Ändra storlek, rotation och ordningen på en form i Visio för webben

Ibland vill du göra några justeringar i diagrammet, till exempel ändra storlek och rotation på en form. Eller du kanske vill ordna om former (kallas även z-ordning) som överlappar varandra.

Tips: Använd funktionen Zooma för att se små detaljer och få bättre kontroll: Zooma in (eller tryck på CTRL++) och zooma ut (eller tryck på CTRL+-).

Ändra storlek på en form

Ofta vill du ändra storlek eller utseende på en form när den finns på sidan. Former har upp till åtta kontrollhandtag (VO_Wdot). Förutom att ändra storlek kan du göra andra ändringar, till exempel justera perspektiv för en cylinder, flytta spetsen på en kon eller flytta bildtexten för en form.

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Visa kontrollhandtagen, Markeringshandtaget , genom att markera en form.

 3. Gör något av följande:

  Ändra storlek på en sida   

  1. Hovra över ett sidhandtag tills du ser en vågrät Handtaget för lodrät storleksändring eller lodrät storleksändringsmarkör Handtaget för vågrät storleksändring

  2. Dra sidhandtaget tills formen har önskad storlek.

   Ändra storlek på en sida på en form

  Ändra storlek proportionellt (för att behålla bredd-höjd-förhållandet)   

  1. Hovra över ett hörnhandtag tills du ser en diagonal storleksändringsmarkör Det första diagonala handtaget för storleksändring eller Det andra diagonala handtaget för storleksändring .

  2. Dra hörnhandtaget tills formen har önskad storlek.

   Ändra storlek på en form proportionellt

Ändra rotationen för en form

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Markera formen.

 3. Rotera formen genom att välja Form > Rotera Ikonen Rotering och sedan välja Rotera 90 grader åt höger eller Rotera 90 grader åt vänster. Du kan också dra roteringshandtaget Roteringshandtaget på bilden i en cirkel.

Ändra ordning på överlappande former

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Markera formen.

 3. Om du vill skicka bilden framåt väljer du Form > Placera längst fram Ikonen Placera längst fram och väljer sedan Flytta framåt eller Placera längst fram.

 4. Om du vill flytta bilden bakåt väljer du Placera längst bak Ikonen Flytta bakåt och väljer sedan Flytta bakåt eller Placera längst bak.

Mer information finns i

Visio för webben

Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio för webben

Markera, kopiera och flytta former i Visio för webben

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×