Ackumulerad procent (%) färdigt (tidfasat aktivitetsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Procent

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    I fältet Ackumulerad procent färdigt visas aktiviteternas ackumulerade värden för procent färdigt fördelade över tiden.

Beräkning    När du precis har skapat en aktivitet är procentvärdet noll. När du har angett ett värde för procent färdigt för aktiviteten, eller när du anger verklig varaktighet, återstående varaktighet eller verkligt arbete, så att värdet för procent färdigt kan beräknas, beräknas också det ackumulerade värdet för procent färdigt, fram till rapportdatumet eller till slutet av aktivitetens verkliga varaktighet.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Ackumulerad procent färdigt i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning om du vill visa aktiviteternas tidfasade ackumulerade värden för procent färdigt. Du kan använda fältet om du vill granska ”procent färdigt”-förloppet för en aktivitet över dess varaktighet, enligt rapporteringen för faktisk varaktighet, återstående varaktighet eller procent färdigt.

Exempel    Du vill visa vid vilken tidpunkt aktiviteten ”Skriv förslag” ändrades från 25 procent till 50 procent färdigt. Du lägger till fältet Ackumulerad procent färdigt i vyn Aktivitetsanvändning och granskar värdena i aktivitetens tidsperioder. På måndagen, då aktiviteten startades, var värdet för ackumulerad procent färdigt noll. På tisdagen och onsdagen var värdet 25 procent. På torsdagen ändrades värdet till 50 procent.

Obs!    Du kan ange om ändringar av värdet för total procent färdigt ska fördelas fram till rapportdatumet eller till slutet av aktivitetens verkliga varaktighet. Inställningen inverkar på upparbetade värden. Om du använder statuslinjer kan du dessutom visa förloppet i förväg. Du gör detta i dialogrutan Project-alternativ.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×