Använda flera tabeller för att skapa en pivottabell

Pivottabeller är ett bra sätt att analysera och rapportera dina data. Pivottabeller är bra för analys av och rapporter om dina data. När det handlar om relationsdata (dvs. data som lagras i separata tabeller som du kan sammanfatta utifrån gemensamma värden) kan du bygga en pivottabell.

Pivottabell med flera tabeller Fältlistan för flera tabeller

Vad är så speciellt med den här pivottabellen? Lägg märke till att fältlistan till höger inte bara visar en tabell, utan en samling tabeller. Var och en av dessa tabeller innehåller fält som du kan kombinera i en enda pivottabell där du sedan kan skapa utsnitt av data på flera sätt. Ingen manuell formatering eller förberedelse av data behövs. Du kan direkt bygga en pivottabell utifrån relaterade tabeller så snart du har importerat data. 

Här är de tre grundläggande stegen för att hämta flera tabeller till fältlistan för pivottabellen:

Steg ett: importera relaterade tabeller från en databas

Importera från en relationsdatabas som Microsoft SQL Server, Oracle eller Access. Du kan importera flera tabeller på samma gång:

Steg två: lägg till fält i pivottabellen

Observera att fältlistan innehåller flera tabeller.

Listan Pivottabellfält

Det är alla tabellerna du valde under importen. Du kan visa och dölja varje tabell om du vill visa dess fält. Så länge tabellerna är relaterade kan du skapa en pivottabell genom att dra fält från en tabell till områdena VÄRDEN, RADER eller KOLUMNER. Du kan:

 • Dra numeriska fält till området VÄRDEN. Om du till exempel använder en Adventure Works-exempeldatabas kanske du drar SalesAmount från tabellen FactInternetSales.

 • Dra datum- och territoriefälten till områdena RADER eller KOLUMNER om du vill analysera försäljning efter datum eller territorium.

Steg tre: skapa relationer om du vill

Ibland behöver du skapa en relation mellan två tabeller innan du kan använda den i en pivottabell. Om du får ett meddelande om att det krävs en relation sätter du igång genom att klicka på Skapa.

Knappen Skapa visas när en relation krävs

Relationsdatabaser är inte den enda datakälla som låter dig arbeta med flera tabeller i en fältlista för en pivottabell. Du kan också använda tabeller i arbetsboken eller importera dataflöden som du sedan integrerar med andra datatabeller i arbetsboken. Mer information finns i Importera flera tabeller från andra datakällor.

För att du ska kunna få alla dessa orelaterade data att samarbeta måste du lägga till varje tabell i en datamodell och sedan skapa relationer mellan tabellerna med hjälp av matchande fältvärden. Mer information finns i Lägg till kalkylbladsdata till en datamodell med hjälp av en länkad tabell, Skapa en relation mellan två tabeller, och Skapa relationer i diagramvyn.

När du har skapat en datamodell kan du använda dessa data i analysen. Så här gör du för att skapa en ny pivottabell eller ett nytt pivotdiagram med hjälp av datamodellen i arbetsboken.

 1. Klicka på en cell i kalkylbladet.

 2. Välj Infoga, och sedan nedåtpilen under Pivottabell.

  Listrutan Infoga pivottabell med alternativet "från Power BI".

 3. Välj Från Extern datakälla.

  Pivottabell från en extern källa

 4. Välj Välj anslutning.

 5. Välj Tabeller i arbetsbokens datamodell i Den här arbetsbokens datamodell på fliken Tabeller.

  Tabeller i Datamodell

 6. Klicka på Öppna och sedan på OK så visas en fältlista med alla tabeller i datamodellen.

Se även

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×