Använda flera tabeller för att skapa en pivottabell

Använda flera tabeller för att skapa en pivottabell

Pivottabeller är ett bra sätt att analysera och rapportera dina data. Pivottabeller är bra för analys av och rapporter om dina data. När det handlar om relationsdata (dvs. data som lagras i separata tabeller som du kan sammanfatta utifrån gemensamma värden) kan du bygga en sådan här pivottabell på några minuter:

Pivottabell med flera tabeller

Vad är så speciellt med den här pivottabellen? Lägg märke till att fältlistan till höger inte bara visar en tabell, utan en samling tabeller. Var och en av dessa tabeller innehåller fält som du kan kombinera i en enda pivottabell där du sedan kan skapa utsnitt av data på flera sätt. Ingen manuell formatering eller förberedelse av data behövs. Du kan direkt bygga en pivottabell utifrån relaterade tabeller så snart du har importerat data.

Lägga in flera tabeller i fältlistan för en pivottabell?

Här finns information om hur du kan importera flera tabeller från en SQL Server-databas.

 1. Se till att du känner till servernamnet, databasnamnet och vilka autentiseringsuppgifter som ska användas när du ansluter till SQL Server. Databasadministratören har den här informationen.

 2. Klicka på Data > Hämta externa data > Från andra källor > Från SQL Server.

 3. Ange datorns namn i nätverket för den dator där SQL Server körs i rutan Servernamn.

 4. Klicka på rutan Använd Windows-autentisering i Inloggningsinformation om du ska ansluta som dig själv. Ange annars det användarnamn och lösenord som du fått från databasadministratören.

 5. Tryck på Retur och välj önskad databas i rutan Markera databas och tabell och klicka sedan på Aktivera markering av flera tabeller.

  Kryssrutan Aktivera markering av flera tabeller

 6. Om du vet exakt vilka tabeller du vill arbeta med väljer du dem manuellt. I annat fall väljer du en eller två och klickar sedan på Markera relaterade tabeller om du automatiskt vill välja de tabeller som är relaterade till dem du valde.

 7. Om rutan Importera relationer mellan markerade tabeller är markerad behåller du det som om du vill tillåta att Excel återskapar motsvarande tabellrelationer i arbetsboken.

 8. Klicka på Slutför.

 9. Välj Pivottabellrapport i dialogrutan Importera data.

  Dialogrutan Importalternativ

 10. Klicka på OK när du vill starta importen och fylla i fältlistan.

Observera att fältlistan innehåller flera tabeller. Det är alla tabellerna du valde under importen. Du kan visa och dölja varje tabell om du vill visa dess fält. Så länge tabellerna är relaterade kan du skapa en pivottabell genom att dra fält från en tabell till områdena VÄRDEN, RADER eller KOLUMNER.

Listan Pivottabellfält

 • Dra numeriska fält till området VÄRDEN. Om du till exempel använder en Adventure Works-exempeldatabas kanske du drar SalesAmount från tabellen FactInternetSales.

 • Dra datum- och territoriefälten till områdena RADER eller KOLUMNER om du vill analysera försäljning efter datum eller territorium.

 • Ibland behöver du skapa en relation mellan två tabeller innan du kan använda den i en pivottabell. Om du får ett meddelande om att det krävs en relation sätter du igång genom att klicka på Skapa.

  Knappen Skapa visas när en relation krävs

  Om du arbetar med andra typer av databaser:

Importera tabeller från andra källor

Förutom SQL Server kan du importera från ett antal andra relationsdatabaser:

Relationsdatabaser är inte den enda datakälla som låter dig arbeta med flera tabeller i en fältlista för en pivottabell. Du kan också använda tabeller i arbetsboken, eller importera datafeeds som du sedan integrerar med andra datatabeller i arbetsboken. För att du ska kunna få alla dessa orelaterade data att samarbeta måste du lägga till varje tabell i en datamodell och sedan skapa relationer mellan tabellerna med hjälp av matchande fältvärden.

Skapa en ny pivottabell med datamodellen

Du har kanske redan skapat relationer mellan tabeller i datamodellen och är nu redo att använda dessa data i din analys. Så här gör du för att skapa en ny pivottabell eller ett nytt pivotdiagram med hjälp av datamodellen i arbetsboken.

 1. Klicka på en cell i kalkylbladet.

 2. Klicka på Infoga > Pivottabell.

  Knappen Pivottabell på fliken Infoga

 3. Klicka på Använd en extern datakälla i dialogrutan Skapa pivottabell under Välj de data som du vill analysera.

  Dialogrutan Skapa pivottabell med Använd en extern datakälla markerat

 4. Klicka på Välj anslutning.

 5. Välj Tabeller i arbetsbokens datamodell i Den här arbetsbokens datamodell på fliken Tabeller.
  Tabeller i Datamodell

 6. Klicka på Öppna och sedan på OK så visas en fältlista med alla tabeller i datamodellen.

Mer om pivottabeller och datamodellen

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×