Ändra utseende på en tabell

Du kan använda eller ändra en formatmall, kantlinje eller färg på en tabell i presentationen. Du kan till exempel använda eller ta bort ett tabellformat (eller snabbformat), ta bort linjer från en cell, rad eller kolumn, ändra tabellens kantlinje eller ändra bakgrundsfärgen i en tabell.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabellformat (eller snabbformat) är en kombination av olika formateringsalternativ, bland annat färgkombinationer från temafärger i presentationen. Alla tabeller som du lägger till har ett tabellformat automatiskt.

 1. Markera den tabell som du vill använda ett nytt eller annat tabellformat för.

 2. Välj fliken Tabellverktyg/Design i menyfliksområdet och välj sedan det tabellformat du vill använda. Om du vill se fler tabellformat klickar du på pilen för Knappen Mer tabell till höger i galleriet Tabellformat.

  Visar tabellformat i PowerPoint

  Obs!: Om du vill ändra utseendet på texten i en tabell går du till Start >Teckensnitteller klickar på tabellen och väljer fliken Tabellverktyg/Design och väljer ett WordArt-format.

Överst på sidan

Om du vill ta bort ett tabellformat väljer du fliken Tabellverktyg/Design i menyfliksområdet. Välj sedan nedpilen för fler tabeller Knappen Mer till höger i galleriet Tabellformat och välj Rensa tabell längst ned.

 1. Välj fliken Tabellverktyg/Design i menyfliksområdet. Klicka på Radergummi i gruppen Rita kantlinjer.

  Pekaren ändras till ett radergummi Radergummi som används till att rita tabeller .

 2. Klicka på den linje som du vill ta bort för att ta bort den. Klicka utanför tabellen när du är klar.

Överst på sidan

 1. Markera de tabellceller som du vill lägga till en kantlinje för (eller ändra kantlinjen för).

 2. Välj fliken Tabellverktyg/Design i menyfliksområdet. Välj något av följande i gruppen Rita kantlinjer:

  • Använd Pennfärg om du vill ändra kantlinjefärgen.

   Om du vill ha fler färgalternativ klickar du på Fler kantlinjefärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

  • Använd Penntjocklek för att ändra tjocklek på kantlinjen.

  • Använd Pennformat om du vill ändra kantlinjekantlinjens format.

 3. Om du vill använda färg, vikt eller linjeformat som du valde i steg 2 i tabellen gör du något av följande:

  • Medan pekaren fortfarande ser ut som en penna Penna som används för att rita tabeller klickar du på de kantlinjer som du vill ändra.

Gå till Tabellverktyg >Design > Tabellformat > Kantlinjeroch klicka sedan på det kantlinjealternativ som du vill ändra.

Tips: Du kan använda Radergummi till att ta bort kantlinjer mellan tabellceller. Under Design > Tabellverktygi gruppen Rita kantlinjerklickar du på Radergummi eller håller ned Skift medan pekaren är en penna Penna som används för att rita tabeller och klickar sedan på kantlinjerna som du vill ta bort.

Överst på sidan

Du kan lägga till eller ändra bakgrundsfärg för hela tabellen. Bakgrundsfärgen visas under en fyllningsfärg som används i tabellcellerna.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Gå till Tabellverktyg> Designoch klicka sedan på pilen bredvid Skuggning i gruppen Tabellformat och peka sedan på Tabellbakgrund.

 3. Klicka på den färg du vill använda, eller välj ingen färg genom att klicka på Ingen fyllning.

  Om du vill byta till en färg som inte visas i listan Temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

Överst på sidan

Du kan använda eller ändra en formatmall, kantlinje eller färg på en tabell i presentationen. Du kan till exempel använda eller ta bort ett tabellformat (eller snabbformat), ta bort linjer från en cell, rad eller kolumn, ändra tabellens kantlinje eller ändra bakgrundsfärgen i en tabell.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabellformat (eller snabbformat) är en kombination av olika formateringsalternativ, bland annat färgkombinationer från temafärger i presentationen. Alla tabeller som du lägger till har ett tabellformat automatiskt. Miniatyrer av tabellformat visas i snabbformatsgalleriet i gruppen Tabellformat. Genom att placera pekaren över en snabbformatminiatyrbild kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

Miniatyrer av tabellformat

Bild: Miniatyrer av tabellformat

 1. Klicka på tabellen som du vill använda ett nytt eller annat tabellformat för.

 2. Klicka på dettabellformat du vill använda i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg. Om du vill se fler tabellformat klickar du på knappen Mer Knappen Mer .

  Genom att placera pekaren över en snabbformatminiatyrbild kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

  Meddelanden: 

  • Text i tabeller visas inte på fliken Disposition (i fönstret längst till vänster i programfönstret, i vyn Normal). Endast text i platshållare visas på fliken Disposition.

  • Om du vill ändra utseendet på texten i tabellcellerna eller i hela tabellen väljer du alternativen i gruppen Teckensnitt, eller alternativen underTabellverktyg på fliken Design i gruppen WordArt-format.

Överst på sidan

 • Om du vill ta bort ett tabellformat går du till Tabellverktyg på fliken Design, gruppen Tabellformat och klickar på knappen Mer Knappen Mer och sedan på Rensa tabell.

 1. Klicka på Radergummii gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg, eller håll ned Skift medan rita-verktyget är aktivt.

  Pekaren ändras till ett radergummi Radergummi som används till att rita tabeller .

 2. Klicka på den linje som du vill radera.

 3. När du är klar med att radera linjer klickar du utanför tabellen.

Överst på sidan

 1. Markera de tabellceller som du vill lägga till eller ändra tabellkantlinje för.

 2. Gör någotav följande i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg:

  • Om du vill ändra färg på kantlinjen klickar du på pilen bredvid Pennfärgoch sedan på den färg du vill använda.

   Om du vill byta till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler kantlinjefärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

  • Om du vill ändra tjocklek på kantlinjen klickar du på pilen bredvid Penntjocklek och sedan på den linjetjocklek du vill använda.

  • Om du vill ändra linjeformatet på kantlinjen klickar du på pilen bredvid Pennformat och sedan på det linjeformat du vill använda.

 3. Om du vill använda färg, vikt eller linjeformat som du valde i steg 2 i tabellen gör du något av följande:

  • Medan pekaren fortfarande ser ut som en penna Penna som används för att rita tabeller klickar du på de kantlinjer som du vill ändra.

  • Klicka på Kantlinjeri gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och klicka sedan på det kantlinjealternativ som du vill ändra.

Tips: Du kan använda Radergummi till att ta bort kantlinjer mellan tabellceller. Klicka Radergummi i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg, eller tryck och håll ned Skift medan pekaren är en penna Penna som används för att rita tabeller och klicka sedan på kantlinjerna som du vill ta bort.

Överst på sidan

Du kan lägga till eller ändra bakgrundsfärgen för en hel tabell. Bakgrundsfärgen visas under valfri fyllningsfärg som används i tabellcellerna.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på pilenbredvid Skuggning i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och peka sedan på Tabellbakgrund.

 3. Klicka på den färg du vill använda, eller välj ingen färg genom att klicka på Ingen fyllning.

  Om du vill byta till en färg som inte visas i listan Temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

Överst på sidan

Du kan använda eller ändra en formatmall, kantlinje eller färg på en tabell i presentationen. Du kan till exempel använda eller ta bort ett tabellformat (eller snabbformat), ta bort linjer från en cell, rad eller kolumn, ändra tabellens kantlinje eller ändra bakgrundsfärgen i en tabell.

Information om hur du distribuerar data i tabellceller, t.ex. dela celler och sammanfoga celler finns i Lägga till eller ta bort rader, kolumner eller celler i en tabell.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabellformat (eller snabbformat) är en kombination av olika formateringsalternativ, bland annat färgkombinationer från temafärger i presentationen. Alla tabeller som du lägger till har ett tabellformat automatiskt. Miniatyrer av tabellformat visas i snabbformatsgalleriet i gruppen Tabellformat. Genom att placera pekaren över en snabbformatminiatyrbild kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

 1. Klicka på tabellen som du vill använda ett annat tabellformat för.

 2. Klicka på dettabellformat du vill använda i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg. Om du vill se fler tabellformat klickar du på knappen Mer Knappen Mer .

  Om du vill ta bort standardformatet eller något annat tabellformat klickar du på knappen Knappen Mer och sedan på Radera tabell.

  Tips: Om du vill göra ett tabellformat till standardtabellformat för alla nya tabeller som du skapar högerklickar du på tabellformatet och klickar sedan på Ange som standard på snabbmenyn.

  Meddelanden: 

Överst på sidan

Du kan använda ett tabellformat för specifika delar av tabellen genom att välja alternativ i gruppen Tabellformatsalternativ.

 1. Klicka på tabellen som du vill ändra tabellformatsalternativ för.

 2. Gör någotav följande i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg:

  alternativtext

  • Markera kryssrutan Rubrikrad för att framhäva den första raden i tabellen.

  • Markera kryssrutan Summarad om du vill framhäva den sista raden i tabellen.

  • Om du vill ha alternerande ränder rader markerar du kryssrutan Radränder.

  • Markera kryssrutan Första kolumnen för att framhäva den första kolumnen i tabellen.

  • Markera kryssrutan Sista kolumnen för att framhäva den sista kolumnen i tabellen.

  • Om du vill ha alternerande ränder kolumner markerar du kryssrutan Radränd kolumn.

Överst på sidan

 1. Markera de tabellceller som du vill lägga till eller ändra tabellkantlinje för.

 2. Gör någotav följande i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg:

  alternativtext

  • Om du vill ändra färg på kantlinjen klickar du på pilen bredvid Pennfärgoch sedan på den färg du vill använda.

   Om du vill byta till en färg som inte finns i temafärger klickar du på Fler kantlinjefärger och klickar sedan på den färg du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du ändrar dokumentet senare tema.

  • Om du vill ändra tjocklek på kantlinjen klickar du på pilen bredvid Penntjocklek och sedan på den linjetjocklek du vill använda.

  • Om du vill ändra linjeformatet på kantlinjen klickar du på pilen bredvid Pennformat och sedan på det linjeformat du vill använda.

 3. Om du vill använda färg, vikt eller linjeformat som du valde i steg 2 i tabellen gör du något av följande:

  • Medan pekaren fortfarande ser ut som en penna Penna som används för att rita tabeller klickar du på de kantlinjer som du vill ändra.

  • Klicka på Kantlinjeri gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och klicka sedan på det kantlinjealternativ som du vill ändra.

Tips: Du kan använda Radergummi till att ta bort kantlinjer mellan tabellceller. Klicka Radergummi i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg, eller tryck och håll ned Skift medan pekaren är en penna Penna som används för att rita tabeller och klicka sedan på kantlinjerna som du vill ta bort.

Överst på sidan

En fyllning är insidan av en cell. När du lägger till eller ändrar fyllningsfärgen i en tabellcell kan du även lägga till en struktur, bild eller toning i fyllningen. En toning är en graduell övergång mellan färger och nyanser, vanligtvis från en färg till en annan eller från en nyans till en annan nyans av samma färg.

 1. Markera de tabellceller som du vill fylla.

 2. Klicka på pilenbredvid Skuggning i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och gör något av följande:

  alternativtext

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

   När du lägger till en bild som fyllningseffekt ändras storleken så att den passar cellen och kan förvrängas. Om du vill eliminera förvrängningar kan du ändra storlek på cellen eller tabellen.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningstoning pekar du Toning och klickar sedan på den variant du vill använda.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsstruktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ du vill använda.

Överst på sidan

Du kan lägga till eller ändra bakgrundsfärgen för en hel tabell. Bakgrundsfärgen visas under valfri fyllningsfärg som används i tabellcellerna.

 1. Klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på pilenbredvid Skuggning i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg och peka sedan på Tabellbakgrund.

  alternativtext

 3. Klicka på den färg du vill använda, eller välj ingen färg genom att klicka på Ingen fyllning.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Överst på sidan

Obs!: Skugg-och reflektionseffekter kan bara användas på en hel tabell, inte på enskilda tabellceller.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en effekt på några av tabellcellerna markerar du de tabellceller som du vill lägga till en effekt för.

  • Om du vill använda en effekt för alla tabellceller högerklickar du på en tabellcell och klickar sedan på Markera tabell på snabbmenyn.

 2. Klicka på Effekteri gruppen Tabellformat på fliken Design underTabellverktyg.

  alternativtext

 3. Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Cellfasningoch väljer den fasning du vill använda.

Överst på sidan

 1. Klicka på tabellen som du vill lägga till en effekt för.

 2. Klicka på Effekteri gruppen Tabellformat under Tabellverktyg på fliken Design och gör något av följande:

  alternativtext

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du påSkugga och väljer sedan den skugga du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektion pekar du på Reflektionoch väljer sedan den variant du vill använda.

Överst på sidan

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill markera tabellen högerklickar du på en tabellcell och klickar sedan på Markera tabell på snabbmenyn.

  • Om du vill markera en del av tabellen markerar du de celler som du vill ta bort fyllningen från.

 2. Klicka på Skuggningi gruppen Tabellformat på flikenDesign under Tabellverktygoch gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en fyllningsfärg, bild eller struktur klickar du på Ingen fyllning.

  • Om du vill ta bort en fyllningstoning pekar du på Toning och klickar sedan på Ingen toning.

  • Om du vill ta bort en tabellbakgrundsfyllning pekar du på Tabellbakgrundoch klickar sedan på Ingen fyllning.

Överst på sidan

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill markera tabellen högerklickar du på en tabellcell och klickar sedan på Markera tabell på snabbmenyn.

  • Om du vill markera en del av tabellen markerar du de celler som du vill ta bort fyllningen från.

 2. Klicka på Effekteri gruppen Tabellformat under Tabellverktyg på fliken Design och gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en kant från tabellcellen eller tabellen pekar du på Cellfasningoch klickar sedan på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en skugga från tabellen pekar du på Skuggaoch klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion från tabellen pekar du på Reflektionoch klickar sedan på Ingen reflektion.

   Obs!: Om du har lagt till flera enskilda effekter kan du ta bort dem genom att upprepa steg 2.

Tips: Om du vill ändra utseendet på texten i tabellcellerna eller i hela tabellen väljer du de alternativ du vill ha underTabellverktyg, i gruppen Design, i gruppen WordArt-format eller på fliken Start i gruppen Teckensnitt.

Överst på sidan

Du kan använda eller ändra format eller färg på en tabell i presentationen.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Ett tabellformat (eller snabbformat) är en kombination av olika formateringsalternativ, bland annat färgkombinationer från temafärger i presentationen. Alla tabeller som du lägger till har ett tabellformat automatiskt.

 1. Markera den tabell som du vill använda en formatmall på.

 2. Välj fliken Tabellverktyg/Design i menyfliksområdet och välj sedan det tabellformat du vill använda. Om du vill se fler tabellformat klickar du på pilen för Pilen Mer tabell till höger i galleriet Tabellformat.

  Välj nedpilen för mer för att öppna det fullständiga galleriet med tabellformat.

Tips: Om du vill ändra utseendet på texten i en tabell går du till fliken Start i verktygsfältet och använder alternativen i gruppen Tecken.

Överst på sidan

 1. Markera en del av tabellen.

 2. Välj fliken Tabellverktyg/Design i menyfliksområdet.

 3. Välj nedpilen för listrutan Mer till höger om galleriet Tabellformat:

  Välj nedpilen för mer för att öppna det fullständiga galleriet med tabellformat.
 4. Längst ned i galleriet som öppnas väljer du Rensa tabell:

  Ta bort ett tabellformat med kommandot Rensa tabell.

Du kan lägga till skuggningsformat med hjälp av gruppen Tabellformatsalternativ i Tabellverktyg/Design i menyfliksområdet.

Du kan lägga till skuggningsformat för vissa rader eller kolumner i en tabell.

Alternativ

Beskrivning

Rubrikrad

Gör skuggningen av den översta raden mörkare, där kolumnrubrikerna är, vilket görs i den här tabellen

Summarad

Gör den nedersta raden mörkare, där kolumnsummor visas

Radband

Använd alternerande ljusare och mörkare skuggning av tabellrader, så som används i den här tabellen

Första kolumnen

Göra den första tabellkolumnen mörkare

Sista kolumnen

Göra den sista tabellkolumnen mörkare

Kolumnband

Använda alternerande ljusare och mörkare skuggning av tabellkolumner

Du kan lägga till eller ändra skuggning för en enskild cell eller markerade celler.

 1. Markera en eller flera celler i tabellen.

 2. Gå till Tabellverktyg > Design i verktygsfältet och öppna menyn Cellsk skuggning med färger.

 3. Välj den färg du vill använda, eller välj ingen färg genom att välja Ingen fyllning.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×