Ändra text justering, indrag och avstånd i PowerPoint

Om du vill göra texten på dina bilder lättare att läsa kan du ändra avståndet mellan text rader och mellan stycken i PowerPoint-presentationen. Du kan också ändra indragen för textraderna och den vågräta justeringen av texten

Rad avståndet (enkelt blank steg, dubbelt rad avstånd o.s.v.) och lodrät justering (överkant, nederkant eller mitten) är tillgängliga från meny knappar på fliken Start i menyfliksområdet i gruppen stycke :

Med meny alternativen för rad avstånd i menyfliksområdet kan du välja alternativ för enkelt rad avstånd, dubbelt avstånd eller andra lodräta rader.

Bild 1: rad avstånd

Med menyn justera text i menyfliksområdet kan du bestämma om texten ska justeras lodrätt mot dess övre eller nedre del eller Centrera lodrätt i mitten.

Bild 2: lodrät justering

Det finns mer detaljerade alternativ för rad avstånd i dialog rutan stycke :

  1. Markera den text som du vill ändra på bilden.

  2. Klicka på Start och sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke.

    Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

    Dialog rutan stycke visas:

    Dialogrutan Stycke i PowerPoint

Här är de alternativ som är tillgängliga i dialog rutan:

Justering

  • Om du vill ändra den vågräta placeringen av text väljer du vänster, Centrerat, höger, Marginaljusteradeller distribueradi rutan justering . Marginaljustera lägger till avståndet mellan orden så att text raderna rör både vänster och höger marginal, förutom den sista raden i stycket, som använder normalt Ordmellanrum. Distribuerat liknar det som är motiverat, men även den sista linjen rör både vänster och höger marginal, med blank steg mellan ord och bokstäver, efter behov.

Indrag

  • Om du vill lägga till indrag eller ändra avståndet före text markerar eller skriver du ett tal i text rutan före . Du kan använda alternativen Special om du bara vill dra in den första raden eller använda hängande indrag.

    Indrag mäts i tum och det kan vara valfritt heltal eller decimaltal, till exempel 1,2 tum.

Avstånd

  • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

  • Om du vill ändra avståndet ovan och i ett stycke använder du alternativen för rad avstånd : enkel, 1,5eller dubbel. Eller Välj exakt och Lägg sedan till ett punkt värde (mellan 0 och 1584) i rutan vid . (Ju större Poäng värdet är desto bredare är avståndet.) Eller Välj flera och Lägg till ett värde i rutan vid . (Använd valfritt tal som är mindre än eller lika med 9,99: värdet 1 blir lika enkelt, medan värdet 3 skulle vara lika med tredubbla avstånd).

Obs!: Om du fortsätter att lägga till rader tills du får slut på utrymme i en platshållare kan du justera radavståndet och teckenstorleken med Autopassa så att alla listobjekt får plats i platshållaren. När detta inträffar visas alternativen Alternativ för Autopassa kontroll. Om du vill inaktivera Autopassa klickar du på alternativ för Autopassaoch sedan på Sluta passa text till den här plats hållaren.

Andra sätt att arbeta med indrag och avstånd beskrivs i:

Rad avståndet (enkelt blank steg, dubbelt rad avstånd o.s.v.) och lodrät justering (överkant, nederkant eller mitten) är tillgängliga från meny knappar på fliken Start i menyfliksområdet i gruppen stycke :

Med meny alternativen för rad avstånd i menyfliksområdet kan du välja alternativ för enkelt rad avstånd, dubbelt avstånd eller andra lodräta rader.

Bild 1: rad avstånd

Med menyn justera text i menyfliksområdet kan du bestämma om texten ska justeras lodrätt mot dess övre eller nedre del eller Centrera lodrätt i mitten.

Bild 2: lodrät justering

Det finns mer detaljerade alternativ för rad avstånd i dialog rutan stycke :

  1. Markera den text som du vill ändra på bilden.

  2. Klicka på Start och sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke.

    Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

    Dialog rutan stycke visas:

    Dialogrutan Stycke i PowerPoint

Här är de alternativ som är tillgängliga i dialog rutan:

Justering

  • Om du vill ändra den vågräta placeringen av text väljer du vänster, Centrerat, höger, Marginaljusteradeller distribueradi rutan justering . Marginaljustera lägger till avståndet mellan orden så att text raderna rör både vänster och höger marginal, förutom den sista raden i stycket, som använder normalt Ordmellanrum. Distribuerat liknar det som är motiverat, men även den sista linjen rör både vänster och höger marginal, med blank steg mellan ord och bokstäver, efter behov.

Indrag

  • Om du vill lägga till indrag eller ändra avståndet före text markerar eller skriver du ett tal i text rutan före . Du kan använda alternativen Special om du bara vill dra in den första raden eller använda hängande indrag.

    Indrag mäts i tum och det kan vara valfritt heltal eller decimaltal, till exempel 1,2 tum.

Avstånd

  • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

  • Om du vill ändra avståndet ovan och i ett stycke använder du alternativen för rad avstånd : enkel, 1,5eller dubbel. Eller Välj exakt och Lägg sedan till ett punkt värde (mellan 0 och 1584) i rutan vid . (Ju större Poäng värdet är desto bredare är avståndet.) Eller Välj flera och Lägg till ett värde i rutan vid . (Använd valfritt tal som är mindre än eller lika med 9,99: värdet 1 blir lika enkelt, medan värdet 3 skulle vara lika med tredubbla avstånd).

Obs!: Om du fortsätter att lägga till rader tills du får slut på utrymme i en platshållare kan du justera radavståndet och teckenstorleken med Autopassa så att alla listobjekt får plats i platshållaren. När detta inträffar visas alternativen Alternativ för Autopassa kontroll. Om du vill inaktivera Autopassa klickar du på alternativ för Autopassaoch sedan på Sluta passa text till den här plats hållaren.

Andra sätt att arbeta med indrag och avstånd beskrivs i:

Rad avståndet (enkelt blank steg, dubbelt rad avstånd o.s.v.) och lodrät justering (överkant, nederkant eller mitten) är tillgängliga från meny knappar på fliken Start i menyfliksområdet i gruppen stycke :

Med meny alternativen för rad avstånd i menyfliksområdet kan du välja alternativ för enkelt rad avstånd, dubbelt avstånd eller andra lodräta rader.

Bild 1: rad avstånd

Med menyn justera text i menyfliksområdet kan du bestämma om texten ska justeras lodrätt mot dess övre eller nedre del eller Centrera lodrätt i mitten.

Bild 2: lodrät justering

Det finns mer detaljerade alternativ för rad avstånd i dialog rutan stycke :

  1. Markera den text som du vill ändra på bilden.

  2. Klicka på Start och sedan på dialogruteikonen i gruppen Stycke.

    I gruppen Stycke klickar du på knappen Start i det nedre högra hörnet för att öppna dialog rutan stycke

    Dialog rutan stycke visas:

    I dialog rutan stycke finns alternativ för att ange vågrät justering, indrag på vänstermarginalen och rad avstånd.

Här är de alternativ som är tillgängliga i dialog rutan:

Justering

  • Om du vill ändra den vågräta placeringen av text väljer du vänster, Centrerat, högereller Marginaljusteradi rutan justering . Marginaljustera lägger till avståndet mellan orden så att text raderna rör både vänster och höger marginal, förutom den sista raden i stycket, som använder normalt Ordmellanrum.

Indrag

  • Om du vill lägga till indrag eller ändra avståndet före text markerar eller skriver du ett tal i text rutan före . Du kan använda alternativen Special om du bara vill dra in den första raden eller använda hängande indrag.

    Indrag mäts i tum och det kan vara valfritt heltal eller decimaltal, till exempel 1,2 tum.

Avstånd

  • Om du vill ändra avståndet ovanför eller under ett stycke skriver du ett värde eller klickar på pilarna bredvid Före eller Efter. Talet kan vara ett heltal eller ett decimaltal, till exempel 6,5.

  • Om du vill ändra avståndet ovan och i ett stycke använder du alternativen för rad avstånd : enkel, 1,5eller dubbel. Eller Välj flera och Lägg till ett värde i rutan vid . (Använd valfritt tal som är mindre än eller lika med 9,99: värdet 1,25 skulle vara lika med 25% på mer än ett-avstånd, medan värdet 3 skulle vara lika med tredubbla avstånd).

Obs!: Om du fortsätter att lägga till rader tills du får slut på rummet i en plats hållare justeras automatiskt rad avstånd och tecken storlek för att passa alla List objekt i det tillgängliga utrymmet.

Om du vill formatera en lista på bilden kan du läsa lägga till punkter och nummer i text.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×