Återskapa borttagna anteckningar

Om du förlorat anteckningar som nyligen har gjorts är det inte säkert att de är försvunna för alltid. I OneNote sparas som standard ett begränsat antal säkerhetskopior automatiskt. Var de här filerna finns beror på var anteckningarna är sparade.

Dessa artiklar gäller för 2013-och 2016-versionen av OneNote.

Om du använder OneNote på webben, OneNote för Windows 10, OneNote för Mac, OneNote för iPad eller OneNote för Android kan du läsa hjälp alternativ från med programmet.

Artikelinnehåll

Söka efter säkerhetskopior på datorn

Söka efter säkerhetskopior av en anteckningsbok i OneDrive

Söka efter säkerhetskopior på datorn

Så här gör du om du arbetar på anteckningar som är lagrade på datorn:

 1. Öppna anteckningsboken där du förlorat anteckningar nyligen.

 2. Välj Arkiv > Info > Öppna säkerhetskopior.

 3. I dialog rutan Öppna säkerhets kopia ser du de mappnamn som visas. Varje mapp representerar en OneNote-anteckningsbok som är lagrad på datorn.

 4. Dubbelklicka på den anteckningsbok som du vill öppna.

 5. Markera säkerhetskopian för det anteckningsboksavsnitt som du vill öppna och välj Öppna.

 6. Om dina borttagna anteckningar finns i de avsnitt eller sidor som har säkerhetskopierats, högerklickar du på avsnittsfliken eller den specifika sidfliken som du vill återställa och använder sedan kommandot Flytta eller kopiera för att återställa anteckningarna till sina ursprungliga platser.

Viktigt!: För att undvika att blanda ihop dina säkerhetskopior med dina vanliga anteckningar är det bra om du ser till att stänga fönstret för säkerhetskopior när du är klar med det. I vyn Öppna avsnitt högerklickar du på avsnittsfliken i säkerhetskopian och väljer sedan Stäng.

Överst på sidan

Söka efter säkerhetskopior av en anteckningsbok i OneDrive

Så här gör du om du arbetar på anteckningar som sparats i OneDrive:

 1. Öppna den delade anteckningsbok där du förlorat anteckningar nyligen.

 2. Välj fliken Visa och borttagna anteckningar.

 3. Om de borttagna anteckningarna finns där högerklickar du på den sidflik som du vill återställa och använder sedan kommandot Flytta eller kopiera för att återställa anteckningarna till sina ursprungliga platser.

Om en anteckning har tagits bort inom de senaste 60 dagarna bör du kunna hitta den i Papperskorgen för anteckningsböcker, om inte Papperskorgen för anteckningsböcker har tömts under den tiden.

Viktigt!: För att undvika att blanda ihop dina säkerhetskopior med dina vanliga anteckningar är det bra om du ser till att stänga Papperskorgen när du är klar med den. Klicka på den gröna uppilen bredvid avsnittsfliken Borttagna anteckningar för att återvända till den tidigare nivån.

Om du vill skydda dig från att förlora data i framtiden kan du själv anpassa inställningarna för automatisk säkerhetskopiering i OneNote.

Överst på sidan

Artikelinnehåll

Söka efter säkerhetskopior på datorn

Söka efter säkerhetskopior i en delad anteckningsbok

Söka efter säkerhetskopior på datorn

Så här gör du om du arbetar på anteckningar som är lagrade på datorn:

 1. Öppna anteckningsboken där du förlorat anteckningar nyligen.

 2. Klicka på Arkiv > Info > Öppna säkerhetskopior.

 3. I dialog rutan Öppna säkerhets kopia ser du de mappnamn som visas. Varje mapp representerar en OneNote-anteckningsbok som är lagrad på datorn.

 4. Dubbelklicka på den anteckningsbok som du vill öppna.

 5. Markera säkerhetskopian för det anteckningsboksavsnitt som du vill öppna och klicka på Öppna.

 6. Om dina borttagna anteckningar finns i de avsnitt eller sidor som har säkerhetskopierats, klickar du på avsnittsfliken eller den specifika sidfliken som du vill återställa och använder sedan kommandot Flytta eller Kopiera för att återställa anteckningarna till sina ursprungliga platser.

Viktigt!: För att undvika att blanda ihop dina säkerhetskopior med dina vanliga anteckningar är det bra om du ser till att stänga fönstret för säkerhetskopior när du är klar med det. I vyn Öppna avsnitt högerklickar du på avsnittsfliken i säkerhetskopian och klickar sedan på Stäng.

Överst på sidan

Söka efter säkerhetskopior i en delad anteckningsbok

Så här gör om du arbetar på anteckningar som sparats i en delad anteckningsbok:

 1. Öppna den delade anteckningsbok där du förlorat anteckningar nyligen.

 2. Klicka på Historik > Papperskorgen för anteckningsböcker > Papperskorgen för anteckningsböcker.

 3. Om de borttagna anteckningarna finns där högerklickar du på den sidflik som du vill återställa och använder sedan kommandot Flytta eller kopiera för att återställa anteckningarna till sina ursprungliga platser.

Om en anteckning har tagits bort inom de senaste 60 dagarna bör du kunna hitta den i Papperskorgen för anteckningsböcker, om inte anteckningsbokens ägare eller en annan författare har tömt Papperskorgen för anteckningsböcker under den tiden.

Viktigt!: För att undvika att blanda ihop dina säkerhetskopior med dina vanliga anteckningar är det bra om du ser till att stänga Papperskorgen när du är klar med den. Klicka på den gröna uppilen bredvid avsnittsfliken Borttagna anteckningar för att återvända till den tidigare nivån.

Om du vill skydda dig från att förlora data i framtiden kan du själv anpassa inställningarna för automatisk säkerhetskopiering i OneNote.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×