Ändra standardplats för säkerhetskopior

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

OneNote sparar automatiskt säkerhets kopior av dina anteckningar på samma hård disk som dina ursprungliga antecknings böcker. Det hjälper till att skydda dina anteckningar från att ändras, skadas eller tas bort när du arbetar. Det gör det också enkelt att återställa de senaste anteckningarna.

För att skydda dina viktiga anteckningar från ett allvarligt problem, till exempel ett fel i en hård disk, bör du överväga att ändra standard platsen för säkerhetskopieringsmappen för OneNote. Lämpliga säkerhets kopierings platser för viktiga anteckningar är en mapp på en sekundär eller extern hård disk, en flyttbar lagrings enhet, till exempel en USB-enhet eller en privat mapp i ditt nätverk.

Beroende på datorns operativsystem sparas säkerhetskopior på en av följande standardplatser:

  • I Windows 10 finns säkerhetskopieringsmappen för dina antecknings böcker på C:\Users\användar namn\AppData\Local\Microsoft\OneNote\version\Backup.

  • I Windows Vista är mappen för säkerhetskopior av anteckningsböcker C:\Users\användarnamn\AppData\Microsoft\OneNote\12.0\Backup.

  • I Microsoft Windows XP är mappen för säkerhetskopior av anteckningsböcker C:\Documents and Settings\användarnamn\Local Settings\Application Data\Microsoft\OneNote\Backup.

Ändra standard plats för säkerhets kopior

  1. Klicka på alternativ för _GT_ _GT_ Spara & säkerhets kopiering.

  2. Under Spara, i listan Sökvägar, klickar du på Mapp för säkerhetskopia och sedan på Ändra.

  3. I dialogrutan Välj mapp går du till mappen där du vill att OneNote ska spara säkerhetskopior och klickar på Välj.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×