Ändra mötesalternativ under mötet

Under ett onlinemöte eller konferenssamtal kan du ändra åtkomst- och presentatörsalternativen för personer som ännu inte har anslutit. Du kan även ändra på vilket sätt deltagarna kan använda mötesinnehållet.

Vad vill du göra?

Öppna sidan med mötesalternativ under mötet

Ange alternativ för åtkomst och presentatörer

Ange privilegier för privat visning och anteckningar

Öppna sidan med mötesalternativ under mötet

Gör så här om du vill ange alternativ under mötet:

  1. Klicka på länken Anslutningsinformation och mötesalternativ i Microsoft Lync 2010-fönstret för ett möte eller en gruppkonversation.

  2. Klicka på Alternativ för möte i dialogrutan Anslutningsinformation och mötesalternativ.

  3. Ändra mötesalternativen efter behov. Mer information finns i avsnitten Ange alternativ för åtkomst och presentatörer och Ange privilegier för privat visning och anteckningar längre ned i det här ämnet.

  4. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Ange alternativ för åtkomst och presentatörer

Gör följande om du vill ange alternativ för åtkomst och presentatörer:

  • Ändra under Åtkomst och Presentatörer i dialogrutan Alternativ för onlinemöte lobby- och presentatörsinställningar för personer som ännu inte har anslutit till mötet.

Med åtkomstalternativen avgör du vilka deltagare som måste vänta i lobby innan de släpps in av en presentatör. I tabellen nedan beskrivs de olika alternativen mer utförligt.

Åtkomstalternativ

Vem måste vänta i lobbyn

När ska du välja det här alternativet

Endast organisatören (låst)

Alla

Du vill inte att deltagare ska ha tillgång till åhörarkopiorna eller Microsoft PowerPoint-bilderna före mötet

Personer som jag bjuder in från mitt företag

Personer som inte har något konto i ditt nätverk och personer som inte har blivit inbjudna

Mötet innehåller känslig eller konfidentiell information

Personer från mitt företag

Personer som inte har något konto i ditt nätverk

Alla deltagare har ett konto i organisationens nätverk

Alla, inklusive personer utanför mitt företag (inga begränsningar)

Ingen

Du bjuder in deltagare utifrån

Personer som ringer in via telefon kopplas förbi lobbyn

Om du väljer det här alternativet går alla som ringer in direkt in i mötet. Om alternativet avmarkeras måste inringande deltagare vänta i lobbyn

Inte tillgängligt för möten med Endast organisatören (låst), och inte rekommenderat för möten med Personer som jag bjuder in från mitt företag.

Med presentatörsalternativen kontrollerar du vilka deltagare som automatiskt får privilegiet presentatör när de ansluter till mötet. I tabellen nedan beskrivs de olika alternativen mer utförligt.

Presentatörsalternativ

Vem är presentatör

När ska du välja det här alternativet

Personer från mitt företag

Alla som ansluter och som har ett konto i nätverket

För arbetssessioner i grupp, där alla deltagare arbetar på samma organisation och kan dela och redigera mötesinnehållet

Alla, inklusive personer utanför mitt företag (inga begränsningar)

Alla som ansluter

För arbetssessioner i grupp med personer som inte har något konto i ditt nätverk

Personer som organisatören utsedde till presentatörer när mötet schemalades

Organisatören och de deltagare som ursprungligen angetts som presentatörer

Du vill inte att någon annan ska ansluta till mötet med presentatörsprivilegier

Överst på sidan

Ange privilegier för privat visning och anteckningar

Gör så här om du vill ändra standardalternativen för visning och anteckningar:

  • Gör något eller båda av följande under Privilegier i dialogrutan Alternativ för onlinemöte:

  • Ändra Visa i privat vy till Alla eller Ingen. Som standard kan endast presentatörer bläddra igenom mötesinnehåll i sin egen takt utan att det påverkar vad alla andra i mötet ser. Välj Ingen (endast organisatörer) om du vill kontrollera vad deltagarna tittar på under mötet.

  • Ändra Anteckna i presentationer till Endast presentatörer eller Ingen. Normalt kan alla i mötet lägga till anteckningar i en PowerPoint-presentation.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×