Ändra skalan på den lodräta (värde)axeln i ett diagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som standard avgör Microsoft Office Excel lägsta och högsta skalvärden för den lodräta (värde) axeln, som även kallas för y-axeln, när du skapar ett diagram. Du kan dock anpassa skalan så att den bättre passar dina behov. När värdena som ritas i diagrammet har mycket stor spridning kan du även använda en logaritmisk skala för värdeaxeln.

Om du vill ändra skalan för andra axlar i diagrammet kan du läsa i Ändra skalan för den vågräta (kategori) axeln i ett diagram eller Ändra skalan för djupaxeln (serie) i ett diagram.

 1. Klicka på den värdeaxel du vill ändra eller välj axeln från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Då visas Diagramverktyg, och flikarna Design och Format läggs till.

  2. På fliken Format, i gruppen Aktuell markering, klickar du på pilen intill rutan Diagramelement och sedan på Lodrät axel (värde).

   Aktuell markering med vågrät axel markerad

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 3. I dialogrutan Formatera axel klickar du på Alternativ för axel och gör ett eller flera av följande:

  Obs!    Följande skalalternativ är bara tillgängliga när en värdeaxel är markerad.

  1. Om du vill ändra var den lodräta axeln (värde) börjar eller slutar går du till alternativet Minimum eller Maximum och skriver ett annat tal i rutan Minimum eller Maximum. Om det behövs kan du klicka på Återställ för att återgå till det ursprungliga värdet.

  2. Om du vill ändra intervallet mellan skalstreck och stödlinjer i ett diagram går du till alternativet Huvudenhet eller Delenhet och skriver in ett annat tal i rutan Huvudenhet eller Delenhet. Om det behövs kan du klicka på Återställ för att återgå till det ursprungliga värdet.

  3. Om du vill visa serien i omvänd ordning markerar du kryssrutan Värden i omvänd ordning.

   Obs!    När du ändrar ordning för värdena längs den lodräta axeln (värde) vänds kategorietiketterna längs den vågräta axeln (kategori) från diagrammets nederkant till överkanten. På samma sätt vänds värdeetiketterna från vänster till höger sida om diagrammet när du ändrar ordning på kategorierna från vänster till höger.

  4. Om du vill byta till en logaritmisk skala markerar du kryssrutan Logaritmisk skala.

   Obs!    En logaritmisk skala kan inte användas för negativa värden eller nollvärden.

  5. Om du vill ändra vilka enheter som visas på värdeaxeln väljer du önskade enheter i listan Visningsenheter.

   Om du vill visa en etikett som beskriver enheterna markerar du kryssrutan Visa enhetsetiketter i diagrammet.

   Tips    Det kan vara bra att ändra visningsenhet när diagramvärdena är stora tal som du vill ska visas närmare och mer lättläst längs axeln. Du kan till exempel visa diagramvärden som faller inom intervallet 1 000 000 till 50 000 000 som 1 till 50 längs axeln och visa en etikett som anger att enheterna uttrycks i miljoner.

  6. Om du vill ändra placeringen för axelns skalstreck går du till Skalstreck och väljer något av alternativen i rutan Huvudskalstreck eller Delskalstreck.

  7. Klicka på nedrullningsbara listrutan under Etiketter och välj en plats för etiketten.

  8. Om du vill ändra var den vågräta axeln (kategori) ska korsa den lodräta axeln (värde) går du till Basytan korsar vid, klickar på Axelvärde och skriver önskat värde i textrutan. Du kan också klicka på Maximalt axelvärde om du vill ange att den vågräta axeln (kategori) ska korsa den lodräta axeln (värde) vid det högsta värdet på axeln.

   Obs!    När du klickar på Maximalt axelvärde flyttas kategorietiketterna till motsatt sida av diagrammet.

  Panel med formateringsalternativ för axel

 1. Klicka på den värdeaxel du vill ändra eller välj axeln från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. På fliken Format, i gruppen Aktuell markering, klickar du på pilen intill rutan Diagramelement och sedan på Lodrät axel (värde).

 2. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet

 3. I dialogrutan Formatera axel klickar du på Alternativ för axel och gör ett eller flera av följande:

  Obs!    Följande skalalternativ är bara tillgängliga när en värdeaxel är markerad.

  1. Om du vill ändra var den lodräta axeln (värde) börjar eller slutar ställer du in alternativet Minimum eller MaximumFast och skriver ett annat tal i rutan Minimum eller Maximum.

  2. Om du vill ändra intervallet mellan skalstreck och stödlinjer i ett diagram ställer du in alternativet Huvudenhet eller DelenhetFast och skriver ett annat tal i rutan Huvudenhet eller Delenhet.

  3. Om du vill visa serien i omvänd ordning markerar du kryssrutan Värden i omvänd ordning.

   Obs!    När du ändrar ordning för värdena längs den lodräta axeln (värde) vänds kategorietiketterna längs den vågräta axeln (kategori) från diagrammets nederkant till överkanten. På samma sätt vänds värdeetiketterna från vänster till höger sida om diagrammet när du ändrar ordning på kategorierna från vänster till höger.

  4. Om du vill byta till en logaritmisk skala markerar du kryssrutan Logaritmisk skala.

   Obs!    En logaritmisk skala kan inte användas för negativa värden eller nollvärden.

  5. Om du vill ändra vilka enheter som visas på värdeaxeln väljer du önskade enheter i listan Visningsenheter.

   Om du vill visa en etikett som beskriver enheterna markerar du kryssrutan Visa enhetsetiketter i diagrammet.

   Tips    Det kan vara bra att ändra visningsenhet när diagramvärdena är stora tal som du vill ska visas närmare och mer lättläst längs axeln. Du kan till exempel visa diagramvärden som faller inom intervallet 1 000 000 till 50 000 000 som 1 till 50 längs axeln och visa en etikett som anger att enheterna uttrycks i miljoner.

  6. Om du vill ändra var axelns skalstreck och etiketter är placerade väljer du önskade alternativ i rutorna Huvudskalstreck, Delskalstreck och Axeletiketter.

  7. Om du vill ändra var den vågräta axeln (kategori) ska korsa den lodräta axeln (värde) går du till Vågrät axel korsar, klickar på Axelvärde och skriver önskat värde i textrutan. Du kan också klicka på Maximalt axelvärde om du vill ange att den vågräta axeln (kategori) ska korsa den lodräta axeln (värde) vid det högsta värdet på axeln.

   Obs!    När du klickar på Maximalt axelvärde flyttas kategorietiketterna till motsatt sida av diagrammet.

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

 1. Det här steget gäller endast för Word 2016 för Mac: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet.

 3. På fliken Format klickar du på den lodräta (värde) axeln i den nedrullningsbara listan och klicka sedan på Rutan formatera.

 4. I dialogrutan Formatera axel klickar du på Alternativ för axel och gör ett eller flera av följande:

  Obs!    Följande skalalternativ är bara tillgängliga när en värdeaxel är markerad.

  1. Om du vill ändra hur många som den lodräta (värde) axeln börjar eller slutar för alternativet Minimum eller maximala skriver du ett annat nummer i rutan Minimum eller Maximum. Du kan klicka på Återställ pilen om du vill flytta tillbaka till det ursprungliga värdet om det behövs.

  2. Om du vill ändra intervallet mellan Huvudskalstreck skriver markeringar och diagramstödlinjer för alternativet Huvudenhet eller delenhet du ett annat nummer i rutan Huvudenhet eller delenhet. Du kan klicka på Återställ pilen om du vill flytta tillbaka till det ursprungliga värdet om det behövs.

  3. Om du vill visa serien i omvänd ordning markerar du kryssrutan Värden i omvänd ordning.

   Obs!    När du ändrar ordning för värdena längs den lodräta axeln (värde) vänds kategorietiketterna längs den vågräta axeln (kategori) från diagrammets nederkant till överkanten. På samma sätt vänds värdeetiketterna från vänster till höger sida om diagrammet när du ändrar ordning på kategorierna från vänster till höger.

  4. Om du vill byta till en logaritmisk skala markerar du kryssrutan Logaritmisk skala.

   Obs!    En logaritmisk skala kan inte användas för negativa värden eller nollvärden.

  5. Om du vill ändra vilka enheter som visas på värdeaxeln väljer du önskade enheter i listan Visningsenheter.

   Om du vill visa en etikett som beskriver enheterna markerar du kryssrutan Visa enhetsetiketter i diagrammet.

   Tips    Det kan vara bra att ändra visningsenhet när diagramvärdena är stora tal som du vill ska visas närmare och mer lättläst längs axeln. Du kan till exempel visa diagramvärden som faller inom intervallet 1 000 000 till 50 000 000 som 1 till 50 längs axeln och visa en etikett som anger att enheterna uttrycks i miljoner.

  6. Om du vill ändra placeringen för axelns skalstreck går du till Skalstreck och väljer något av alternativen i rutan Huvudskalstreck eller Delskalstreck.

  7. Klicka på nedrullningsbara listrutan under Etiketter och välj en plats för etiketten.

  8. Om du vill ändra var den vågräta axeln (kategori) ska korsa den lodräta axeln (värde) går du till Basytan korsar vid, klickar på Axelvärde och skriver önskat värde i textrutan. Du kan också klicka på Maximalt axelvärde om du vill ange att den vågräta axeln (kategori) ska korsa den lodräta axeln (värde) vid det högsta värdet på axeln.

   Obs!    När du klickar på Maximalt axelvärde flyttas kategorietiketterna till motsatt sida av diagrammet.

  Panel med formateringsalternativ för axel

 1. Det här steget gäller endast för Word för Mac 2011: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under axlar klickar du på axlar > Lodrät axel > Alternativ för axel.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

  Obs!: Beroende på diagramtyp kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 4. Klicka på Skala i dialogrutan Formatera axel och under skala för värdeaxel ändra något av följande alternativ:

  • Om du vill ändra hur många som den lodräta (värde) axeln börjar eller slutar för alternativet Minimum eller maximala skriver du ett annat nummer i rutan Minimum eller Maximum.

  • Om du vill ändra intervallet mellan Huvudskalstreck skriver markeringar och diagramstödlinjer för alternativet Huvudenhet eller delenhet du ett annat nummer i rutan Huvudenhet eller delenhet.

 5. Klicka på OK.

Lägga till eller ändra positionen för lodrät axeletikett

Du kan lägga till och placera axel på upp eller ned ritytan för en lodrät axel.

Obs!: Alternativen kan vara omvända för liggande och stående stapeldiagram.

 1. Det här steget gäller bara för Word för Mac 2011: Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under axlar klickar du på axlar > Lodrät axel och klicka sedan på typ av axeletikett som du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

  Obs!: Beroende på diagramtyp kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Tips

 • När du visar en sekundär lodrät axel (värde) i ett diagram kan du också ändra skalan på den axeln. Mer information om att visa en sekundär lodrät axel finns i Lägga till eller ta bort en sekundäraxel i ett diagram.

 • I punktdiagram och bubbeldiagram visas värden längs både den vågräta (kategori) och den lodräta (värde) axeln, medan värden bara visas längs den lodräta axeln (värde) i linjediagram. Den här skillnaden är viktig när du ska avgöra vilken diagramtyp som passar bäst. Eftersom du inte kan ändra skalan på den vågräta axeln (kategori) i linjediagram lika mycket som skalan på den lodräta axeln (värde) som används i punktdiagram bör du överväga att använda ett punktdiagram snarare än ett linjediagram om du vill ändra skala för axeln eller använda en logaritmisk skala.

 • När du ändrat skalan för axeln kan du även vilja ändra hur den är formaterad. Mer information finns i Ändra hur axlarna visas i ett diagram.

Ett prenumeration för att få ut mesta möjliga av din tid

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×