Åtgärda problem med synkroniseringen i OneNote

Vi beklagar att du har problem med att synkronisera OneNote.

Vi släpper löpande uppdateringar som åtgärdar problem och förbättrar synkroniseringen i OneNote, så det är bra att hålla din OneNote-version uppdaterad. Våra produktuppdateringar är gratis att ladda ned och använda. Innan du provar felsökningsförslagen i den här artikeln rekommenderar vi att du följer stegen i Installera Office-uppdateringar och installerar den senaste OneNote-uppdateringen på datorn. Om du använder Mac finns information i Söka efter Office för Mac-uppdateringar automatiskt.

Om du fortfarande stöter på synkroniseringsproblem när du har uppdaterat OneNote klickar du på det synkroniseringsproblem som bäst beskriver problemet du har. Annars kan du rulla längst ner i den här artikeln för att anmäla synkroniseringsproblemet till OneNote-produktteamet.

Innan du provar felsökningsförslagen nedan rekommenderar vi att du följer instruktionerna i Installera Office-uppdateringar och installerar den senaste OneNote-uppdateringen.

Om den antecknings bok som inte synkroniseras sparas på OneDrive eller senare versioner av SharePoint kan du försöka öppna antecknings boken iOneNote på webben (på www.onenote.com). På så vis kan du avgöra om problemet orsakas av servern eller av OneNote.

 1. Klicka på Arkiv > Info i OneNote.

 2. Högerklicka på webbadressen under namnet på den aktuella anteckningsboken och klicka på Kopiera.

 3. Klicka i adressfältet i webbläsaren och tryck på Ctrl + V för att klistra in den kopierade adressen.

 4. Tryck på RETUR för att läsa in antecknings boken i OneNote på webben.

Om du kan öppna antecknings boken iOneNote på webben och ändringarna visas kan problemet bero på Skriv bords versionen av OneNote. Vanligtvis återställs anslutningen om du stänger och sedan öppnar anteckningsboken igen. Följ dessa steg:

 1. Klicka på Arkiv > Info i OneNote.

 2. Klicka på Inställningar bredvid den aktuella anteckningsboken och klicka sedan på Stäng.

 3. Växla tillbaka till antecknings boken iOneNote på webben i webbläsaren och klicka sedan på Öppna i OneNote i menyfliksområdet.

Viktigt!: Beroende på hur stor anteckningsboken är och din internetanslutning kan det ta en stund att synkronisera allt innehåll i anteckningsboken till skrivbordsversionen av OneNote.

Om du inte kan öppna och Visa antecknings boken i OneNote på webben är orsaken till synkroniseringsproblem troligt vis med servern. Om anteckningsboken ligger på OneDrive kan du öppna statussidan för Microsoft Services och läsa om kända störningar och avbrott. Om anteckningsboken är lagrad på SharePoint måste du rapportera och felsöka problemet genom att kontakta administratören.

Varning!: Att logga in på, eller ut från, OneNote (eller ta bort och installera om appen) rekommenderas inte för felsökning då det kan resultera i dataförlust.

Om du kan öppna och Visa antecknings boken i OneNote på webben kan du inte se ändringarna ännu inte har synkroniserats. Så här kan du kontrollera synkroniseringsstatus för specifika fel:

 1. Klicka på Arkiv > Info i OneNote.

 2. Klicka på knappen Visa synkroniseringsstatus.

 3. Sök efter fel i dialogrutan, observera felkoden och meddelandet och kontrollera listan med felkoder i den här artikeln.

  Obs!: Du kan se Få hjälp-knapp bredvid ett fel. Om du ser den så klickar du på den för att öppna en felsökningsartikel som är specifik för felet.

Det kanske finns tillfällen då din delade anteckningsbok synkroniseras som vanligt förutom ett av avsnitten. Det kan du verifiera genom att göra följande:

 1. Klicka på Arkiv > Info > Visa synkroniseringsstatus i OneNote.

 2. Klicka på en anteckningsbokikon med en gul varningstriangel i dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok. Då ser du namnet på det avsnitt som orsakar synkroniseringsproblemet.

 3. Klicka på Synkronisera nu bredvid anteckningsboken som innehåller det trasiga avsnittet.

Enskilda avsnitt i anteckningsböcker kan ibland sluta synkronisera korrekt. Om du har ett avsnitt som inte synkroniseras med resten av den uppdaterade anteckningsboken kan du prova med följande lösning:

 1. Skapa ett nytt avsnitt i samma anteckningsbok.

 2. Kopiera (men flytta inte) alla sidor från det gamla avsnittet till det nya du precis skapade. Det kan du göra genom att högerklicka på varje sida och sedan klicka på Flytta eller kopiera.

 3. När alla sidor har kopierats från det gamla avsnittet till det nya synkroniserar du anteckningsboken manuellt genom att trycka på Skift+F9. En förloppsindikator visas, vänta tills den slutförs.

Om du lyckades synkronisera siffrorna i det nya avsnittet du just skapade kan du säkert ta bort det gamla avsnittet och fortsätta arbeta med det nya. När du har tagit bort det gamla avsnittet kan du byta namn på det nya avsnittet till samma namn som det gamla hade.

Om de här stegen inte fungerar kan synkroniseringsfel och problem för avsnitt orsakas av ett skadat avsnitt i Papperskorgen för anteckningsböcker. Om du inte vill ha det avsnittet kan du ta bort det från papperskorgen så att du slipper felmeddelandet:

 1. Klicka på fliken Historik i OneNote-anteckningsbok och klicka sedan på Papperskorgen för anteckningsböcker.

 2. Högerklicka på avsnittet (eller sidan) och välj Flytta eller kopiera.

 3. Du kan även kopiera och klistra in sidor och innehåll från avsnittet på en annan sida eller i ett annat avsnitt. När det är klart kan du ta bort det ursprungliga avsnittet eller den ursprungliga sidan.

Meddelanden om versionskonflikter visas vanligtvis om du och en annan användare försöker redigera samma del på en sida, till exempel genom att ändra samma stycke med anteckningar, samtidigt. När det händer kan OneNote skapa flera kopior av sidan för att undvika dataförlust och ett felmeddelande visas i det gula informationsfältet. En ikon visas på en sida som innehåller konflikten.

Lös sammanslagningskonflikter genom att göra följande:

 1. Klicka på det gula informationsfältet högst upp på sidan för att visa en sida med en lista över de ändringar som orsakar konflikter (markeras i rött).

 2. Kopiera information från sidan med felet för sammanslagningskonflikten och klistra vid behov in ändringarna på huvudsidan.

 3. När du har gjort eventuella ändringar tar du bort konfliktsidan genom att högerklicka på dess sidflik och sedan klicka på Ta bort på snabbmenyn.

Servern är upptagen-fel visas oftast när anteckningsböcker lagras på SharePoint, SharePoint Online eller OneDrive för företag. Även om de kanske verkar vara synkroniseringsfel är de flesta i själva verket autentiseringsfel som kan åtgärdas med någon av de här metoderna:

 • Logga ut och logga in i OneNote.

 • Stäng och öppna anteckningsboken igen.

 • Kontrol lera att du har åtkomst till antecknings boken viaOneNote på webben (på www.onenote.com), SharePoint eller SharePoint Online.

Vissa fel, till exempel 0xE00015E0, tyder på att det inte finns tillräckligt med utrymme på enheten eller i anteckningsboken. Det kan bero på stora säkerhetskopieringsfiler. Du kan i så fall optimera eller ta bort befintliga säkerhetskopior av anteckningsböcker.

Optimera OneNote-anteckningsbok

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ i OneNote.

 2. Klicka på Spara och säkerhetskopiera i dialogrutan Alternativ.

 3. Klicka på Optimera alla filer nu. Det kan ta en stund att optimera filerna.

Du kan även ange att alternativet Antal säkerhetskopior som ska behållas på samma Spara och säkerhetskopiera-plats ska använda ett lägre tal för att spara utrymme.

Ta bort befintliga säkerhetskopior

 1. Öppna Filutforskaren i Windows.

 2. Skriv %localappdata% i navigeringsfältet längst upp i fönstret och tryck på Retur.

 3. Öppna mappen Microsoft och öppna sedan öppna mappen OneNote.

 4. Öppna mappen 16.0 om du har OneNote 2016 eller mappen 15.0 om du har OneNote 2013 och öppna sedan mappen Säkerhetskopia.

 5. Ta bort filerna eller mapparna som du inte längre vill spara i mappen Säkerhetskopia.

Om du stöter på ett sådant fel ska du följa stegen i den relaterade artikeln:

Här är några vanliga "tjänsten är inte tillgänglig"-fel som du kan stöta på, tillsammans med länkar till felsökningsartiklar för felen:

Felplacerade avsnitt i en anteckningsbok uppkommer när OneNote försöker synkronisera ändringar i ett avsnitt men inte hittar avsnittsfilen. Du kan i så fall ta bort avsnittet från anteckningsboken eller flytta det till en annan anteckningsbok. Mer information finns i den här artikeln:

Hantera felplacerade avsnitt i OneNote

Om du har OneNote-anteckningsböcker på SharePoint märker du att de oftast lagras i dokumentbibliotek. Vissa egenskaper hos SharePoint-biblioteket kan orsaka synkroniseringsfel. Mer information finns i följande artiklar:

Det kan uppstå synkroniseringsproblem i samarbetsutrymmet om flera elever försöker redigera samma sida samtidigt eller om en stor bifogad filer läggs till på den redigerade sidan. Du kan använda några metodtips för att undvika de här synkroniseringsproblemen:

 • Dela in elever i små grupper med upp till 6 elever.

 • Skapa en separat ”avsnittsflik” för respektive grupp med elever. Skapa till exempel 4 flikar om det finns 4 grupper med 6 elever i varje grupp.

 • Be varje elev skapa en egen sida eller se till att de redigerar på olika platser på sidan.

 • Undvika att lägga till stora bifogade filer.

Tips för synkronisering av OneNote-anteckningsböcker

Vår supportgrupp har en lista med tips som kan hjälpa dig att undvika framtida synkroniseringsproblem.

Mer information finns i metod tips för att synkronisera anteckningar i OneNote .

OneNote-diagnostikverktyget

Du kan även använda OneNote-diagnosverktyget för att samla in diagnostikinformation för den installerade versionen av OneNote 2016 för Windows och sedan på ett säkert sätt skicka information till Microsoft för felsökning.

Obs!: OneNote-diagnostikverktyget är för närvarande endast tillgängligt på engelska. Vi uppdaterar den här sidan när ytterligare språk blir tillgängliga.

Innan du provar felsökningsförslagen nedan rekommenderar vi att du följer instruktionerna i Söka efter Office för Mac-uppdateringar automatiskt.

Om den antecknings bok som inte synkroniseras sparas på OneDrive eller senare versioner av SharePoint kan du försöka öppna antecknings boken iOneNote på webben (på www.onenote.com). På så vis kan du avgöra om problemet orsakas av servern eller av OneNote.

 1. I verktygsfältet i OneNote för Mac klickar du på Anteckningsböcker > Anteckningsböcker > Kopiera länk till anteckningsbok.

 2. Klicka i adressfältet i webbläsaren och tryck på Kommando+V för att klistra in den kopierade adressen.

 3. Tryck på RETUR för att läsa in antecknings boken i OneNote på webben.

Om du kan öppna antecknings boken iOneNote på webben och ändringarna visas kan problemet bero på OneNote för Mac. Vanligtvis återställs anslutningen om du stänger och sedan öppna anteckningsboken igen. Gör så här:

 1. Klicka på Anteckningsböcker > Anteckningsböcker > Stäng den här anteckningsboken i menyraden i OneNote för Mac.

 2. Växla tillbaka till antecknings boken iOneNote på webben i webbläsaren och klicka sedan på Öppna i OneNote i menyfliksområdet.

Viktigt!: Beroende på hur stor anteckningsboken är och din internetanslutning kan det ta en stund att synkronisera hela anteckningsboken via OneNote för Mac.

Om du inte kan öppna och Visa antecknings boken i OneNote på webben är orsaken till synkroniseringsproblem troligt vis med servern. Om anteckningsboken ligger på OneDrive kan du öppna statussidan för Microsoft Services och läsa om kända störningar och avbrott. Om anteckningsboken är lagrad på SharePoint måste du rapportera och felsöka problemet genom att kontakta administratören.

Om du kan öppna och Visa antecknings boken i OneNote på webben kan du inte se ändringarna ännu inte har synkroniserats. Så här kan du kontrollera synkroniseringsstatus för specifika fel:

 1. Klicka på Visa anteckningsböcker-knappen Knappen Visa anteckningsböcker för att visa dina anteckningsböcker.

 2. Placera mus pekaren över ikonen varnings triangel som visas bredvid namnet på en antecknings bok i listan och anteckna eventuella fel koder som kan visas i den tipsruta som visas. Du kan söka efter ytterligare dokumentation om kända fel på andra ställen i den här artikeln eller bläddra till slutet av den här sidan för information om hur du kontaktar OneNote-produktnyckeln för att få hjälp med okända problem.

Om du får ett felmeddelanden när OneNote försöker att synkronisera, exempelvis ”Det går inte att synkronisera <avsnittets namn> eller <anteckningsbokens namn>” eller om en felikon visas intill namnet på anteckningsboken, kan du prova följande:

 1. Klicka på Visa anteckningsböcker-knappen Knappen Visa anteckningsböcker för att visa dina anteckningsböcker.

 2. Klicka på anteckningsboken med synkroniseringsproblem så att den öppnas.

 3. Skapa ett nytt avsnitt i samma anteckningsbok.

 4. Kopiera (men flytta inte) alla sidor från det gamla avsnittet till det nya som du skapade.

 5. När alla sidor har kopierats till det nya avsnittet klickar du på Arkiv > Synkronisera alla anteckningsböcker.

Kontrollera om de kopierade anteckningarna också har synkroniseringsproblem eller om det bara är ursprungsavsnittet som påverkas.

Om det här inte fungerar kan felen bero på skadade anteckningar i Borttagna anteckningar. Om du vet att du inte behöver dem längre kan du ta bort dem från papperskorgen för att stoppa felen:

 1. Klicka på fliken Visa i den OneNote-anteckningsbok som har synkroniseringsproblem. Klicka sedan på Borttagna anteckningar.

 2. Ctrl+klicka på namnet på anteckningen för varje objekt i den här vyn och klicka sedan på Återställ till.

 3. Välj vilken anteckningsbok du vill återställa de borttagna anteckningarna till och klicka sedan på Återställ.

 4. När en anteckning har kopieras till en annan anteckningsbok kan du ta bort den ursprungliga anteckningen i vyn Borttagna anteckningar. Det gör du genom att Ctrl-klicka på namnet på anteckningen och sedan klicka på Ta bort permanent.

Meddelanden om versionskonflikter visas vanligtvis om du och en annan användare försöker redigera samma del på en sida, till exempel genom att ändra samma stycke med anteckningar, samtidigt. När det händer kan OneNote skapa flera kopior av sidan för att undvika dataförlust och ett felmeddelande visas i det gula informationsfältet. En varnings ikon visas på alla sidor som har en konflikt.

Så här löser du sammanslagningskonflikter:

 1. Öppna sidan med konfliktfelet. Klicka någonstans på sidan och klicka sedan på Redigera > Välj alla på menyraden.

 2. Tryck på Kommando + C på tangentbordet för att kopiera markeringen.

 3. Öppna huvudversionen av sidan. Klicka där du vill lägga till informationen och tryck sedan på Kommando + V så att innehållet klistras in.

 4. När du har granskat synkroniseringskonflikterna och gjort eventuella ändringar kan du ta bort sidan med felen genom att klicka på knappen Ta bort version i det gula informationsfältet.

Fel av typen ”Servern är upptagen” visas oftast när anteckningsböcker lagras på SharePoint, SharePoint Online eller OneDrive för företag. Även om de kanske verkar vara synkroniseringsfel är de flesta i själva verket autentiseringsfel som kan åtgärdas med någon av de här metoderna:

 • Logga ut ur OneNote och logga in igen. Klicka på OneNote > Logga ut i menyraden. När du har loggat ut klickar du på OneNote > Logga In.

 • Stäng och öppna anteckningsboken igen. På Meny raden klickar du på arkiv > Stäng den här antecknings boken. Öppna antecknings boken igen genom att klicka på arkiv > Öppna senasteoch sedan klicka på den antecknings bok som du vill öppna igen.

Du kan också kontrol lera att du har till gång till antecknings boken via OneNote för webben. Gör så här:

 1. Klicka på Anteckningsböcker > Anteckningsböcker > Kopiera länk till anteckningsbok.

 2. Klicka i adressfältet i webbläsaren och tryck på Kommando+V för att klistra in den kopierade adressen.

 3. Tryck på RETUR för att läsa in antecknings boken i OneNote på webben.

Om du kan öppna antecknings boken iOneNote på webben och de senaste ändringarna visas kan problemet bero på Mac-versionen av OneNote. Vanligtvis återställs anslutningen om du stänger den anteckningsbok som påverkas och sedan öppnar den igen.

Felplacerade avsnitt visas i en anteckningsbok när OneNote försöker att synkronisera ändringar till ett avsnitt men det inte går att hitta avsnittsfilen. Du kan flytta avsnittet till en annan anteckningsbok eller ta bort avsnittet från den aktuella anteckningsboken.

Så här flyttar du ett felplacerat avsnitt till en annan anteckningsbok:

 1. Ctrl-klicka på namnet på det felplacerade avsnittet. Klicka på Flytta avsnitt till.

 2. Markera den anteckningsbok du vill flytta avsnittet till. Klicka sedan på Flytta.

Så här tar du bort ett felplacerat avsnitt från anteckningsboken:

 • Ctrl-klicka på namnet på det avsnitt du vill ta bort. Klicka på Ta bort avsnitt.

Varning!: Du kan inte ångra dig när du tar bort avsnitt. När du tar bort ett avsnitt kan du också permanent ta bort alla sidor som ingår i det. Om du inte är säker kan du försöka att flytta det felplacerade avsnittet till en annan del i anteckningsboken i stället.

Om du har OneNote-anteckningsböcker på SharePoint märker du att de oftast lagras i dokumentbibliotek. Om SharePoint-biblioteket som du använder har vissa egenskaper aktiverade kan det orsaka synkroniseringsfel.

Mer information finns i följande artiklar:

Det kan uppstå synkroniseringsproblem i samarbetsutrymmet om flera elever försöker redigera samma sida samtidigt eller om en stor bifogad filer läggs till på den redigerade sidan.

Här är några metodtips för att undvika de här synkroniseringsproblemen:

 • Dela in elever i små grupper med upp till 6 elever.

 • Skapa ett separat avsnitt för elevgrupp. Skapa till exempel 4 flikar om det finns 4 grupper med 6 elever i varje grupp.

 • Be varje elev skapa en egen sida eller se till att de redigerar på olika platser på sidan.

 • Undvika att lägga till stora bifogade filer.

Här är några andra synkroniseringsfel som kan inträffa:

0xE0000021: Ett lösenord krävs för att synkronisera OneNote

Kontrollera först att du har den senaste versionen av OneNote installerad från Mac App Store.

 1. Välj Apple-menyn > Programuppdatering.

 2. App Store öppnas och visar alla uppdateringar för installerade macOS-appar.

 3. Titta efter OneNote för Mac i listan med uppdateringar. Klicka på Uppdatera.

Prova sedan att återställa dina iCloud-nyckelringar i macOS

 1. Klicka på > Verktygsprogram och sedan på Nyckelhanterare i ett Finder-fönster.

 2. På menyn Nyckelhanterare väljer du Inställningar.

 3. Klicka på Allmänt > Återställ min standardnyckelring.

 4. Logga in på ditt macOS-konto.

 5. Avsluta nyckelhanteraren och starta om enheten.

 6. Öppna OneNote och försök att synkronisera anteckningsboken. Om du uppmanas till det så anger du ditt kontonamn och lösenord.

0xE000002E: Lös felet 0xE000002E (Ej synkroniserat med Store) i OneNote

OneNote måste uppdateras men kan inte göra så automatiskt. Det här är vanligtvis ett tillfälligt fel som bör försvinna nästa gång en fullständig synkronisering genomförs. Om du inte vill vänta till nästa automatiska synkronisering kan du tvinga en fullständig synkronisering av alla öppna antecknings böcker genom att trycka på Skift + Kommando + S när OneNote för Mac körs.

0xE40105F9: Lösa felet 0xE40105F9 (Klientversionen stöds inte) i OneNote

Det här felet kan lösas genom att uppdatera OneNote för Mac till den senaste uppdateringen. Mer information finns i Söka efter Office för Mac-uppdateringar automatiskt.

0xE000005E: Lösa felet 0xE000005E (Refererad version kunde inte hittas) i OneNote

Det här felet orsakas vanligt vis av ett tillfälligt problem och bör lösa sig själv nästa gång en fullständig synkronisering inträffar. Om du inte vill vänta till nästa automatiska synkronisering kan du tvinga en fullständig synkronisering av alla öppna antecknings böcker genom att trycka på Skift + Kommando + S när OneNote för Mac körs.

Rapportera synkroniseringsproblem till OneNote-teamet

Om du fortfarande inte kan lösa dina synkroniseringsproblem ber vi om ursäkt.

Vi arbetar löpande med att förbättra synkroniseringsfunktionen i OneNote. För att hjälpa oss att identifiera och åtgärda nya problem snabbare kan du gärna rapportera synkroniseringsproblemet på OneNote-forumen på Microsoft Answers.

Tack!

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×