Ackumulerad kostnad (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Ackumulerad kostnad visas den schemalagda ackumulerade tidsfördelad kostnaden för en aktivitet, resurs eller tilldelning fram till dagens datum.

Det finns tre kategorier av fälten Ackumulerad kostnad.

Datatyp    Valuta

Ackumulerad kostnad (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Ackumulerad kostnad för aktiviteter är baserat på kostnader som redan har påförts för alla resursers arbete med aktiviteten, plus de kostnader som har planerats för återstående arbete med aktiviteten. Värdena baseras på aktivitetens kostnadsfält och läggs till den föregående tidsperioden för det ackumulerade värdet. Den ackumulerade kostnaden är lika med den ackumulerade kostnaden för den föregående perioden plus schemalagd kostnad för den här perioden.

Bästa användning    Lägg till fältet Ackumulerad kostnad i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa löpande totalkostnader för aktiviteten genom att kontinuerligt kombinera de verkliga och återstående kostnaderna.

Exempel    En aktivitet består av 10 timmar för en resurs med standardkostnaden 200 kr per timme. När aktiviteten startar är den ackumulerade kostnaden 0 kr. För varje tidsperiod adderas den schemalagda kostnaden med den föregående kostnaden. Efter 1 timme är den ackumulerade kostnaden 200 kr. Efter 2 timmar är den ackumulerade kostnaden 400 kr. Efter 3 timmar är den ackumulerade kostnaden 600 kr och så vidare.

Ackumulerad kostnad (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Ackumulerad kostnad för resurser baseras på kostnader som redan har påförts för resursen i aktiviteterna, kombinerat med planerade kostnader för återstående arbete i alla tilldelningar. Värdena baseras på resursens kostnadsfält och läggs till i den föregående tidsperioden för det ackumulerade värdet. Den ackumulerade kostnaden är lika med den ackumulerade kostnaden för föregående period plus den schemalagda kostnaden för den här perioden.

Bästa användning    Lägg till fältet Ackumulerad kostnad i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning när du vill visa löpande totalkostnader för en resurs genom att kontinuerligt kombinera de verkliga och återstående kostnaderna.

Exempel    Du följer upp kostnaderna för en resurs som kostar 200 kr per timme. Resursen har tilldelats 15 olika aktiviteter under projektets varaktighet. Du kan när som helst använda fältet Ackumulerad kostnad för att se den totala kostnaden för resursen hittills, vilket innefattar både den verkliga kostnaden och den återstående kostnaden för alla tilldelade aktiviteter. För varje tidsperiod adderas den schemalagda kostnaden med den föregående kostnaden. Efter 1 timme är den ackumulerade kostnaden 200 kr. Efter 2 timmar är den ackumulerade kostnaden 400 kr. Efter 3 timmar är den ackumulerade kostnaden 600 kr och så vidare.     

Ackumulerad kostnad (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Ackumulerad kostnad för en tilldelning är baserat på kostnader som redan har påförts för arbete med en aktivitet, tillsammans med de kostnader som har planerats för det återstående arbetet i tilldelningen. Värdena baseras på tilldelningens kostnadsfält och läggs till i föregående period för det ackumulerade värdet. Den ackumulerade kostnaden är lika med den ackumulerade kostnaden för föregående period plus den schemalagda kostnaden för den här perioden.

Bästa användning    Lägg till fältet Ackumulerad kostnad i den tidfasade delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa löpande totalkostnader för en tilldelning genom att kontinuerligt kombinera de verkliga och återstående kostnaderna.

Exempel    En tilldelning består av 10 timmar för en resurs med kostnaden 200 kr per timme. När tilldelningen startar är den ackumulerade kostnaden 0 kr. För varje tidsperiod adderas den schemalagda kostnaden med den föregående kostnaden. Efter 1 timme är den ackumulerade kostnaden 200 kr. Efter 2 timmar är den ackumulerade kostnaden 400 kr. Efter 3 timmar är den ackumulerade kostnaden 600 kr och så vidare.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×