Återstående övertidsarbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Återstående övertidsarbete visas den återstående schemalagda övertiden.

Det finns flera kategorier av fälten Återstående övertidsarbete.

Datatyp    Varaktighet

Återstående övertidsarbete (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Återstående övertidsarbete för en aktivitet är summan av allt återstående övertidsarbete för alla resurser som har tilldelats aktiviteten.

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående övertidsarbete i en aktivitetslista när du vill visa eller filtrera fram information om återstående övertidsarbete.

Exempel    Du vill kontrollera hur mycket övertid som finns kvar för aktiviteten "Skriv förslag". Du lägger då till fältet Återstående övertidsarbete i aktivitetslistan.

Återstående övertidsarbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Återstående övertidsarbete för en resurs är summan av allt återstående övertidsarbete för alla resursens tilldelningar.

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående övertidsarbete i en resurslista när du vill visa eller filtrera fram information om återstående övertidsarbete.

Exempel    Din grupp har arbetat mycket övertid under de senaste månaderna. Du vill nu kontrollera hur mycket återstående övertid som är schemalagd, för att motivera att temporär arbetskraft måste tillföras resten av projektet. Du lägger till fältet Återstående övertidsarbete i resurslistan för att granska mängden återstående övertidsarbete som är schemalagd för resurserna.

Återstående övertidsarbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När övertidsarbete schemaläggs för en tilldelning och inget övertidsarbete har rapporterats, innehåller fältet Återstående övertidsarbete samma mängd som fältet för det totala schemalagda övertidsarbetet. När verkligt övertidsarbete har rapporterats för tilldelningen beräknas återstående övertidsarbete enligt följande formel:

Återstående övertidsarbete = Övertidsarbete – Verkligt övertidsarbete

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående övertidsarbete i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill redigera, visa eller filtrera fram återstående övertidsarbete för tilldelningar. Redigera fältet Återstående övertidsarbete för tilldelningen när du behöver öka eller minska mängden övertid som behövs för att slutföra aktiviteten.

Exempel    Aktiviteten ”Skriv förslag”, som har tilldelats Christer, är schemalagd för åtta timmars övertid. Christer berättar att det kommer att ta ytterligare fyra övertidstimmar att slutföra aktiviteten. Du lägger då till fältet Återstående övertidsarbete i vyn Aktivitetsanvändning och lägger till ytterligare fyra timmars återstående övertidsarbete för tilldelningen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×