Återstående övertidskostnad (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fältet Återstående övertidskostnad visas den återstående schemalagda övertidskostnaden för en aktivitet.

Det finns flera kategorier av fälten Återstående övertidskostnad.

Datatyp    Valuta

Återstående övertidskostnad (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du skapar en aktivitet är värdet i fältet Återstående övertidskostnad detsamma som i fältet Övertidskostnad. När en resurs börjat arbeta med aktiviteten och rapporterar verkligt övertidsarbete beräknas det återstående övertidsarbetet för alla resurser som har tilldelats till aktiviteten. Återstående övertidskostnad för aktiviteten är summan av alla återstående övertidskostnader för samtliga tilldelade resurser.

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående övertidskostnad i en aktivitetslista när du vill se hur mycket som ännu måste betalas för övertid för en aktivitet.

Exempel    För en aktivitet kommer det att krävas tio timmars övertid av två resurser vars övertidskostnad är 300 kr per timme. När aktiviteten startar är den återstående övertiden 3 000 kr. När resurserna rapporterar två timmars verklig övertid (600 kr) är det återstående övertidsarbetet åtta timmar och den återstående övertidskostnaden blir då 2 400 kr.

Obs!    Beräkningen av återstående övertidskostnad är baserad på fältet Övertidskostnad för resursen samt den mängd övertidsarbete med aktiviteten som tilldelats till resursen.

Återstående övertidskostnad (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du lägger till en resurs är värdet i fältet Återstående övertidskostnad detsamma som i fältet Övertidskostnad. När en resurs börjat arbeta med de tilldelade aktiviteterna och rapporterar verkligt övertidsarbete beräknas det återstående övertidsarbetet och därefter beräknas den återstående övertidskostnaden enligt följande:

Återstående övertidskostnad = Återstående övertidsarbete * Övertidskostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående övertidskostnad i en resurslista när du vill se hur mycket som ännu måste betalas för övertid för en resurs.

Exempel    Du följer upp kostnader för en resurs som kostar 300 kr per timme för övertid. Du tilldelar resursen flera olika aktiviteter under projektets varaktighet och schemalägger 40 timmars övertidsarbete. Innan resursen börjar rapportera verkligt övertidsarbete är den återstående övertidskostnaden för alla aktiviteter som har tilldelats resursen 12 000 kr. Sedan rapporterar resursen sex timmars övertidsarbete med en aktivitet och fyra timmars övertidsarbete med en annan, det vill säga totalt tio timmars verkligt övertidsarbete, eller 3 000 kr verklig total övertidskostnad. Den återstående totala övertidskostnaden ändras från 12 000 kr till 9 000 kr.

Obs!    Beräkningen av återstående övertidskostnad är baserad på fältet Övertidskostnad för resursen samt den mängd övertidsarbete som tilldelats till resursen.

Återstående övertidskostnad (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en tilldelning görs är värdet i fältet Återstående övertidskostnad detsamma som i fältet Övertidskostnad. När en resurs börjat arbeta med aktiviteten och rapporterar verkligt övertidsarbete beräknas det återstående övertidsarbetet och därefter beräknas den återstående övertidskostnaden enligt följande:

Återstående övertidskostnad = Återstående övertidsarbete * Övertidskostnad

Bästa användning    Lägg till fältet Återstående övertidskostnad i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill se hur mycket som ännu måste betalas för övertid för en tilldelning.

Exempel    För en tilldelning kommer det att krävas tio timmars övertid av en resurs som kostar 300 kr per timme. När tilldelningen startar är den återstående övertiden 3 000 kr. När resursen rapporterar två timmars verklig övertid (600 kr) är det återstående övertidsarbetet åtta timmar och den återstående övertidskostnaden blir då 2 400 kr.

Obs!    Beräkningen av återstående övertidskostnad är baserad på fältet Övertidskostnad för resursen samt den mängd övertidsarbete med aktiviteten som tilldelats till resursen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×