Åtgärda textformaterade tal med hjälp av talformat

Arbeta var som helst från valfri enhet med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 för att arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu

I vissa fall formateras och sparas tal i ett kalkylblad i celler som text, vilket kan ställa till problem med beräkningar eller orsaka förvirrande sorteringsordningar. Problemet kan också inträffa efter att du har importerat eller kopierat data från en databas eller en annan extern datakälla.

Siffror som formateras som text är vänsterjusterade i stället för högerjusterade i cellen, och de har ofta en felsymbol.

Vad vill du göra?

Metod 1: Konvertera textformaterade tal genom att använda Felkontroll

Metod 2: Konvertera textformaterade tal genom att använda Klistra in special

Metod 3: Ge textformaterade tal ett talformat

Stänga av Felkontroll

Metod 1: Konvertera textformaterade tal genom att använda Felkontroll

Om du importerar data till Excel från en annan källa, eller om du anger tal i celler som tidigare formaterats som text visas en grön liten triangel i övre vänstra hörnet av cellen. Det innebär att talet lagras som text, enligt vad som visas i det här exemplet.

Celler med grön felsymbol i det övre vänstra hörnet

Om du inte vill ha detta kan du följa stegen nedan för att konvertera talet som finns lagrat som text tillbaka till ett vanligt tal.

 1. Markera alla enskilda celler eller områden med celler med en felsymbol i det övre vänstra hörnet.

  Så här markerar du celler, områden, rader eller kolumner

  Om du vill markera

  Gör följande

  En enda cell

  Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

  Ett stort cellområde

  Klicka på den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka på den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på Ctrl+A.

  Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+A. Trycker du på Ctrl+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera första cellen eller cellområdet och håll sedan ned Ctrl medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på Skift+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på Skift+F8 igen.

  Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera celler i en rad eller i en kolumn genom att markera den första raden eller kolumnen och sedan trycka på Ctrl+Skift+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Om en rad eller kolumn innehåller data markerar Ctrl+Skift+piltangent raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på Ctrl+Skift+piltangent en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned Skift och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned Ctrl medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på Ctrl+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på Ctrl+Home för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck på Ctrl+End för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+End om du vill utöka markeringen av celler till den senaste använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+Home om du vill utöka cellmarkeringen till kalkylbladets början.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen du vill inkludera i den nya markeringen. Det rektangulära områden mellan aktiv cell och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

  Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 2. Klicka på felknappen som visas bredvid den markerade cellen eller cellområdet.

  Felknapp

 3. Klicka på Konvertera till tal på menyn. (Klicka på Ignorera fel om du bara vill få bort felsymbolen utan att konvertera siffrorna.)

  Kommandot Konvertera till tal

  Genom den här åtgärden konverteras tal som finns lagrade som text tillbaka till tal.

  Konverterade tal

  När du har konverterat talen som formaterats som text till vanliga tal kan du ändra sättet talen visas i cellerna genom att använda eller anpassa ett talformat. Mer information hittar du i Tillgängliga talformat.

Överst på sidan

Metod 2: Konvertera textformaterade tal genom att använda Klistra in special

I den här tekniken multiplicerar du varje cell med 1 för att konvertera från ett textformaterat tal till ett vanligt tal. Om du multiplicerar innehållet i cellen med 1 ser resultatet ut att vara identiskt. I Excel ersätts det textbaserat innehållet i cellen med numerisk motsvarighet.

 1. Markera en tom cell och verifiera att den har Allmänt som talformat.

  Så här verifierar du talformatet:

  • Klicka på pilen vid rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start, och klicka sedan på Allmänt.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

 2. Skriv 1 i cellen och tryck sedan på RETUR.

 3. Markera cellen och tryck sedan på Ctrl+C för att kopiera värdet till Urklipp.

 4. Välj de celler eller cellområden som innefattar de tal som lagras som text och som du vill konvertera.

  Så här markerar du celler, områden, rader eller kolumner

  Om du vill markera

  Gör följande

  En enda cell

  Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

  Ett stort cellområde

  Klicka på den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka på den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på Ctrl+A.

  Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+A. Trycker du på Ctrl+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera första cellen eller cellområdet och håll sedan ned Ctrl medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på Skift+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på Skift+F8 igen.

  Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera celler i en rad eller i en kolumn genom att markera den första raden eller kolumnen och sedan trycka på Ctrl+Skift+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Om en rad eller kolumn innehåller data markerar Ctrl+Skift+piltangent raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på Ctrl+Skift+piltangent en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned Skift och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned Ctrl medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på Ctrl+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på Ctrl+Home för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck på Ctrl+End för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+End om du vill utöka markeringen av celler till den senaste använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+Home om du vill utöka cellmarkeringen till kalkylbladets början.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen du vill inkludera i den nya markeringen. Det rektangulära områden mellan aktiv cell och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

  Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 5. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start i gruppen Urklipp. Klicka sedan på Klistra in special.

 6. Klicka på Multiplicera under Åtgärd och klicka sedan på OK.

 7. Om du vill ta bort innehållet i den cell som du angav i steg två efter att alla tal har konverterats markerar du cellen och trycker på DEL.

Vissa bokföringsprogram visar negativa värden som text med symbolen för negativa tal () till höger om värdet. Om du vill konvertera textsträngen till ett värde måste du använda en formel för att returnera alla tecken i textsträngen förutom tecknet längst till höger (symbolen för negativa tal) och sedan multiplicera resultatet med –1.

Om värdet i cell A2 till exempel är "156-" konverterar följande formel texten till värdet –156.

Data

Formel

156-

=Vänster(A2,LEN(A2)-1)*-1

Överst på sidan

Metod 3: Ge textformaterade tal ett talformat

I vissa fall behöver du inte konvertera de siffror som finns sparade som text tillbaka till tal enligt beskrivningen tidigare i den här artikeln. I stället kan du använda ett talformat för att få samma resultat. Om du till exempel anger tal i en arbetsbok, och sedan formaterar de talen som text, så visas ingen grön felsymbol i cellens övre vänstra hörn. I det här fallet kan du använda talformatering.

 1. Markera de celler som innehåller de tal som finns lagrade som text.

  Så här markerar du celler, områden, rader eller kolumner

  Om du vill markera

  Gör följande

  En enda cell

  Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

  Ett stort cellområde

  Klicka på den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka på den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på Ctrl+A.

  Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området när du trycker på Ctrl+A. Trycker du på Ctrl+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera första cellen eller cellområdet och håll sedan ned Ctrl medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på Skift+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på Skift+F8 igen.

  Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera celler i en rad eller i en kolumn genom att markera den första raden eller kolumnen och sedan trycka på Ctrl+Skift+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Om en rad eller kolumn innehåller data markerar Ctrl+Skift+piltangent raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på Ctrl+Skift+piltangent en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned Skift och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned Ctrl medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på Ctrl+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på Ctrl+Home för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck på Ctrl+End för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+End om du vill utöka markeringen av celler till den senaste använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+Home om du vill utöka cellmarkeringen till kalkylbladets början.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen du vill inkludera i den nya markeringen. Det rektangulära områden mellan aktiv cell och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

  Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 2. Klicka på dialogruteikonen bredvid Tal på fliken Start i gruppen Tal.

  Dialogruteikonen i gruppen Tal

 3. Klicka på det talformat du vill använda i rutan Kategori.

  För att den här metoden ska fungera korrekt får de tal som finns lagrade som text inte innehålla extra blanksteg eller tecken som inte går att skriva ut i eller runt talen. De extra blankstegen eller tecknen kan ibland uppkomma när du kopierar eller importerar data från en databas eller en annan extern källa. Om du vill ta bort extra blanksteg från flera tal som finns lagrade som text kan du använda STÄDA-funktionen eller RENSA-funktionen. Med STÄDA-funktionen tas blanksteg bort från texten förutom enkla blanksteg mellan ord. Med RENSA-funktionen tas alla tecken som inte går att skriva ut bort från texten.

Överst på sidan

Stänga av Felkontroll

Om felkontroll är aktiverat i Excel får du se en liten grön triangel om du anger ett tal i en cell som är formaterad för text. Om du inte vill se dessa felindikatorer kan du stänga av dem.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på kategorin Formler i dialogrutan Excel-alternativ.

 4. Avmarkera kryssrutan Felkontrollregler under Tal formaterade som text eller som föregås av en apostrof.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×