Ändra skiftläge för text i Excel

Gemener

Till skillnad från Word finns det ingen Ändra skiftläge-knapp i Excel. Om du vill konvertera text till gemener – till exempel JAN JOHANSSON eller Jan Johansson till jan johansson – använder du funktionen GEMENER. Fördelen med att använda en funktion är att du kan ändra skiftläge i en hel kolumn samtidigt. Exemplet nedan illustrerar hur detta fungerar.

 1. Infoga en ny kolumn bredvid kolumnen som innehåller den text som du vill konvertera.Låt oss anta att den nya kolumnen är kolumn B, att den ursprungliga kolumnen är kolumn A och att A1 innehåller en kolumnetikett.

 2. Skriv =GEMENER(A2) i cell B2 och tryck på Retur. Nu bör texten visas med gemener i cell B2.

 3. Fyll formeln nedåt i kolumn B.

 4. Markera de konverterade värdena i kolumn B, kopiera dem ochklistra in som värdenöver värdena i kolumn A.

 5. Ta bort kolumn B eftersom den inte längre behövs.

Versaler

Till skillnad från Word finns det ingen Ändra skiftläge-knapp i Excel. Om du vill konvertera text till versaler – till exempel jan johansson eller Jan Johansson till JAN JOHANSSON – använder du funktionen VERSALER. Fördelen med att använda en funktion är att du kan ändra skiftläge i en hel kolumn samtidigt. Exemplet nedan illustrerar hur detta fungerar.

 1. Infoga en ny kolumn bredvid kolumnen som innehåller den text som du vill konvertera.Låt oss anta att den nya kolumnen är kolumn B, att den ursprungliga kolumnen är kolumn A och att A1 innehåller en kolumnetikett.

 2. Skriv =VERSALER(A2) i cell B2 och tryck på Retur. Nu bör texten visas med versaler i cell B2.

 3. Fyll formeln nedåt i kolumn B.

 4. Markera de konverterade värdena i kolumn B, kopiera dem ochklistra in som värdenöver värdena i kolumn A.

 5. Ta bort kolumn B eftersom den inte längre behövs.

Inledande versal

Till skillnad från Word finns det ingen Ändra skiftläge-knapp i Excel. Om du vill konvertera text så att varje nytt ord inleds med versal – till exempel Jan JOHANSSON eller JAN JOHANSSON till Jan Johansson – använder du funktionen INITIAL. Fördelen med att använda en funktion är att du kan ändra skiftläge i en hel kolumn samtidigt. Exemplet nedan illustrerar hur detta fungerar.

 1. Infoga en ny kolumn bredvid kolumnen som innehåller den text som du vill konvertera.Låt oss anta att den nya kolumnen är kolumn B, att den ursprungliga kolumnen är kolumn A och att A1 innehåller en kolumnetikett.

 2. Skriv =INITIAL(A2) i cell B2 och tryck på Retur. Nu bör den konverterade texten visas i cell B2.

 3. Fyll formeln nedåt i kolumn B.

 4. Markera de konverterade värdena i kolumn B, kopiera dem ochklistra in som värdenöver värdena i kolumn A.

 5. Ta bort kolumn B eftersom den inte längre behövs.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×