Ändra teckensnitt i en presentation

Du kan ersätta ett teckensnitt på en och samma plats, eller så kan du göra en systematisk ändring i hela presentationen.

Ändra teckensnitt på en enstaka bild

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra teckensnitt för ett enskilt stycke eller en fras markerar du texten som du vill ändra.

  • Om du vill ändra teckensnittet för all text i en plats hållare markerar du antingen texten i plats hållaren eller klickar på plats hållaren.

 2. Välj ett teckensnitt i listan teckensnitt i gruppen tecken på fliken Start .

Ändra teckensnitt i hela presentationen

(Den här funktionen är inte tillgänglig för PowerPoint för webben.)

 1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

 2. I det vänstra fönstret som innehåller bild bakgrunderna och layouterna klickar du på miniatyren för bild bakgrunden eller layouten som innehåller det teckensnitt som du vill ändra.

 3. På bild bakgrunden eller layouten klickar du på den rubrik text eller den brödtext som du vill använda ett nytt tecken format för.

 4. Klicka på teckensnitti gruppen bakgrund på fliken bild bakgrund och välj ett teckensnitt i listan.

Upprepa steg 1 till 4 för andra teckensnitt som du vill ändra. Gå tillbaka till redigera bilder genom att klicka på Stäng bakgrundsvyi gruppen Stäng på fliken bild bakgrund .

Du kan också använda alternativet Ersätt teckensnitt för att ändra teckensnitt i hela presentationen. Gör så här:

 1. På fliken Start går du till gruppen redigering och väljer Ersätt och sedan Ersätt teckensnitt.

 2. I dialog rutan Ersätt teckensnitt i fältet Ersätt väljer du det teckensnitt som du vill ersätta.

 3. I fältet med väljer du det teckensnitt som du vill använda, väljer Ersättoch väljer sedan Stäng.

Om du använder en bild bakgrundoch ändrar ett teckensnitt i bild bakgrunden visas det nya teckensnittet i hela presentationen.

Om du använder flera bild bakgrunder (om du till exempel använder mer än en mall i en presentation) måste du ändra teckensnitts format för varje bild bakgrund.

Se även

Använda dekorativa teckensnitt från tredjepartsleverantörer

Söka efter och ersätta text

Ändra teckensnitt i sidfoten på en bild

Ändra teckensnitt

När du har valt ett presentations tema på fliken design kan du ändra teckensnittet för presentationen i vyn bild bakgrund.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

  Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa

 2. Klicka på teckensnittpå fliken bild bakgrund och klicka sedan på det teckensnitt du vill använda för temat.

  Klicka på teckensnitt på fliken bild bakgrund

  Du kan när som helst ändra teckensnitt i presentationen i vyn bild bakgrund.

Gör något av följande:

Ändra teckensnitt

 • På fliken teman under tema alternativklickar du på teckensnittoch sedan på det teckensnitt du vill använda för temat.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

Ersätta ett teckensnitt

 1. Klicka på Ersätt teckensnittformat -menyn.

 2. På popup-menyn Ersätt klickar du på det teckensnitt som du vill ersätta.

 3. Klicka på det nya teckensnittet som du vill använda på popup-menyn med och klicka sedan på Ersätt.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×