Om du säkerhetskopierar dina anteckningsböcker innan du förlorar eller tar bort viktig information kan du återställa anteckningar om du skulle behöva det.

Viktigt!: Återställning av anteckningar är ett värdefullt verktyg, men du måste ställa in automatiska säkerhetskopieringar eller säkerhetskopiera dina anteckningsböcker manuellt om du vill återställa dem senare.

 1. Klicka på Arkiv > Info > Öppna säkerhetskopior.

 2. I dialogrutan Öppna säkerhetskopia dubbelklickar du på mappen för den anteckningsbok som du vill återställa, markerar det aktuella avsnittet och klickar sedan på Öppna.

  Nu visas området Öppna avsnitt i OneNote, där du kan se sidorna i det avsnitt som du just har öppnat från säkerhetskopian.

 3. Om du vill återställa anteckningarna gör du något av följande:

  • Om du vill återställa hela det säkerhetskopierade avsnittet högerklickar du på avsnittsfliken och klickar sedan på Flytta eller kopiera.

  • Om du bara vill återställa vissa sidor ur det säkerhetskopierade avsnittet högerklickar du på de sidflikar du vill återställa och klickar sedan på Flytta eller kopiera.

 4. I dialogrutan Flytta eller kopiera väljer du var det säkerhetskopierade avsnittet eller sidorna ska placeras och klickar sedan på Kopiera.

 5. När dina anteckningar har återställts högerklickar du på det säkerhetskopierade avsnittet och klickar sedan på Stäng.

 6. Välj den ursprungliga anteckningsboken igen från listan Anteckningsböcker för att fortsätta arbeta i den.
   

Obs!: När du återställer anteckningar från en säkerhetskopia är kommandot Flytta i dialogrutan Flytta eller Kopiera inte tillgängligt. Det innebär att du aldrig av misstag kan ta bort delar av en säkerhetskopia som du kan komma att behöva igen senare.

Microsoft Office OneNote 2007 automatiskt säkerhetskopior av dina anteckningar med jämna mellanrum som du kan anpassa. Du kan återställa avsnitt eller hela anteckningsböcker med hjälp av dessa säkerhetskopior.

För varje avsnitt som du återställer skapas ett nytt avsnitt i den aktuella anteckningsboken i OneNote med namnet Avsnittsnamn ( På datum), där Avsnittsnamn är namnet på det ursprungliga avsnittet och Datum är det datum då avsnittet senast sparades.

 1. Klicka på Öppna säkerhetskopia på Arkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Öppna säkerhetskopia i mappen Säkerhetskopia dubbelklickar du på den anteckningsboksmapp som innehåller filen eller filerna som du vill återställa.

 3. Markera en eller flera säkerhetskopior som du vill återställa och klicka sedan på Öppna.

  Tips: Om du vill markera flera filer i taget håller du ned CTRL och klickar på de filer du vill använda.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×