ändra höjden på alla rader i kalkylbladet klickar du på knappen Markera allt och drar skiljelinjen under någon av radrubrikerna.

  Knappen Markera allt

 • Om du vill anpassa radhöjden efter radinnehållet dubbelklickar du på skiljelinjen under radrubriken.

Överst på sidan

Mer information finns i

Ändra kolumnbredden och radhöjden i Excel för Mac

Ändra kolumnbredden och radhöjden i Excel Online

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×