Använd sidflikarna under arbetsytan för att ändra ordningen på sidorna iVisio ritningsfil.

Ändra ordning på sidor snabbt

 • Om du vill ändra ordningen på sidorna drar du en sidflik Fliken Sida den position du vill.

Ändra ordning på och byta namn på sidor samtidigt

Om du har använt standardsidans namn (till exempel Sida-1, Sida-2 och så vidare) kan Visio byta namn på sidorna för att behålla samma logiska numrering när du ändrar ordning på dem

 1. Högerklicka på en sidflik och välj Ändra ordning.

 2. Välj Uppdatera sidnummer om du Visio numrera om sidnamnen så att de återspeglar den nya ordningen.

 3. Markera den sida du vill flytta. Använd en pilknapp för att flytta sidan till den position du vill.

Förgrunds- och bakgrundssidor

 • I sidfliksområdet visas förgrundssidor alltid till vänster och bakgrundssidor till höger.

 • Det går inte att ändra ordning på bakgrundssidor. De visas alltid till höger om sidfliksområdet i den ordning som de skapades.

Byta namn på en sida

Som standard har sidnamn nummer för att säkerställa att varje namn är unikt, men du kan byta namn på valfri sida:

 1. Högerklicka på sidfliken och välj Byt namn.

  Namnet är markerat.

 2. Ange det namn som du vill tilldela sidan.

 3. Tryck på Retur när du är klar.

Ordna om sidor

 • Klicka och håll på namnet på en sidflik. Dra den åt höger eller åt vänster till den plats där du vill flytta och släpp sedan musknappen.

  Du kan även högerklicka på sidfliken och välja Ordna om sidor för att använda dialogrutan för att ordna om. Använd sedan knappen Flytta upp eller Flytta ned för att flytta sidan till den position du vill ha:

  Ordna om sidor med hjälp av dialogrutan Ordna om sidor.

  Välj OK för att Visio att flytta sidan. 

Byta namn på en sida

Som standard namnges sidor med siffror för att säkerställa att var och en har ett unikt namn, men du kan byta namn på valfri sida:

 1. Högerklicka på en sidflik och välj Byt namn.

 2. I rutan Byt namn på sida till anger du det namn du vill ha på sidan.

 3. Välj OK.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×