Åtgärda en inkonsekvent formel

Det här felet innebär att formeln i cellen inte matchar mönstret i de närliggande formlerna.

Felsöka orsaken till inkonsekvensen

 1. Klicka på Formler > Visa formler.

 2. I stället för de beräknade resultaten visas då formlerna i alla celler.

 3. Jämför den inkonsekventa formeln med formlerna före och efter den och korrigera oavsiktliga inkonsekvenser.

 4. När du är klar klickar du på Formler > Visa formler. Då växlar du tillbaka till att visa de beräknade resultaten för alla celler.

 5. Om det inte fungerar kan du markera en närliggande cell utan problemet.

 6. Klicka på Formler > Spåra överordnade.

 7. Markera sedan cellen med problemet.

 8. Klicka på Formler > Spåra överordnade.

 9. Jämför de blå pilarna eller områdena i blått. Åtgärda sedan problem med inkonsekventa formler.

 10. Klicka på Formler > Ta bort pilar.

Fler lösningar

Markera cellen med den inkonsekventa formeln och håll sedan ned SKIFT-tangenten medan du trycker på en av piltangenterna. Då markeras den inkonsekventa cellen tillsammans med de andra. Gör sedan något av följande:

 • Om du har markerat cellerna nedanför trycker du på CTRL+D, så fylls formeln nedåt.

 • Om du har markerat cellerna ovanför klickar du på Start > Fyll > Uppåt, så fylls formeln uppåt.

 • Om du har markerat cellerna till höger trycker du på CTRL+R, så fylls formeln till höger.

 • Om du har markerat cellerna till vänster klickar du på Start > Fyll > Vänster, så fylls formeln till vänster.

Om du har fler celler som behöver formeln upprepar du processen ovan i omvänd riktning.

 1. Markera cellen med problemet.

 2. Klicka på knappen:  Felmeddelandeknappen i Excel  och välj antingen Kopiera formel ovanifrån eller Kopiera formel från vänster.

 3. Om det inte fungerar och du behöver formeln från cellen nedanför klickar du på Start > Fyll > Uppåt.

 4. Om du behöver formeln från cellen till höger klickar du på Start > Fyll > Vänster.

Om formeln inte är ett fel kan du välja att ignorera det:

 1. Klicka på Formler > Felkontroll

 2. Klicka sedan på Ignorera fel.

 3. Klicka på OK eller Nästa när du vill gå till nästa fel.

Obs!: Stäng dialogrutan Felkontroll om du inte vill att Excel ska söka efter inkonsekventa formler på det här sättet. Klicka sedan på Arkiv > Alternativ > Formler. Avmarkera Formler stämmer inte överens med andra formler i regionen längst ned.

Om du använder en Mac klickar du på Excel > Inställningar > Felkontroll. Avmarkera sedan Formler som inte matchar närliggande formler.

En felsymbol visas när formeln inte matchar mönstret i närliggande formler. Det betyder inte alltid att formeln är felaktig. Om formeln är felaktig kan du ofta lösa problemet genom att göra cellreferens konsekvent.

Om du till exempel vill multiplicera kolumn A med kolumn B använder du formlerna A1*B1, A2*B2, A3*B3 och så vidare. Om formeln efter A3*B3 är A4*B2 identifierar Excel att det är en inkonsekvent formel eftersom formeln borde vara A4*B4 för att fortsätta mönstret.

 1. Kontrollera att cellreferenserna är korrekta genom att klicka på cellen som innehåller felsymbolen och titta på formelfältet.

 2. Klicka på pilen bredvid knappen som visas.

  Inkonsekvent formel i C4	mac_inconsistent_formula

  Snabbmenyn visar de alternativ som är tillgängliga för att lösa den här varningen.

 3. Gör något av följande:

Markera

Om du vill

Kopiera formel ovanifrån

Göra formeln konsekvent genom att kopiera mönstret från cellen ovanför. I vårt exempel blir formeln A4*B4 så att den matchar mönstret A3*B3 i cellen ovanför.

Ignorera fel

Ta bort felsymbolen, till exempel om inkonsekvensen i formeln är avsiktlig eller godtagbar på något annat sätt.

Redigera i formelfältet

Kontrollera formelsyntaxen och kontrollera att cellreferenserna stämmer.

Alternativ för felkontroll

Markera de typer av fel som du vill att Excel ska flagga. Om du till exempel inte vill se felsymboler för inkonsekventa formler avmarkerar du kryssrutan Flagga formler som inte stämmer överens med formler i angränsande celler.

Tips: 

  • Om du vill ignorera felsymboler för flera celler samtidigt markerar du det område som innehåller de fel du vill ignorera. Klicka sedan på pilen bredvid knappen som visas Knappen Varning för inkonsekvent formel . Välj Ignorera fel på snabbmenyn.

  • Om du vill ignorera felsymboler för ett helt blad klickar du först på en cell som innehåller en felsymbol. Tryck sedan på KOMMANDO + A, så markeras bladet. Klicka sedan på pilen bredvid knappen som visas Knappen Varning för inkonsekvent formel . Välj Ignorera fel på snabbmenyn.

Fler resurser

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Upptäcka fel i formler

Dölja felvärden och felsymboler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×