Ändra standard rad avståndet i Word

Standard rad avståndet i Word är 1,15. Stycken följs som standard av en tom rad och rubriker har ett utrymme ovanför sig.

 1. Gå till start > rad-och stycke avstånd Knappen rad-och stycke avstånd och välj sedan alternativ för rad avstånd.

  Alternativ för att ändra rad avstånd i Word
 2. Välj ett alternativ i rutan rad avstånd under avstånd.

  Alternativ för radavstånd
 3. Justera inställningarna före och efter om du vill ändra avståndet mellan stycken.

 4. Välj Ange som standard.

 5. Välj alla dokument som baseras på mallen Normal.

  Standard dialog rutan rad avstånd

 6. Välj OK.

Mer information finns i Justera indrag och avstånd.

Standard rad avståndet i Word är 1,15. Stycken följs som standard av en tom rad och rubriker har ett utrymme ovanför sig.

 1. Gå till start > rad-och stycke avstånd.

  Radavstånd är markerat på fliken Start

 2. Välj alternativ för rad avståndoch välj sedan önskade alternativ under avstånd.

  Avstånd är markerat i dialogrutan Stycke

 3. Om du vill ändra avståndet före eller efter de markerade styckena väljer du pilen bredvid före eller efter och anger hur mycket utrymme du vill ha.

 4. Välj Ange som standard.

 5. Välj alla dokument som baseras på mallen Normal.

 6. Välj OK.

Mer information finns i Justera indrag och avstånd.

Du kan ändra rad avståndet, men nästa gång du skapar ett nytt dokument återgår Word för webben till rad avståndet i 1,15.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×