Ångra eller gör om inmatningar eller designändringar

Du kan ångra och göra om upp till 20 av dina senaste inmatnings- och designåtgärder i Access. Om du vill ångra en åtgärd trycker du på Ctrl+Z. Om du vill göra om en åtgärd som du har ångrat trycker du på Ctrl+Y.

Med funktionerna Ångra och Gör om kan du ta bort eller upprepa en eller flera inmatningsåtgärder, men alla åtgärder måste ångras eller göras om i den ordning de utfördes. Det går alltså inte att ”hoppa över” åtgärder, Om du till exempel ändrar värdet i tre fält i en post och sedan kommer på att du vill ångra den första ändringen, måste du ångra alla tre ändringarna.

På samma sätt kan du ångra de flesta designändringar som du gör i databasobjekt, till exempel att lägga till en kontroll i en rapport eller lägga till en sorteringsordning i ett frågefält. Designändringar måste också ångras i den ordning de utfördes.

I den här artikeln

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219852">Ångra inmatning</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219853">Ångra designändringar</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219854">Gör om åtgärder du ångrat</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219855">Minska risken för att förlora arbete</link>

Ångra datainmatning

 • Du kan ångra den senaste datainmatningen genom att trycka på Ctrl+Z.

 • Om du vill ångra flera åtgärder gör du något av följande:

  • Klicka på pilen intill <ui>Ångra inmatning</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> på verktygsfältet Snabbåtkomst och markera de åtgärder som ska ångras.

   Alla valda inmatningar återställs. Den första åtgärden du kan ångra i listan är den senaste åtgärden. Du kan endast ångra åtgärder i samma ordning som du har utfört dem. Du kan t.ex. inte ångra enbart den näst sista inmatningen du har gjort. Om du vill ångra den näst sista inmatningen måste du även ångra föregående åtgärd.

  • Om du inte kan komma åt verktygsfältet Snabbåtkomst (till exempel om du använder ett modalt formulär) trycker du på Ctrl+Z flera gånger tills den åtgärd du vill ångra har ångrats.

Viktigt!: Vissa åtgärder kan inte ångras, till exempel att klicka på ett kommando på fliken <ui>Arkiv</ui>. Om det inte går att ångra en åtgärd ändras kommandot <ui>Ångra inmatning</ui> till <ui>Det går inte att ångra</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Ångra designändringar

Du kan ångra ändringar av databasobjekt på samma sätt som du ångrar datainmatningar.

 • Du kan ångra den senaste designändringen genom att trycka på Ctrl+Z.

 • Om du vill ångra flera åtgärder gör du något av följande:

  • Tryck på Ctrl+Z upprepade gånger tills den åtgärd du vill ångra har ångrats.

  • Klicka på pilen intill <ui>Ångra</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> på verktygsfältet Snabbåtkomst och markera de åtgärder som ska ångras.

   Alla valda inmatningar återställs. Den första åtgärden du kan ångra i listan är den senaste åtgärden. Du kan endast ångra åtgärder i samma ordning som du har utfört dem. Du kan t.ex. inte ångra enbart den näst sista inmatningen du har gjort. Om du vill ångra den näst sista inmatningen måste du även ångra föregående åtgärd.

Viktigt!: Vissa åtgärder kan inte ångras, till exempel att klicka på ett kommando på fliken <ui>Arkiv</ui>. Om det inte går att ångra en åtgärd ändras kommandot <ui>Ångra</ui> till <ui>Det går inte att ångra</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Göra om åtgärder du ångrat

 • Om du vill göra om den senaste åtgärden som du ångrade trycker du på Ctrl+Y.

 • Om du vill göra om flera åtgärder gör du något av följande:

  • Tryck på Ctrl+Y upprepade gånger tills åtgärderna har ångrats.

  • Klicka på pilen intill <ui>Gör om</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="ec787f53-fdb4-4590-91df-3db3a266d622"></image></mediaLinkInline> på verktygsfältet Snabbåtkomst och markera de åtgärder som ska göras om.

   Åtgärderna görs om i den ordning som anges i listan. Du kan endast göra om åtgärder i samma ordning som du har ångrat dem. Du kan t.ex. inte göra om enbart den näst sista åtgärden du har ångrat. Om du vill göra om den näst sista åtgärden måste du även göra om föregående åtgärd.

Viktigt!: Om kommandona <ui>Ångra</ui> och <ui>Gör om</ui> inte är tillgängliga kan de tidigare åtgärderna inte upprepas.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Minska risken för att förlora arbete

Funktionen Ångra kan vara mycket praktisk om du har gjort fel, men du måste spara ditt arbete regelbundet för att vara på den säkra sidan. Du kan minska risken för att förlora arbete på grund av fel eller programkrascher genom att använda Säkerhetskopiering och återställning, och genom att använda Programdelar (en slags mallar).

Säkerhetskopiering och återställning

Innan du börjar jobba med en större omarbetning av designen ska du göra en säkerhetkopia av databasen. Om du sedan gör så många ändringar av designen så att det inte går att ångra dem, kan du återställa så mycket från säkerhetkopian som du behöver. Mer information finns i artikeln <link xlink:href="96539a81-5984-4d56-99ca-ee81f8d6356c">Skydda data med säkerhetskopiering och återställning</link>.

Programdelar

Om du använder samma standardkomponent i flera databaser kan du skapa en programdel av komponenten. En programdel är en slags mall som du kan lägga till i en befintlig databas, och som kan bestå av ett eller flera databasobjekt, med eller utan data.

När du har lagt till en programdel i en databas kan du anpassa den. Om du gör designmisstag, eller om du bara upptäcker att ändringarna inte var tillräckligt bra, kan du ta bort de anpassade objekten och lägga till programdelen igen. Mer information finns i artikeln <link xlink:href="b63b7d1b-851e-4bf8-8bbb-3e4840e789df">Spara och återanvända designelement i databaser</link>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×