Ändra måttenhet för linjalen i Visio
  1. Klicka på dialogruteprogrammet Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat på fliken Design.

    Dialogruteikonen Utskriftsformat

  2. Klicka på fliken Sidegenskaper. I listan Måttenheter väljer du de enheter du vill använda och klickar sedan på OK.

Ändra avstånd i linjalindelningar

  • Om du vill ändra avståndet mellan linjalindelningar går du till fliken Visa, gruppen Visa och klickar på & för rutnätsdialogrutan. Välj önskat avstånd i listorna Indelningar.

Ändra linjalens nollpunktsposition

Som standard är nollpunkten det nedre vänstra hörnet på ritningssidan. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra positionen för nollpunkten på båda linjalerna håller du ned CTRL-tangenten och, från skärningspunkten mellan de två linjalerna, drar du till den plats där du vill ha den nya nollpunkten.

  • Om du vill ändra positionen på en linjal håller du ned CTRL-tangenten och drar från linjalen.

  • Om du vill returnera nollpunkten till det nedre vänstra hörnet på sidan dubbelklickar du på skärningspunkten mellan de två linjalerna.

Vad gäller för bildpunkter som måttenheter?

För vissa typer av ritningar kanske du vill ändra måttenheterna till bildpunkter. En bildpunkt är dock inte en måttenhet. En bildpunkt är bara en punkt på en skärm och storleken på pricken varierar för olika skärmar. Om du vill simulera bildpunkter ställer du in måttenheterna på punkter.

  1. Om du vill ändra måttenhet för linjalen går du tillArkiv-menyn,klickar på Utskriftsformat och klickar sedan på fliken Sidegenskaper. Klicka på deenheter du vill använda under Måttenheter och klicka sedan på OK.

  2. Om du vill ändra avstånd för linjalindelningar går du till menyn Verktyg och klickar på Linjal & Rutnät. Klicka på det avstånd du villanvända under Indelningar.

Obs!: För vissa typer av ritningar kanske du vill ändra måttenheterna till bildpunkter. En bildpunkt är dock inte en måttenhet. En bildpunkt är bara en punkt på en skärm och storleken på pricken varierar för olika skärmar. Om du vill simulera bildpunkter ställer du in måttenheterna på punkter.

Se även

Visa eller dölja linjaler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×