Övertidskostnad (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet Övertidskostnad visas den totala övertidskostnaden för en aktivitet, för en resurs alla tilldelade aktiviteter eller för en resurstilldelning. Övertidskostnad inkluderar verkliga övertidskostnader som redan har påförts för en resurs, plus eventuellt planerade övertidskostnader arbete som återstår.

Det finns flera kategorier av fälten Övertidskostnad.

Datatyp    Valuta

Övertidskostnad (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en aktivitet först skapas innehåller fältet Övertidskostnad samma värde som fältet Återstående övertidskostnad är planerad övertid för aktiviteten. När verkligt övertidsarbete rapporteras i Microsoft Office Project beräknas återstående övertidsarbete och återstående övertidskostnad och läggs till i den verkliga totala övertidskostnaden för att bevara en kontinuerligt uppdaterade i fältet Övertidskostnad.

Övertidskostnad = Verklig total övertidskostnad + Återstående övertidskostnad

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Övertidskostnad i en aktivitetslista om du vill visa löpande total övertidskostnad för aktiviteter som kontinuerligt kombinerar både verkliga och återstående övertidsarbete kostnader kontinuerligt.

Exempel    Du har planerat tio timmars övertid för en aktivitet för en resurs med en övertidskostnad på 30 kronor per timme. Resursen har hittills rapporterat fyra timmar övertid $120 av verklig total övertidskostnad. Återstående övertidskostnad är $180. Lägga till verklig total övertidskostnad och återstående övertidskostnad tillsammans, är den totala övertidskostnaden 300 kr.

Obs!    Beräkningen baseras på övertidskostnader samt mängden övertidsarbete som tilldelats till varje resurs för aktiviteten.

Övertidskostnad (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en resurs läggs innehåller fältet Övertidskostnad samma värde som fältet Återstående övertidskostnad är planerad övertid för resursen. När verkligt övertidsarbete rapporteras i Microsoft Office Project beräknas den återstående övertidsarbete och återstående övertidsarbete kostnad och läggs till i den verkliga totala övertidskostnaden för att bevara en kontinuerligt uppdaterade i fältet Övertidskostnad för resursen.

Övertidskostnad = Verklig total övertidskostnad + Återstående övertidskostnad

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Övertidskostnad i en resurslista om du vill visa löpande total övertidskostnad för resurser som kontinuerligt kombinerar både verkliga och återstående övertidsarbete kostnader kontinuerligt.

Exempel    Du har planerat 15 timmars övertid i olika aktiviteter för en resurs med en övertidskostnad på 30 kronor per timme. Hittills har resursen rapporterat fem timmar övertid för $150 av verklig total övertidskostnad. Återstående övertidskostnad är 300 kr. Lägga till verklig total övertidskostnad och återstående övertidskostnad tillsammans, är den totala övertidskostnaden USD 450.

Obs!    Beräkningen baseras på fältet Övertidskostnad för en resurs samt mängden övertidsarbete som tilldelats till resursen.

Övertidskostnad (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När en tilldelning görs innehåller fältet Övertidskostnad samma värde som fältet Återstående övertidskostnad är planerad övertid för tilldelningen. När verkligt övertidsarbete rapporteras i Microsoft Office Project beräknas den återstående övertidsarbete och återstående övertidsarbete kostnad och läggs till i den verkliga övertidskostnaden så att kontinuerligt uppdatera fältet Övertidskostnad.

Övertidskostnad = Verklig total övertidskostnad + Återstående övertidskostnad

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Övertidskostnad i listdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill visa löpande totala övertidskostnaden för en tilldelning som kontinuerligt kombinerar både verkliga och återstående övertidsarbete kostnader kontinuerligt.

Exempel    Du har planerat tio timmars övertid i en tilldelning för en resurs med en diskonteringsränta 30 kronor per timme. Hittills har resursen rapporterat fyra timmar övertid för $120 av verklig total övertidskostnad. Återstående övertidskostnad är $180. Lägga till verklig total övertidskostnad och återstående övertidskostnad tillsammans, är den totala övertidskostnaden 300 kr.

Obs!    Beräkningen baseras på fältet Övertidskostnad för resursen samt mängden övertidsarbete som tilldelats till resursen för aktiviteten.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×