Översätta text till ett annat språk

Foto av Surface Book-enhet

Funktionen Översätt är för närvarande tillgänglig för Word, Excel, OneNote och PowerPoint. Du kan hämta ett Translator-tillägg för Outlook i Office Store. Läs Translator för Outlook för mer information.

Nu tillgängligt för Microsoft 365-prenumeranter i Windows som har valt att finnas på beta kanalen.

När du får ett e-postmeddelande på ett annat språk visas en uppmaning högst upp i meddelandet där du tillfrågas om du vill att Outlook översätter det till ditt standardspråk.

Ett e-posthuvud med Outlook-erbjudande för att översätta från kinesiska (förenklad till engelska).

Om du väljer Översätta meddelandeersätter Outlook meddelandetexten med översatt text. 

Du kan sedan välja Visa ursprungligt meddelande för att visa meddelandet på det ursprungliga språket eller Aktivera automatisk översättning för att alltid översätta meddelanden på ett annat språk.

Om du väljer Översätt aldrigblir du inte tillfrågad av Outlook om du vill översätta meddelanden i det aktuella språket i fortsättningen.

Du kan ändra översättnings inställningarna och välja översättnings språk genom att gå till> Inställningar > språk.

Tips: Vill du översätta ett markerat texts par från ett meddelande? Markera texten och högerklicka. Outlook visar översättningen i snabb menyn som visas.

 • Vilken version använder du?
 • Microsoft 365 eller Office 2019
 • Office 2010-2016

Med Word för Microsoft 365 blir det enkelt

I Word för Microsoft 365 när du öppnar ett dokument på ett annat språk än ett språk som du har installerat i Word kan du använda Word för att översätta dokumentet åt dig. Klicka på knappen Översätt så skapas en ny dator-översatt kopia av dokumentet.

En uppmaning om att översätta dokumentet åt dig.

Översätta ord eller fraser i Word, Excel eller PowerPoint

 1. Markera cellen eller texten som du vill översätta i dokumentet, kalkylbladet eller presentationen.

 2. Välj Granska > Översätt.

 3. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 4. Välj Infoga. Den översatta texten ersätter texten som du markerade i steg 1.

  Obs!: Det finns ingen Infoga-knapp i Excel. Du måste kopiera och klistra in texten som du markerade i steg 1.

  Du ser eventuellt en lista med flera översättningar. Expandera översatta objekt om du vill visa ett användningsexempel i båda språk. Välj den du vill ha och klicka på Kopiera.

  Översättningsalternativ för ett ord

Tillgänglig i: Word PowerPoint Excel

Den här funktionen är tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter och Office 2019-kunder som använder version 1710 eller senare av Word; eller version 1803 eller senare av PowerPoint eller Excel. Du måste också vara ansluten till Internet och ha aktiverat Office-kompatibla funktioner för att använda Translator.

Prenumeranter får nya funktioner och förbättringar varje månad.

Är du inte säker på vilken version av Office du använder? Läs Vilken version av Office använder jag?

Den här funktionen är för närvarande inte tillgänglig för kunder som använder Microsoft 365 som drivs av 21Vianet.

Animering av översättningsfunktionen från engelska till ryska.

Översätta en hel fil i Word

 1. Välj Granska > Översätt > Översätt dokument.

 2. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 3. Välj Översätt. En kopia av det översätta dokumentet öppnas i ett separat fönster.

 4. Stäng översättaren genom att välja OK i det ursprungliga fönstret.

Tillgänglig i: Word

Den här funktionen är tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter och Office 2019-kunder som använder version 1710 eller senare av Word. Du måste också vara ansluten till Internet och ha aktiverat Office-kompatibla funktioner för att använda Translator.

Användare som har Office 2016, men saknar prenumeration, har samma översättningsfunktioner som finns tillgängliga i Office 2013 och tidigare. 

Prenumeranter får nya funktioner och förbättringar varje månad. 

Är du inte säker på vilken version av Office du använder? Läs Vilken version av Office använder jag?

Visar animering för översättning av dokument

Översätta ord eller fraser i OneNote för Windows 10

 1. Markera den text du vill översätta i dina anteckningar.

 2. Välj Visa > Översätt > Markering.

 3. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 4. Välj Infoga. Den översatta texten ersätter texten som du markerade i steg 1.

Översätta en hel sida i OneNote för Windows 10

 1. Välj Visa > Översätt > Sida.

 2. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 3. Välj Översätt. Den översätta sidan läggs till som en underordnad sida till den befintliga sidan.

 4. Stäng översättaren genom att välja OK i det ursprungliga fönstret.

Om du vill ändra Till-språk för översättning av dokument eller om du behöver översätta ett dokument till flera olika språk kan du välja Ange översättningsspråk för dokumentet... från menyn Översätt.

Visar Ange översättningsspråk för dokument under menyn Översätt

Se även

Vilka översättningsverktyg som finns beror på vilket Office-program du använder:

 • Översätt dokument/Översätt objekt: Word, Outlook.

 • Översätt markerad text: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio.

 • Miniöversättaren: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  Tillgängliga översättningsverktyg i Office-program

Du kan översätta ett helt Word-dokument eller Outlook-meddelande med en dator (maskinöversättning) och visa det i en webbläsare. När du väljer den här typen av översättning skickas innehållet i filen via Internet till en tjänsteleverantör.

Obs!: Maskinöversättning är bra att använda för att förmedla grundtanken i innehållet, och om du vill se om innehållet är intressant för dig. Om du vill ha hög exakthet eller översätter känsliga dokument rekommenderar vi att du använder en mänsklig översättare, eftersom maskinöversättningen kanske inte klarar av att förmedla hela innehållet och stilen i texten.

Välja översättningsspråk

 1. På fliken Granska, i gruppen Språk, klickar du på Översätt > Välj översättningsspråk.

  Välj översättningsspråk

 2. Välj språk i rutorna Översätt från och Översätt till under Välj språk för dokumentöversättning och klicka sedan på OK.

Översätta dokumentet eller meddelandet

 1. På fliken Granska i gruppen Språk klickar du på Översätt.

 2. Klicka på Översätt dokument (Översätt objekt i Outlook). Från- och Till-språket du har valt visas.

  Översätta ett dokument eller meddelande

En webbläsare öppnas med din fil i både originalspråket och det språk du har valt för översättningen.

Obs!: Om det här är första gången du använder översättningstjänster kan du behöva klicka på OK för att installera de tvåspråkiga ordlistorna och aktivera översättningstjänsten från fönstret Referensinformation. Du kan också se vilka tvåspråkiga ordlistor och maskinöversättningstjänster du har aktiverat genom att klicka på länken Översättningsalternativ i rutan Referensinformation. Se nästa avsnitt (Översätt markerad text) för att lära dig hur du kommer åt fönstret Referensinformation .

Du kan använda fönstret Referensinformation till att översätta en fras, en mening eller ett stycke till flera valda språkpar i följande Microsoft Office-program: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio och Word.

Obs!:  I PowerPoint kan bara en bilds textruta översättas i taget.

 1. På fliken Granska i gruppen Språk klickar du på Översätt > Översätt markerad text för att öppna fönstret Referensinformation.

  Översätt markerad text

  Obs!: I Word kan du högerklicka på valfri plats i dokumentet och sedan klicka på Översätt.

 2. Klicka på Översättning i listan Alla referenskällor i fönstret Referensinformation.

  Översättningsalternativ i fönstret Referensinformation

 3. Gör något av följande om du vill översätta ett ord eller en kort fras:

  • Marker orden, tryck på Alt och klicka sedan på markeringen. Resultatet viss i fönstret Referensinformation under Översättning.

  • Skriv ordet eller frasen i rutan Sök efter och tryck sedan på RETUR.

   Meddelanden: 

   • Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga ordlistorna och aktivera översättningstjänsten från fönstret Referensinformation.

   • Du kan också se vilka tvåspråkiga ordlistor och maskinöversättningstjänster du har aktiverat genom att klicka på länken Översättningsalternativ i rutan Referensinformation.

   • Om du vill ändra vilka språk som används för översättningen markerar du de språk som du vill översätta till och från under Översättning i fönstret Referensinformation. Om du exempelvis vill översätta från engelska till franska klickar du på Engelska i Från-listan och på Franska i Till-listan.

   • Om du vill anpassa vilka resurser som används för översättningen klickar du på Översättningsalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

I Word, Outlook, PowerPoint och OneNote visar Miniöversättaren översättningen av ett ord när du pekar på det med markören. Du kan också kopiera den översatta texten till Urklipp, klistra in den i ett annat dokument eller spela upp och lyssna på det översatta ordet.

 1. På fliken Granska i gruppen Språk klickar du på Översätt > Miniöversättaren.

  Miniöversättaren

 2. Peka med musen på ett ord eller en fras som du vill översätta. När en svag dialogruta visas som överlägg i dokumentet rör du musen över den för att visa tillgängliga översättningar.

Obs!: Miniöversättaren fortsätter att visas när du hovrar över ord. Du kan inaktivera den genom att upprepa steg 1 ovan.

Mer information finns i Visa översättningar med Miniöversättaren.

Om du vill översätta text direkt i en webbläsare kan du använda Bing Translator. Drivs av Microsoft Translator, med den här webbplatsen kan du gratis översätta till och från fler än 70 språk. Mer information finns i Översätta text med Translator.

Den här funktionen är bara tillgänglig om du har en office 365-prenumeration, eller Office 2019 för Mac, och bara för Word, Excel och PowerPoint.  För Translator i Outlook finns mer information i Translator för Outlook.

Översätta hela dokumentet

 1. Välj Granska > Översätt > Översätt dokument.

 2. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 3. Välj Översätt. En kopia av det översätta dokumentet öppnas i ett separat fönster.

  Tillgänglig i: Word

Fliken Granska med Översätt dokument markerad

Översätta markerad text

 1. Markera den text du vill översätta i dokumentet.

 2. Välj Granska > Översätt > Översätt markering.

 3. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 4. Välj Infoga. Den översatta texten ersätter texten som du markerade i steg 1.

  Tillgänglig i: Word PowerPoint Excel

Fliken Granska med Översätt markering markerad

Översätta hela dokumentet

Word för webben är det enkelt att översätta ett helt dokument. När du öppnar ett dokument som är på ett annat språk än standard språket kanWord för webben automatiskt skapa en dator översatt kopia åt dig.

En uppmaning i Word för webb tjänst för att skapa en översatt kopia av dokumentet.

Om du föredrar att starta översättningen manuellt kan du göra det med de här stegen:

 1. Välj Granska > Översätt > Översätt dokument.

 2. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 3. Välj Översätt. En kopia av det översätta dokumentet öppnas i ett separat fönster.

  Tillgänglig i: Word

Översätta markerad text

 1. Markera den text du vill översätta i dokumentet.

 2. Välj Granska > Översätt > Översätt markering.

 3. Välj ditt språk om du vill se översättningen.

 4. Välj Infoga. Den översatta texten ersätter texten som du markerade i steg 1.

  Tillgänglig i: Word

Översätta ett e-postmeddelande

 1. När du får ett e-postmeddelande på ett annat språk visas en uppmaning högst upp i meddelandet där du tillfrågas om du vill att Outlook översätter det till ditt standardspråk.

  Skärm bild av uppmaningen att översätta ett meddelande

 2. Om du väljer Översätta meddelandeersätter Outlook meddelandetexten med översatt text. 

  Sedan kan du välja Visa det ursprungliga meddelandet om du vill att meddelandet ska visas i det ursprungliga språket eller Aktivera automatisk översättning för att meddelanden på ett annat språk alltid ska översättas.

 3. Om du väljer Översätt aldrigblir du inte tillfrågad av Outlook om du vill översätta meddelanden i det aktuella språket i fortsättningen.

 4. Du kan ändra översättnings preferenserna och välja översättnings språk genom att gå till inställningar Inställningar > Visa alla inställningar för Outlook > > e-posthantering.

  Tillgänglig i: Outlook

Mer information

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×