Återställa anteckningar från en säkerhetskopia

Office 365-prenumeration, Office 2019, OneNote 2016, OneNote 2013, OneNote 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du säkerhetskopierar dina anteckningsböcker innan du förlorar eller tar bort viktig information kan du återställa anteckningar om du skulle behöva det.

Viktigt!: Återställning av anteckningar är ett värdefullt verktyg, men du måste ställa in automatiska säkerhetskopieringar eller säkerhetskopiera dina anteckningsböcker manuellt om du vill återställa dem senare.

 1. Klicka på Arkiv > Info > Öppna säkerhetskopior.

 2. I dialogrutan Öppna säkerhetskopia dubbelklickar du på mappen för den anteckningsbok som du vill återställa, markerar det aktuella avsnittet och klickar sedan på Öppna.

  Nu visas området Öppna avsnitt i OneNote, där du kan se sidorna i det avsnitt som du just har öppnat från säkerhetskopian.

 3. Om du vill återställa anteckningarna gör du något av följande:

  • Om du vill återställa hela det säkerhetskopierade avsnittet högerklickar du på avsnittsfliken och klickar sedan på Flytta eller kopiera.

  • Om du bara vill återställa vissa sidor ur det säkerhetskopierade avsnittet högerklickar du på de sidflikar du vill återställa och klickar sedan på Flytta eller kopiera.

 4. I dialogrutan Flytta eller kopiera väljer du var det säkerhetskopierade avsnittet eller sidorna ska placeras och klickar sedan på Kopiera.

 5. När dina anteckningar har återställts högerklickar du på det säkerhetskopierade avsnittet och klickar sedan på Stäng.

 6. Välj den ursprungliga anteckningsboken igen från listan Anteckningsböcker för att fortsätta arbeta i den.
   

Obs!: När du återställer anteckningar från en säkerhetskopia är kommandot Flytta i dialogrutan Flytta eller Kopiera inte tillgängligt. Det innebär att du aldrig av misstag kan ta bort delar av en säkerhetskopia som du kan komma att behöva igen senare.

Microsoft Office OneNote 2007 skapar automatiskt säkerhets kopior av dina anteckningar med intervall som du kan anpassa. Du kan återställa antecknings boks avsnitt eller hela antecknings böcker med de här säkerhets kopiorna.

För varje avsnitt som du återställer skapas ett nytt avsnitt i den aktuella antecknings boken i OneNote med namn avsnitts namnet (vid datum), där avsnitts namn är namnet på ursprungligt avsnitt och datum är det datum då avsnittet senast sparades .

 1. Klicka på Öppna säkerhets kopiaArkiv -menyn.

 2. I dialog rutan Öppna säkerhets kopia i mappen säkerhets kopia dubbelklickar du på den antecknings bok som innehåller filen eller filerna som du vill återställa.

 3. Markera en eller flera säkerhets kopior som ska återställas och klicka sedan på Öppna.

  Tips: Om du vill markera flera filer samtidigt håller du ned CTRL och klickar på de filer du vill använda.

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×