Öka avkastningen med business intelligence

Öka avkastningen med business intelligence

Det är viktigt för affärsresultat att analysera risker och kontroller. Du måste ha en interaktiv och visuell kapacitet att kunna hämta data från flera källor för att förstå hur marknadstrender påverkar ditt företag samt kunna använda informationen proaktivt. Ägna mer tid åt informationstolkning och marknadsbeslut istället för att ifrågasätta validiteten och korrektheten i informationen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Detaljer  

Använd Power Query i Excel för att snabbt importera data från flera källor, inklusive interna och externa databaser, för att förstå marknadstrender. Använd insikter för att analysera risker och kontroller av företagsprestandan. Importera data från Azure SQL Database, SharePoint och äldre system genom att använda OData för jämförelser och för att se helhetsbilden.

Sök, upptäck och få tillgång snabbt till relevanta offentliga data för att skapa ekonomiska modeller. Du kan enkelt justera variabler, såsom tidsperiod eller sektor, för att tolka data och identifiera trender så att du kan meddela kunderna och ge välgrundade rekommendationer. Du kan också få insikter i historisk och prognostiserad försäljning, konsumentbeteende och priselasticitet.

Dra nytta av sociala feeds, input från kollegor och andra informationskällor för att hitta relevant innehåll med hjälp av Delve. Dessutom kan dina ekonomiska analytiker använda Excel-mobilappen för att förstå företagets prestanda var som helst, oavsett enhet.

Viktiga punkter

  • Importera data från flera källor, inklusive interna och externa databaser.

  • Identifiera risker baserat på förutsättningar.

  • Få insikter i historiska och prognosticerade data.

Mer information

Skapa en prognos i Excel för Windows

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×