Ändra radavståndet i Word

Du kan kontrollera det lodräta utrymmet mellan textraderna i dokumentet genom att ange radavstånd. Du kan alternativt ändra det lodräta utrymmet mellan stycken i dokumentet genom att ange avståndet före eller efter styckena. Du kan även välja att hålla ihop textrader eller stycken på en sida.

Ändra radavståndet för ett helt dokument

 1. Gå till Design > stycke avstånd.

 2. Välj ett alternativ. Om du vill ha enkelt rad avstånd i dokumentet väljer du inget stycke avstånd.

Om du vill gå tillbaka till de ursprungliga inställningarna senare går du till Design > stycke avstånd och väljer alternativet under format uppsättning. Det här kan vara standard eller namnet på det format du använder för närvarande.

Ändra radavståndet i en del av dokumentet

 1. Markera ett eller flera stycken att uppdatera. Tryck på CTRL + A för att markera alla.

 2. Gå till start > rad-och stycke avstånd Knappen rad-och stycke avstånd

 3. Välj alternativ för rad avstånd och välj ett alternativ i rutan rad avstånd .

  Alternativ för radavstånd
 4. Justera inställningarna före och efter för att ändra avståndet mellan stycken.

 5. Välj OK.

Mer information finns i Justera indrag och avstånd.

Ändra radavståndet för ett helt dokument

 1. Gå till Design > stycke avstånd.

  Styckeavstånd är markerat på fliken Design

 2. Välj det alternativ du vill ha. Om du vill ha enkelt radavstånd i dokumentet väljer du Inget styckeavstånd.

Då åsidosätts inställningarna för det format som du använder för tillfället. Om du senare bestämmer dig för att återgå till de ursprungliga inställningarna går du till Design > stycke avstånd och väljer alternativet under format uppsättning. Alternativet kan vara Standard, enligt ovan, eller så visas namnet på det format som du använder.

Ändra radavståndet i en del av dokumentet

 1. Markera de stycken som du vill ändra.

 2. Gå till start > rad-och stycke avstånd.

  Radavstånd är markerat på fliken Start

 3. Välj det antal rad avstånd du vill ha eller Välj alternativ för rad avståndetoch välj sedan de alternativ du vill använda under avstånd.

  Avstånd är markerat i dialogrutan Stycke

 4. Om du vill ändra avståndet före eller efter varje stycke i texten som du har markerat klickar du på pilen bredvid före eller efter och anger hur mycket utrymme du vill ha.

 5. Välj OK.

 1. Markera det stycke vars rader du vill hålla ihop.

 2. Gå till Format > stycke >rad-och sid brytningar.

 3. Välj Håll ihop rader.

 1. Markera den första av de två stycken som du vill hålla ihop.

  Tips: Om du vill hålla ihop fler än två stycken markerar du alla utom det sista stycket.

 2. Gå till Format > stycket.

 3. Gå till rad-och sid brytningar.

 4. Välj Håll ihop med nästa.

 5. Välj OK.

 1. Markera de stycken du vill ändra eller tryck på CTRL + A för att markera allt.

 2. Gå till start > rad avstånd.

  Knappen Radavstånd

 3. Välj det antal rad avstånd du vill ha eller Välj alternativ för rad avståndet och välj sedan de alternativ du vill ha i dialog rutan stycke under avstånd:

  Dialogrutan Stycke

Tips:  Om du vill ändra avståndet före eller efter de markerade styckena väljer du pilarna i rutorna före eller efter , eller Skriv ett tal direkt.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×