Ändra mötesalternativ under mötet

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Under ett onlinemöte kan du ändra åtkomst- och presentatörsalternativ för personer som ännu inte har anslutits. Du kan även ändra privilegier för privat visning och anteckningar.

Vad vill du göra?

Öppna sidan med mötesalternativ under mötet

Ange alternativ för mötesåtkomst och presentatörer

Ange privilegier för privat visning och anteckningar

Öppna sidan med mötesalternativ under mötet

Gör så här om du vill ange alternativ under mötet:

  1. Klicka på länken Anslutningsinformation och mötesalternativ i Lync Online-fönstret för ett möte eller gruppkonversation.

  2. Klicka på Alternativ för möte i dialogrutan Anslutningsinformation och mötesalternativ.

  3. Ändra mötesalternativen efter behov. Mer information finns i avsnitten Ange alternativ för åtkomst och presentatörer samt Ange privilegier för privat visning och anteckningar längre ned i det här ämnet.

  4. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Ange alternativ för mötesåtkomst och presentatörer

Gör följande om du vill ange alternativ för mötesåtkomst och presentatörer:

  • Ändra lobby- och presentatörsinställningar för personer som ännu inte har anslutit till mötet under Mötesåtkomst och Presentatörer i dialogrutan Alternativ för onlinemöte.

Med åtkomstalternativen avgör du vilka deltagare som måste vänta i lobby innan de släpps in av en presentatör. I tabellen nedan beskrivs de olika alternativen mer utförligt.

Viktigt!:  Även om möteslobbyn är aktiverad kommer deltagare som ansluter till mötet genom att ringa in att automatiskt kopplas förbi möteslobbyn.

Åtkomstalternativ

Vem måste vänta i lobbyn

När ska du välja det här alternativet

Endast organisatören (låst)

Alla

Du vill inte att deltagare ska ha tillgång till åhörarkopiorna eller Microsoft PowerPoint-bilderna före mötet.

Personer som jag bjuder in från mitt företag

Personer som inte har något konto i ditt nätverk och personer som inte har blivit inbjudna

Mötet innehåller känslig eller konfidentiell information.

Personer från mitt företag

Personer som inte har något konto i ditt nätverk

Om alla deltagare har ett konto i organisationens nätverk.

Alla, inklusive personer utanför mitt företag (inga begränsningar)

Ingen

Du bjuder in deltagare utifrån.

Med presentatörsalternativen kontrollerar du vilka deltagare som automatiskt får privilegiet presentatör när de ansluter till mötet. I tabellen nedan beskrivs de olika alternativen mer utförligt.

Presentatörsalternativ

Vem är presentatör

När ska du välja det här alternativet

Personer från mitt företag

Alla som ansluter och som har ett konto i nätverket.

Grupparbetssessioner inom företaget, där alla deltagare kan dela och ändra mötesinnehåll.

Alla, inklusive personer utanför mitt företag (inga begränsningar)

Alla som ansluter.

Grupparbetssessioner med personer som inte har något konto i ditt nätverk.

Personer som organisatören utsedde till presentatörer när mötet schemalades

Organisatören och de deltagare som ursprungligen angetts som presentatörer

Du vill inte att någon annan ska ansluta till mötet med presentatörsprivilegier.

Överst på sidan

Ange privilegier för privat visning och anteckningar

Gör så här om du vill ändra standardalternativen för visning och anteckningar:

  • Gör något eller båda av följande under Privilegier i dialogrutan Alternativ för onlinemöte:

    • Ändra Visa i privat vy till Endast presentatörer, Alla eller Ingen. Normalt kan bara presentatörer bläddra i mötesinnehållet i sin egen takt utan att påverka vad alla andra på mötet ser.

    • Ändra Anteckna i presentationer till Endast presentatörer, Alla eller Ingen. Normalt kan alla i mötet lägga till anteckningar i en PowerPoint-presentation.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×